lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Budžets

Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (bruto, euro) no 2018.gada 2.janvāra

Informācija par piemaksām, prēmijām, sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem

Vides pārraudzības valsts biroja darbinieku atalgojums 2018.gada oktobrī

Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma resursu izdevumu segšanai un plānoto izdevumu tāme 2018. gadam atbilstoši 2018. gada finansēšanas plānam Nr.2221050223020000001B