lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

10.02.2017.

Paziņojums par cūku audzēšanas kompleksa “Krastmalas” pārbūve Allažu pagastā, Siguldas novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 10.02.2017

06.02.2017.

Izdots atzinums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu SIA „E Daugava” paredzētajai darbībai – bīstamo atkritumu pārstrādes kompleksa darbības paplašināšanai Ozolnieku novada Salgales pagastā nekustamajos īpašumos “Atvari” (kadastra Nr.54780090238), “Akači” (kadastra Nr.54780090231) un „Medņi” (kadastra Nr.54780090022). Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 09.02.2017

06.02.2017.

Izdots atzinums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu SIA „Compaqpeat” paredzētajai darbībai – kūdras ieguves paplašināšana Rucavas novada Rucavas pagasta Nidas purvā. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 09.02.2017

02.02.2017.

Birojā iesniegta „B.L.B. BALTIJAS TERMINĀLS” naftas produktu pārkraušanas un uzglabāšanas termināla rekonstrukcijas un tumšo naftas produktu noliešanas no dzelzceļa vagoncisternām estakādes būvniecības Ezera ielā 22, Rīgās ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tās izvērtēšana. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 06.02.2017

30.01.2017.

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra Daugavpils pilsētas domes paraedzētajai darbībai - projektam “Plūdu un krasta erozijas risku samazināšanas iespējas Daugavpilī” (Daugavpils pilsētas dome). Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 31.01.2017

30.01.2017.

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu SIA “Ancers” paredzētajai darbībai – dzīvnieku turēšanas vietu skaita un dzīvnieku kategoriju izmaiņas šķirnes cūku audzēšanas kompleksā “Rukas” Krimuldas pagastā. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 31.01.2017

27.01.2017.

Birojā iesniegta SIA „Aģentūra Latvijas ceļš” paredzētas darbības sašķidrinātās naftas gāzes (propāna – butāna) noliktavas būvniecības esošās naftas bāzes teritorijā Jelgavas iela 2a, Daugavpilī ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tās izvērtēšana Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 31.01.2017

27.01.2017.

Birojā iesniegta biroju kompleksa „Skanstes Biznesa Centrs” būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tās izvērtēšana Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 31.01.2017

19.01.2017.

Birojā iesniegta VAS "Latvijas valsts ceļi" paredzētās darbības - Valsts galvenā autoceļa A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) posma no ~ 7,90 km līdz ~25,0 km apvedceļa (Ķekavas apvedceļa) būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tās izvērtēšana. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 19.01.2017

18.01.2017.

Birojā iesniegta Carnikavas novada domes sagatavotā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma atpūtas un sporta parka "Zibeņi" ierīkošanai Carnikavas novadā, Carnikavā, nekustamajā īpašumā „Valsts mežs 8052" aktuālā redakcija. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 18.01.2017
Arhīvs