lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

30.12.2016.

Vides pārraudzības valsts birojā iesniegta smilts ieguves atradnē “Klīve DA iecirknis” Olaines novada Olaines pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tās izvērtēšana. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 30.12.2016

30.12.2016.

Izdota programma ietekmes uz vidi novērtējumam cūku audzēšanas kompleksa “Bunči -1” pārbūvei Salaspils pagastā Salaspils novadā. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 30.12.2016

29.12.2016.

Izdota programma ietekmes uz vidi novērtējumam cūku audzēšanas kompleksa “Strauti” rekonstrukcijai Gailīšu pagastā Bauskas novadā. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 30.12.2016

23.12.2016.

Vides pārraudzības valsts birojā iesniegts Carnikavas novada domes paredzētās darbības - veloceliņa „Vecāķi - Lilaste” ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) - dabas parku „Piejūra”, aktualizēts novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 28.12.2016

23.12.2016.

Birojā iesniegta SIA „E Daugava” bīstamo atkritumu pārstrādes un apstrādes kompleksa darbības paplašināšanas ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tā izvērtēšana. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 28.12.2016

20.12.2016.

Paziņojums par biroju kompleksa „Skanstes Biznesa Centrs” būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 22.12.2016

29.11.2016.

Paziņojums par SIA „Ancers” paredzētās darbības - cūku audzēšanas kompleksa „Bunči-1” pārbūves Salaspils novadā - ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 29.11.2016

25.11.2016.

Izdota Programma ietekmes uz vidi novērtējumam azbesta un azbestu saturošu (bīstamo) un inerto atkritumu poligona “Dūmiņi” darbības paplašināšanai Brocēnu novadā. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 29.11.2016

17.11.2016.

Izdota programma ietekmes uz vidi novērtējumam SIA „Baltic New Technologies” smago ogļūdeņražu pārstrādes kompleksa būvniecībai Ventspilī, Ventspils brīvostas teritorijā. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 23.11.2016

17.11.2016.

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra SIA „Apse KL” paredzētājai darbībai - Smilts – grants un smilts ieguvei perspektīvajā derīgo izrakteņu atradnē “Blomi” Inčukalns pagastā Inčukalna novadā. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 23.11.2016
Arhīvs