lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

26.04.2016.

Paziņojums par Dobeles apvedceļa būvniecības jaunā trasē ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 29.04.2016

26.04.2016.

Paziņojums par Saldus apvedceļa būvniecības jaunā trasē ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 29.04.2016

26.04.2016.

Izsniegts Atzinums par AS “Putnu fabrika Ķekava” mājputnu intensīvas audzēšanas kompleksa pārbūves un ražošanas apjomu palielināšanas Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 29.04.2016

19.04.2016.

Paziņojums par Veloceliņa „Vecāķi-Lilaste” ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) dabas parku „Piejūra”” novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 19.04.2016

15.04.2016.

Izdots atzinums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu smilts – grants un smilts ieguvei derīgo izrakteņu atradnē “Akmensdzirnavas” Ķeguma novadā Birzgales pagastā. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 18.04.2016

15.04.2016.

Paziņojums par SIA „BALTIC OIL MANAGEMENT” ogļūdeņražu ieguves komerciālos nolūkos Kuldīgas novada Gudenieku pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
15.04.2016

15.04.2016.

Birojā iesniegts paziņojums par SIA "Sfagnum" plānotās darbības - kūdras ieguves atradnē "Rustūžu purvs" Limbažu novada Viļķenes pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 15.04.2016

04.04.2016.

Birojā iesniegts pārstrādātais novērtējuma ziņojums „Ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) dabas liegumu „Dzelves – Kroņa purvs” novērtējums” un uzsākta tā izvērtēšana. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 07.04.2016

04.04.2016.

Birojā iesniegts ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums lidlauka „Jurmala Airport” darbības paplašināšanai precizēts ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 07.04.2016

01.04.2016.

Birojā iesniegta SIA "Knauf" ģipšakmens ieguvei un nederīgo iežu atbērtņu izvietošanai atradnē "Saulkalne" Salapsils novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tā izvērtēšana. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 01.04.2016
Arhīvs