lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Informējam, ka kopš 24.04.2015. tehnisku iemeslu dēļ Biroja elektroniskais pasts nedarbojas.

Šobrīd tiek veikti pasākumi sistēmas darbības atjaunošanai. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām. Lasīt vairāk »»
27.04.2015

Paziņojums par Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu par sabiedrības līdzdalības tiesību iespējamu pārkāpumu

Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas “Rail Baltica” būvniecības ietekmes uz vidi sākotnējā sabiedriskajā apspriešanā Lasīt vairāk »»
20.04.2015

17.04.2015.

Informācija par Lietuvas Republikā uzsākto ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru paredzētajai kūdras ieguvei 258,71 ha platībā Juodymas kūdras atradnē Rokiškis novadā ~50m attālumā no Lietuvas Republikas robežas ar Latvijas Republiku (atradnes daļa ietilpst arī Latvijas teritorijā). Lasīt vairāk »»
20.04.2015

17.04.2015.

Izdota Programma ietekmes uz vidi novērtējumam ģipšakmens ieguvei un nederīgo iežu atbērtņu izvietošanai atradnē „Saulkalne” Salaspils novadā. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 17.04.2015

16.04.2015.

Izdots Atzinums par derīgo izrakteņu (kūdras) ieguves kūdras atradnē „Ķirbas, Tīreļa purvs” ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) - dabas liegumu „Ķirbas purvs” novērtējuma ziņojumu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 16.04.2015

14.04.2015.

Paziņojums par mājputnu intensīvās audzēšanas kompleksa "Putnu fabrika Ķekava" pārbūve un ražošanas apjomu palielināšanas Ķekavas novada Ķekavas pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 14.04.2015

10.04.2015.

Birojā iesniegts dolomīta ieguves derīgo izrakteņu atradnē „Priedulāji” Līvānu novada Jersikas pagastā aaktualizēts ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 14.04.2015

08.04.2015.

Paziņojums par naftas un ķīmisko produktu pārkraušanas termināļa būvniecības iecere Rīgā, Flotes ielā 13 un dzelzceļa attīstības ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 09.04.2015

08.04.2015.

Lietuvas Republika ir uzsākusi speciālā Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas teritorijas plānojuma posmam Kauņa - Lietuvas/Latvijas valsts robeža izstrādi un šāda dokumenta īstenošanas ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma procedūru. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 09.04.2015
Arhīvs