lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

27.11.2015.

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra SIA „TRAFIC" paredzētajai darbībai - smilts un dolomīta ieguvei derīgo izrakteņu atradnē “Lejasnoras” , nekustamajā īpašumā “Lejasnoras” (kad.Nr.8084 017 0029) Ropažu novadā. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 27.11.2015

20.11.2015.

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra SIA „Sfagnum” paredzētajai darbībai - kūdras ieguvei atradnē „Rustūžu purvs” Limbažu novadā Viļķenes pagastā. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 23.11.2015

17.11.2015.

Paziņojums par mājputnu intensīvās audzēšanas kompleksa „Putnu fabrika Ķekava” pārbūves un ražošanas apjomu palielināšanas Ķekavas novada Ķekavas pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 17.11.2015

13.11.2015.

Paziņojums parIgaunijas – Latvijas trešais elektropārvades tīkla starpsavienojums no Sindi (Kilingi – Nõmme) Igaunijā līdz Salaspils (vai RīgasTEC – 2) apakšstacijām Latvijā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 16.11.2015

12.11.2015.

Izdota programma ietekmes uz vidi novērtējumam SIA “Omega Holding” sašķidrinātās naftas gāzes (propāna – butāna) noliktavas būvniecībai esošas naftas bāzes teritorijā Daugavpilī Jelgavas ielā 2a. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 13.11.2015

11.11.2015.

Birojā iesniegta “Bioreaktora izveide un bioloģiski noārdāmo atkritumu apstrādes tehnoloģiskā kompleksa būvniecība cieto sadzīves atkritumu poligona “Getliņi” teritorijā, Kaudzīšu ielā 57, Rumbulā, Stopiņu novadā” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tās izvērtēšana. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 12.11.2015

10.11.2015.

Paziņojums par Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 10.11.2015

06.11.2015.

Izdots atzinums par VAS „Latvijas Valsts ceļi” autoceļa A12 (E22) Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova) posma Rēzekne – Ludza būvniecības jaunā trasē ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu, Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 10.11.2015

06.11.2015.

Birojā iesniegts derīgo izrakteņu ieguves atradnē „Vasariņas” Kārsavas novada Mērdzenes pagastā pārstrādātais ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 06.11.2015

05.11.2015.

Birojā iesniegts smilts - grants un smilts atradnes „Nītava" ierīkošanas, izstrādes un rekultivācijas Degoles pagastā, Tukuma novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 05.11.2015
Arhīvs