Dienvidkurzemes novada dome informē, ka saskaņā ar Priekules novada pašvaldības domes 2021.gada 29.aprīļa lēmumu Nr.305 “Par Priekules novada Teritorijas plānojuma grozījumu 4.0 redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (protokols Nr.7, 81.punkts), sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai tiek nodota plānojuma grozījumu ceturtā redakcija.

Publiskās apspriešanas termiņš no 2021.gada 30.augusta līdz 2021.gada 19.septembrim ieskaitot.

Ar Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.- 2026. gadam grozījumu 4.0 redakcijas dokumentiem publiskās apspriešanas laikā iespējams iepazīties: