lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

21.10.2016.

Paziņojums par SIA „Viduskurzemes AAO” paredzētās darbības - bīstamo un inerto atkritumu poligona “Dūmiņi” darbības paplašināšanu ietekmes uz vidi sākotnējo sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 21.10.2016

20.10.2016.

Izdots atzinums par SIA „OŠUKALNS” paredzētās darbības - smilts – grants, smilts un mālsmilts ieguves platības paplašināšanas atradnē „Ošukalni – Cekules” Krāslavas novada Ūdrīšu pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 21.10.2016

17.10.2016.

Birojā iesniegta SIA „E Daugava” bīstamo atkritumu pārstrādes un apstrādes kompleksa darbības paplašināšanas ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tā izvērtēša. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 20.10.2016

14.10.2016.

Vides pārraudzības valsts birojā iesniegts Carnikavas novada domes paredzētās darbības - veloceliņa "Vecāķi - Lilaste" ietekmes uz Eiropas Savienības nozīmes aizsargajamo dabas teritoriju (Natura 2000) - dabas parku "Piejūra", novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 17.10.2016

12.10.2016.

Paziņojums par Rail Baltica posma, kas paredzēts Lietuvas Republikas teritorijā, pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu Lasīt vairāk »»
12.10.2016

10.10.2016.

Izdots atzinums par SIA "SKY PORT" paredzētās darbības – lidlauka „Jurmala Airport” darbības paplašināšanas Engures novada Smārdes pagastā, ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 11.10.2016

07.10.2016.

Paziņojums par SIA “Baltic New Technologies” paredzētās darbības - smago ogļūdeņražu pārstrādes kompleksa būvniecības Ventspilī, Ventspils brīvostas teritorijā, atkārtotu ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 07.10.2016

06.10.2016.

Birojā iesniegta SIA „Aģentūra Latvijas ceļš” paredzētas darbības - sašķidrinātās naftas gāzes (propāna – butāna) noliktavas būvniecības esošās naftas bāzes teritorijā Jelgavas iela 2a, Daugavpilī, ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tās izvērtēšana. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 07.10.2016

05.10.2016.

Informācija par Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica posma, kas paredzēts Lietuvas Republikas teritorijā,pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu. Lasīt vairāk »»
05.10.2016

03.10.2016.

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra SIA “Viduskurzemes AAO” ierosinātājai darbībai - azbesta un azbestu saturošu (bīstamo) un inerto atkritumu poligona “Dūmiņi” darbības paplašināšanai Brocēnu novada, Brocēnos, nekustamajos īpašumos „Dūmiņi” (kadastra numurs 8405 001 0033) un „Brikšņi” (kadastra numurs 8405 001 0037). Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 04.10.2016
Arhīvs