lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Budžets

Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (bruto, euro) no 2019.gada 2.janvāra

Informācija par piemaksām, prēmijām un naudas balvām un to noteikšanas kritērijiem

Informācija par sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem 

Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma resursu izdevumu segšanai un plānoto izdevumu tāme 2018. gadam atbilstoši 2018. gada finansēšanas plānam Nr.2221050223020000001B

Par Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. panta 9.2 daļas 1. un 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam.