lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

13.02.2018.

Vides pārraudzības valsts birojā iesniegts papildināts dolomīta ieguves derīgo izrakteņu atradnes “Dzeņi” iecirkņos “Kalna Kades-I” un “Kalna Kades-II” Smiltenes novada Grundzāles pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 13.02.2018

13.02.2018.

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras uzsākšanu meža meliorācijas sistēmas “Zāmeļa – Tīsu mežs” plānotajai pārbūvei un ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 13.02.2018

09.02.2018.

Birojā iesniegta azbesta un azbestu saturošu (bīstamo) un inerto atkritumu poligona “Dūmiņi” darbības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā versija un uzsākta tās izvērtēšana. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 13.02.2018

09.02.2018.

Izdots atzinums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu SIA „Īpašumi EG” paredzētajai darbībai – dolomīta ieguvei derīgo izrakteņu atradnē „Saikava” Madonas novada Praulienas pagastā, nekustamajos īpašumos “Divupe” (kad. Nr. 70860150020), “Silva” (kad. Nr. 70860150074) un “Dvīņi” (kad. Nr. 70860150114). Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 09.02.2018

31.01.2018.

Valsts vides dienesta Ventspils reģionālā vides pārvalde piemērojusi ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA “Cemex” paredzētajai darbībai - smilts, smilts-grants ieguvei atradnes „Praviņas” iecirknī “Rudeņi” Tukuma novadā Degoles pagastā . Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 02.02.2018

22.01.2018.

Izdots atzinums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu cūku audzēšanas kompleksa “Krastmalas” pārbūvei Allažu pagastā, Siguldas novadā. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 24.01.2018

19.01.2018.

Birojā iesniegts smilts ieguves atradnē “Liepkalni” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un uzsākta tās izvērtēšana. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 24.01.2018

17.01.2018.

Birojā iesniegta SIA „Ancers” plānotā cūku audzēšanas kompleksa “Bunči-1” pārbūves Salaspils pagastā, Salaspils novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 18.01.2018

11.01.2018.

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde piemērojusi ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA “Granāti Pluss” paredzētajai darbībai - derīgo izrakteņu (dolomīts un smilts) ieguve 6,4 ha paltībā un dolomīta šķembu ražošanai atradnē „Granāti" Ikšķiles novadā. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 17.01.2018

11.01.2018.

Birojā iesniegta SIA “NORDIC PLAST” plānotās polimēru parka un šķiroto atkritumu loģistikas centra izveides ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma papildināta aktuālā versija un uzsākta tās izvērtēšana Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 11.01.2018
Arhīvs