lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Vakances

Pieteikumi iesniedzami līdz 2017. gada 27. septembrim 

Vides pārraudzības valsts birojs izsludina atklātu konkursu uz vecākā/-s eksperta/-es valsts civildienesta ierēdņa(-nes) amatu ietekmes uz vidi novērtējumu jomā (uz noteiktu laiku)

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība vides zinātnēs, ķīmijas vai inženiertehnisko zinātņu jomā tiks uzskatīta par priekšrocību

- vides aizsardzības normatīvo aktu pārzināšana un pieredze darbā vides aizsardzības institūcijās tiks uzskatīta par priekšrocību

- analītiska domāšana, labas argumentācijas spējas un spēja izteikties rakstiski

- labas sadarbības un saskarsmes spējas

- praktiskas iemaņas darbā ar datoru

- labas angļu valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību

Galvenie amata pienākumi:

- iesniegumu, ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu un vides pārskatu izvērtēšana

- lēmumu, programmu un atzinumu projektu izstrāde ietekmes uz vidi novērtējumu un plānošanas dokumentu stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējumu jomā

- paredzēto darbību un plānošanas dokumentu ietekmes novērtējumu procedūru gaitu un sabiedrības līdzdalības tiesību ievērošanas pārraudzība

Piedāvājam:

- iespēju iegūt daudzpusīgu pieredzi un pilnveidot zināšanas vides aizsardzības jomā

- pozitīvu, atvērtu un demokrātisku vidi

- stabilu atalgojumu (atbilstoši amatu klasifikācijai ierēdņa amatam noteikts 11 saimes "Ekspertīze" III līmenis un 10 mēnešalgu grupa; pārbaudes laikā atbilstoši iestādes noteiktās darba samaksas sistēmai ierēdņa amatam bruto alga - 803,00 euro mēnesī)

Pieteikuma dokumentus (izvērstu motivācijas vēstuli, kurā apliecināta arī pretendenta atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām, dzīves un darba aprakstu (CV), kas apliecina pretendenta iepriekšējo darba pieredzi, iegūtās zināšanas un prasmes, un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju) iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā vai atsūtīt pa pastu Rīgā, Rūpniecības ielā 23, LV-1045, vai uz e-pasta adresi: vpvb@vpvb.gov.lv (ar norādi "Konkurss"), vai pa faksu 67321049 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Tālr. uzziņām 67770818, 67770811, Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietne http://www.vpvb.gov.lv/lv.