lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Budžets

Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (bruto, euro) no 2017.gada 1.janvāra

Informācija par piemaksām, prēmijām, sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem

Vides pārraudzības valsts biroja darbinieku atalgojums 2017.gada decembrī

Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma resursu izdevumu segšanai un plānoto izdevumu tāme 2016. gadam (atbilstoši 2017. gada finansēšanas plānam Nr.2221050223020000001B)