lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

13.02.2019.

Paziņojums par SIA "Ainava GG" paredzētās darbības - sapropeļa ieguve Dagdas novada Andrupenes pagastā Bižas ezerā - ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu Lasīt vairāk »»
13.02.2019

11.02.2019.

Izdota programma ietekmes uz vidi novērtējumam SIA „GALLUSMAN” vistu novietņu kompleksam - olu un olu produktu ražotnes izveidei Ogres novadā, Madlienas pagastā Lasīt vairāk »»
11.02.2019

07.02.2019.

Birojā iesniegts aktualizēts smilts - grants un smilts ieguves derīgo izrakteņu atradnē "Blomi" ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 11.02.2019

07.02.2019.

Paziņojums par SIA "Fortum" paredzētās darbības „Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā” ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 08.02.2019

05.02.2019.

Vides pārraudzības valsts birojā iesniegts papildināts Rēzeknes dienvidu apvedceļa ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 06.02.2019

22.01.2019.

Birojā iesniegts vēja elektrostaciju parka “Dobele” Dobeles novada Dobeles pagastā un vēja elektrostaciju parka “Pienava” Tukuma novada Džūkstes pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 22.01.2019

11.01.2019.

Valsts vides dienesta Lielpājas reģionālā vides pārvalde 2019. gada 11.janvārī piemērojusi ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru ZS ,,Rieksti-1’’ ierosinātājai darbībai - derīgo izrakteņu ieguvei smilts-grants un smilts atradnes „Gramzda II” smilts-grants iecirknī “Rieksti” Gramzdas pagastā, Priekules novadā. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 11.01.2019

11.01.2019.

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra SIA “AINAVA GG” (reģ. Nr. 41503063244) paredzētajai darbībai - derīgā izrakteņa (sapropeļa) ieguvei Bižas ezerā (kadastra Nr.60420030142), Andrupenes pagastā, Dagdas novadā. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 11.01.2019

10.01.2019.

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA ”Fortum Latvia” (reģistrācijas Nr. 40103854352) paredzētajai darbībai – kurināmā diversifikācijai esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā, Rūpniecības ielā 73A (kadastra Nr. 09000070385, kadastra apzīmējums 09000070333) . Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 11.01.2019

03.01.2019.

Valsts vides dienesta Lielpājas reģionālā vides pārvalde 2019. gada 3.janvārī piemērojusi ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA „Latibūve” ierosinātājai darbībai - graudu un eļļas termināla būvniecībai Zemgales ielā 8/12 (kadastra apzīmējums 17000100008), Liepājā. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 04.01.2019
Arhīvs