09.04.2019. Saņemta Somijas Vides minitrijas informatīvā vēstule par ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu Somijā zemūdens dzelzceļa tuneļa būvniecībai starp Somiju  un Igauniju (Paredzētās darbības ierosinātājs Finest Bay Area Development Oy). Plānots, ka dzelzceļa tuneļa garums būs aptuveni 100 kilometri. Ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru Igaunijā plānots uzsākt vēlāk.


Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 12.04.2019