lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·

06.03.2015.

Paziņojums par SIA „Knauf” ģipšakmens ieguves un nederīgo iežu atbērtņu izvietošanas atradnē „Saulkalne” Salaspils novadā ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 06.03.2015

05.03.2015.

Paziņojums par SIA „E Daugava” paredzētās darbības- bīstamo atkritumu pārstrādes un apstrādes kompleksa darbības paplašināšanas ietekmes uz vidi novērtējuma atkārtotu sākotnējo sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 06.03.2015

04.03.2015.

Birojā iesniegta SIA „ Pindstrup Latvia” kūdras ieguves lauku paplašināšanas atradnē „Lielsalas purvs” Talsu novada Valdgales pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tās izvērtēšana. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 06.03.2015

02.03.2015.

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma "Bioreaktora izveide un bioloģiski noārdāmo atkritumu apstrādes tehnoloģiskā kompleksa būvniecībacieto sadzīves atkritumu poligona "Getliņi" teritorijā Stopiņu novadā" sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 06.03.2015

02.03.2015.

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma "Nešķirotu sadzīves atkritumu šķirošanas centra/rūpnīcas būvniecība cieto sadzīves atkritumu poligona "Getliņi" teritorijā, Kaudzīšu ielā 57, Rumbulā, Stopiņu novadā" sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 06.03.2015

26.02.2015.

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra SIA „Reka” paredzētajai darbībai - kokogļu ražotnes jaudas palielināšana Krustpils novadā Krustpils pagastā nekustamajā īpašumā „Lidlauks Sankaļi”. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 27.02.2015

25.02.2015.

Birojā iesniegta SIA "Knauf’’ Ģipšakmens ieguves paplašināšanas ģipšakmens atradnē „Salaspils” Salaspils novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tās izvērtēšana. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 27.02.2015

24.02.2015.

Birojā iesniegta dolomīta un kūdras ieguves derīgo izrakteņu atradnē „Vasariņas”, nekustamajā īpašumā “Vasariņas” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tās izvērtēšana. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 27.02.2015

23.02.2015.

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra AS „Putnu fabrika Ķekava” paredzētajai darbībai - mājputnu intensīvas audzēšanas kompleksa „Putnu fabrika „Ķekava”” pārbūvei un ražošanas apjomu palielināšanai. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 24.02.2015

20.02.2014.

Izdota programma ietekmes uz vidi novērtējumam atpūtas un sporta parka ierīkošanai Carnikavas novadā, Carnikavā, nekustamajā īpašumā „Valsts mežs 8052”. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 24.02.2015
Arhīvs