lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Vakances

Vides pārraudzības valsts birojs izsludina atklātu konkursu uz divām vecākā/-ās eksperta/-es valsts civildienesta ierēdņa amatu vietām ietekmes uz vidi novērtējumu jomā (uz noteiktu laiku).

Prasības pretendentiem:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;

- akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība vides zinātnēs, ķīmijas vai inženiertehnisko zinātņu jomā tiks uzskatīta par priekšrocību;

- vides aizsardzības normatīvo aktu pārzināšana un pieredze darbā vides aizsardzības institūcijās tiks uzskatīta par priekšrocību;

- analītiska domāšana, labas argumentācijas spējas un spēja izteikties rakstiski;

- labas sadarbības un saskarsmes spējas;

- praktiskas iemaņas darbā ar datoru;

- labas angļu valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību.

Galvenie amata pienākumi:

- iesniegumu, ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu un vides pārskatu izvērtēšana;

- lēmumu, programmu un atzinumu projektu izstrāde ietekmes uz vidi novērtējumu un plānošanas dokumentu stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējumu jomā;

- paredzēto darbību un plānošanas dokumentu ietekmes novērtējumu procedūru gaitu un sabiedrības līdzdalības tiesību ievērošanas pārraudzība.

Piedāvājam:

- iespēju iegūt daudzpusīgu pieredzi un pilnveidot zināšanas vides aizsardzības jomā;

- pozitīvu, atvērtu un demokrātisku vidi;

- stabilu atalgojumu (atbilstoši amatu klasifikācijai ierēdņa amatam noteikts 10 saimes „Ekspertīze” III līmenis un 10 mēnešalgu grupa; mēnešalga (bruto) no 845,00 euro mēnesī (pārbaudes laikā) līdz 1009 euro mēnesī.

Pieteikuma dokumentus (motivācijas vēstuli, kurā apliecināta arī pretendenta atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām, profesionālās darbības un izglītības aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) ar norādi „Konkurss”  sūtīt uz e-pasta adresi vpvb@vpvb.gov.lv vai iesniegt personīgi Vides pārraudzības valsts birojā, Rūpniecības ielā 23, 507. kabinetā, Rīgā, LV-1045, līdz 2019. gada 24. septembrim. Informācija pa tālruni 67770818, 67770811, tīmekļvietne: http://www.vpvb.gov.lv/lv.