lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

24.05.2016.

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra AS “Skulte LNG Terminal” ierosinātājai darbībai - sašķidrinātā dabas gāzes termināļa un gāzes pārvades cauruļvada no Skultes ostas līdz Inčukalna pazemes gāzes krātuvei būvniecībai. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 25.05.2016

23.05.2016.

Birojā iesniegts smilts - grants un smilts atradnes „Nītava" ierīkošanas, izstrādes un rekultivācijas Degoles pagastā, Tukuma novadā aktualizēts ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 25.05.2016

20.05.2016.

Birojā iesniegts SIA „BALTIC OIL MANAGMENT” ogļūdeņražu ieguves komerciālos nolūkos Kuldīgas novada Gudenieku pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 24.05.2016

18.05.2016.

Izdots atzinums par kūdras ieguves (kūdras ieguves lauku paplašināšana) kūdras atradnē "Lielais Aknīstes purvs", Aknīstes novada Aknīstes pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 20.05.2016

13.05.2016.

Birojā iesniegta SIA „Aģentūra Latvijas ceļš” sašķidrinātās naftas gāzes (propāna – butāna) noliktavas būvniecības esošās naftas bāzes teritorijā Jelgavas iela 2a, Daugavpilī ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tā izvērtēšana. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 19.05.2016

12.05.2016.

Birojā iesniegta SIA “Baltic Pellets Energy” koksnes granulu ražotnes izveides Daugavpilī ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tā izvērtēšana. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 19.05.2016

06.05.2016.

Izdota Programma ietekmes uz vidi novērtējumam kūdras ieguves platības paplašināšanai Kārsavas novada Goliševas pagastā kūdras atradnes „Kalnasalas (Beržovkas) purvs” teritorijā. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 06.05.2016

03.05.2016.

Izdots atzinums par Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 06.05.2016

28.04.2016.

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu projektam LIFE10NAT/LV/000160 „Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana” Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 06.05.2016

26.04.2016.

Paziņojums par Dobeles apvedceļa būvniecības jaunā trasē ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 29.04.2016
Arhīvs