lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Budžets

Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (bruto, euro) no 2019.gada 2.janvāra

Informācija par piemaksām, prēmijām un naudas balvām un to noteikšanas kritērijiem

Informācija par sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem 

Vides pārraudzības valsts biroja pamatbudžeta apakšprogrammas tāme

Par Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. panta 9.2 daļas 1. un 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam.