lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

17.08.2018.

Vides pārraudzības valsts birojā iesniegts valsts galvenā autoceļa A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers – Saulkalne) ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 17.08.2018

17.08.2018.

Paziņojums par SIA “eVan Group” bīstamo atkritumu – izlietoto katalizatoru pārstrādes un rūdas maisījumu un metāllūžņu kausēšanas Liepājā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 17.08.2018

15.08.2018.

Izdots atzinums SIA „Ventstone Complex” paredzētajai darbībai – sašķidrinātās dabas gāzes krātuves termināļa būvniecībai, gāzes cauruļvadu sistēmas izbūvei un koģenerācijas stacijas būvniecībai Ventspilī, Ventspils brīvostas teritorijā. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 16.08.2018

10.08.2018.

Izdots atzinums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu smilts – grants un smilts ieguvei derīgo izrakteņu atradnē “Lido” Smārdes pagastā Engures novadā. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 13.08.2018

10.08.2018.

Paziņojums par smilts - grants un smilts ieguves derīgo izrakteņu atradne „Blomi" nekustamajā īpašumā „Blomi”, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 10.08.2018

05.08.20108.

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras uzsākšanu derīgo izrakteņu (smilts-grants, smilts) ieguvei Kandavas novadā Cēres pagastā un ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 07.08.2018

02.08.2018.

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu SIA "HIDROLATS ČL" čuguna izstrādājumu ražošanas apjoma palielināšanai Liepājā, Brīvības ielā 103. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 03.08.2018

02.08.2018.

Vides pārraudzības valsts birojā iesniegts aktualizēts derīgo izrakteņu (kūdras) ieguves lauku paplašināšanas kūdras atradnē „Lielais Aknīstes purvs” (AS „Latvijas valsts meži”) ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 02.08.2018

31.07.2018.

Vides pārraudzības valsts birojā iesniegts aktualizēts cūku audzēšanas kompleksa “Bunči-1” pārbūves Salaspils novadā (SIA „Ancers”) ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 02.08.2018

24.07.2018.

Izdots atzinums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu Liepājas pilsētas pašvaldības plānotajai pludmales un piekrastes teritorijas labiekārtošanai saskaņā ar tematisko plānojumu „Liepājas pilsētas pludmales un piekrastes attīstība” Lasīt vairāk »»
25.07.2018
Arhīvs