lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Vakances

Sludinājums publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 11.04.2018. 

Vides pārraudzības valsts birojs izsludina atklātu konkursu uz vecākā/-ās eksperta/-es valsts civildienesta ierēdņa amatu piesārņojuma novērtēšanas jomā (uz noteiktu laiku).

Prasības pretendentiem:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;

- akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība vides zinātnēs, ķīmijas vai inženiertehnisko zinātņu jomā tiks uzskatīta par priekšrocību;

- vides aizsardzības normatīvo aktu pārzināšana un pieredze darbā vides aizsardzības institūcijās tiks uzskatīta par priekšrocību;

- analītiska domāšana, labas argumentācijas spējas un spēja izteikties rakstiski;

- labas sadarbības un saskarsmes spējas;

- praktiskas iemaņas darbā ar datoru;

- labas angļu valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību.

Galvenie amata pienākumi:

- lēmuma projektu izstrāde saistībā ar apstrīdētajiem Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iestāžu amatpersonu izdotajiem administratīvajiem aktiem vides aizsardzības jomā;

- vides pārvaldības audita sistēmas (EMAS) un Eiropas Savienības Ekomarķējuma sistēmas koordinācija, organizāciju reģistrācija un ekomarķējuma piešķiršana;

- informatīvās sistēmas uzturēšana par A un B kategorijas atļaujām, ar tām saistītajiem lēmumiem un labākajiem pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem.

Piedāvājam:

- iespēju iegūt daudzpusīgu pieredzi un pilnveidot zināšanas vides aizsardzības jomā;

- pozitīvu, atvērtu un demokrātisku vidi;

- stabilu atalgojumu (atbilstoši amatu klasifikācijai ierēdņa amatam noteikts 10 saimes „Ekspertīze” III līmenis un 10 mēnešalgu grupa; mēnešalga (bruto) no 845,00 euro mēnesī (pārbaudes laikā) līdz 1009 euro mēnesī.

Motivētu pieteikuma vēstuli, kurā apliecināta arī pretendenta atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām, profesionālās darbības un izglītības aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas  lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi vpvb@vpvb.gov.lv ar norādi „Konkurss” vai iesniegt personīgi Vides pārraudzības valsts birojā, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045 507. kabinetā 10 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. Tālrunis uzziņām 67770811, Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietne: http://www.vpvb.gov.lv/lv.

Sludinājums publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 11.04.2018.

Vides pārraudzības valsts birojs izsludina atklātu konkursu uz vecākā/-ās eksperta/-es valsts civildienesta ierēdņa amatu ietekmes uz vidi novērtējumu jomā (uz noteiktu laiku).

Prasības pretendentiem:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;

- akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība vides zinātnēs, ķīmijas vai inženiertehnisko zinātņu jomā tiks uzskatīta par priekšrocību;

- vides aizsardzības normatīvo aktu pārzināšana un pieredze darbā vides aizsardzības institūcijās tiks uzskatīta par priekšrocību;

- analītiska domāšana, labas argumentācijas spējas un spēja izteikties rakstiski;

- labas sadarbības un saskarsmes spējas;

- praktiskas iemaņas darbā ar datoru;

- labas angļu valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību.

Galvenie amata pienākumi:

- iesniegumu, ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu un vides pārskatu izvērtēšana;

- lēmumu, programmu un atzinumu projektu izstrāde ietekmes uz vidi novērtējumu un plānošanas dokumentu stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējumu jomā;

- paredzēto darbību un plānošanas dokumentu ietekmes novērtējumu procedūru gaitu un sabiedrības līdzdalības tiesību ievērošanas pārraudzība.

Piedāvājam:

- iespēju iegūt daudzpusīgu pieredzi un pilnveidot zināšanas vides aizsardzības jomā;

- pozitīvu, atvērtu un demokrātisku vidi;

- stabilu atalgojumu (atbilstoši amatu klasifikācijai ierēdņa amatam noteikts 10 saimes „Ekspertīze” III līmenis un 10 mēnešalgu grupa; mēnešalga (bruto) no 845,00 euro mēnesī (pārbaudes laikā) līdz 1009 euro mēnesī.

Motivētu pieteikuma vēstuli, kurā apliecināta arī pretendenta atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām, profesionālās darbības un izglītības aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas  lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi vpvb@vpvb.gov.lv ar norādi „Konkurss” vai iesniegt personīgi Vides pārraudzības valsts birojā, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045 507. kabinetā 10 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. Tālrunis uzziņām 67770811, Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietne: http://www.vpvb.gov.lv/lv