lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Budžets

Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (bruto, euro) no 2019.gada 2.janvāra

Informācija par piemaksām, prēmijām un naudas balvām un to noteikšanas kritērijiem

Informācija par sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem 

Vides pārraudzības valsts biroja darbinieku atalgojums 2018.gada decembrī

Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma resursu izdevumu segšanai un plānoto izdevumu tāme 2018. gadam atbilstoši 2018. gada finansēšanas plānam Nr.2221050223020000001B