PAZIŅOJUMS

PAR RĪGAS TERITORIJAS PLĀNOJUMA

PILNVEIDOTĀS REDAKCIJAS PUBLISKO APSPRIEŠANU UN TĀ

STRATĒĢISKĀ IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA PRECIZĒTĀ VIDES PĀRSKATA SABIEDRISKO APSPRIEŠANU

Rīgas teritorijas plānojuma (RTP) pilnveidotā redakcija tiek nodota publiskajai apspriešanai, pamatojoties uz Rīgas domes 18.08.2021. lēmumu Nr.794 „Par Rīgas teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

RTP ir vietējās pašvaldības (Rīgas) ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei. Plānošanas dokumenta izstrāde uzsākta, pamatojoties uz Rīgas domes 03.07.2012. lēmumu Nr. 4936 “Par Rīgas teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu” (ar grozījumiem, kas veikti 22.10.2014. un 15.12.2017.), un tā darbības periods ir no 2022. gada līdz 2030. gadam.

Vienlaicīgi sabiedriskajai apspriešanai tiek nodots RTP pilnveidotās redakcijas stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) precizētais vides pārskats.

Apspriešanas termiņš: no 2021. gada 3. septembra līdz 4. oktobrim.

RTP izstrādātājs: Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, Amatu ielā, 4, Rīgā, LV-1050, tālrunis 67012947, pad@riga.lv, www.rdpad.lv.

SIVN Vides pārskata izstrādātājs: SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”, Vīlandes ielā 3–6, Rīgā, LV-1010, tālrunis 67242411, elle@environment.lv, www.environment.lv.

Ar RTP pilnveidoto redakciju, SIVN precizēto vides pārskatu un vides pārskata kopsavilkumu no 2021. gada 3. septembra līdz 4. oktobrim var iepazīties:

Apmeklētāju pieņemšana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, Amatu ielā 4, Rīgā (ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskos nosacījumus): pirmdienās un ceturtdienās no plkst.14.00 līdz 18.00 pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot uz tālruņa nr. 67105818.

Plānotie pasākumi:

  • 9. septembrī plkst. 16.00 saruna ar Latvijas nekustamo īpašumu darījumu organizāciju pārstāvjiem (tiešsaistē). Vairāk informācijas par dalību un pieteikšanās: lanida@lanida.lv vai zvanot 29383723;

- 13. septembrī plkst. 16.00 saruna ar Rīgas apkaimju organizāciju pārstāvjiem (tiešsaistē), informācija apkaimju organizācijām tiks nosūtīta atsevišķi. Sanāksme tiks translēta Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta tīmekļvietnē www.rdpad.lv un Facebook kontā;

- 16. septembrī plkst. 18.00 sanāksme ikvienam interesentam klātienē* Rīgas Tehniskās universitātes Aulā, Rīgā, Kaļķu ielā 1, 2. stāvā (ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskos nosacījumus). Sanāksmē varēs piedalīties arī tiešsaistē un sekot tai līdzi tiešraidē Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta tīmekļvietnē www.rdpad.lv un Facebook kontā.

! Lai plānotu 16. septembra klātienes sanāksmes apmeklētāju plūsmu un tiešsaistes aktīvo dalībnieku skaitu, lūgums visiem, kas vēlas piedalīties sanāksmē, REĢISTRĒTIES ŠEIT līdz 15. septembra plkst. 17.00  vai rakstot uz e-pastu sabiedriba@riga.lv, vai zvanot pa tālruni 67105818.

Rakstiski priekšlikumi iesniedzami līdz 2021. gada 4. oktobrim:

Par RTP pilnveidoto redakciju:

  • elektroniski https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19490;
  • sūtot uz e-pastu pad@riga.lv;
  • pa pastu (pasta zīmogs līdz 2021. gada 4. oktobrim), adresējot Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050;
  • klātienē iesniedzami Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā vai jebkurā Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Klientu apkalpošanas punktā  (Daugavpils ielā 31, Eduarda Smiļģa ielā 46, Ieriķu ielā 43A, Gobas ielā 6A, Brīvības ielā 49/53) darba dienās darba laikā.

Par SIVN precizēto vides pārskatu:

Uzmanību!

*Pasākumu klātienē drīkst apmeklēt personas, kuras pasākuma norises dienā var uzrādīt derīgu Covid-19 vakcinācijas vai izslimošanas sertifikātu, vai negatīvu Covid-19 testu, kas veikts pēdējo  48 h, vai negatīvu Covid-19 ātro antigēna testu, kas veikts pēdējo 6 h laikā. Pasākuma laikā jālieto sejas maskas.

Ieejot pasākumā, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments kopā ar derīgu digitālo Covid-19 sertifikātu vai testa rezultātu. Mainoties valstī noteiktajām prasībām, noteikumi var tikt mainīti. Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai www.rdpad.lv.