lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·

23.07.2015.

Birojā iesniegta autoceļa A12 (E22) „Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova)” posma Rēzekne – Ludza iespējamās būvniecības jaunā trasē ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tās izvērtēšana Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 27.07.2015

20.07.2015.

Birojā iesniegta starptautiskās lidostas „Rīga” infrastruktūras attīstības projekta līdz 2020.gadam ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tās izvērtēšana. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 27.07.2015

20.07.2015.

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra SIA „Baltijas Auto Pluss” paredzētajai darbībai - bīstamo atkritumu poligona „Dūmiņi” darbības paplašināšanai Brocēnu novada Brocēnos nekustamajos īpašumos „Dūmiņi” (kadastra numurs 8405 001 0033) un „Brikšņi” (kadastra numurs 8405 001 0037). Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 21.07.2015

20.07.2015.

Paziņojums par AS „Kālija parks” amonija nitrāta pārkraušanas apjoma palielināšanas un īslaicīgas uzglabāšanas kupolveida noliktavās ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 21.07.2015

20.07.2015.

Par Lietuvas speciālā teritorijas plānojuma Rail Baltica posmam Kauņa - Lietuvas/Latvijas valsts robeža stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
20.07.2015

17.07.2015.

Izdots atzinums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu smilts un smilts-grants ieguvei un pārstrādei nekustamajā īpašumā „Akmeņlauki”, Talsu novada Lībagu pagastā. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 20.07.2015

15.07.2015.

Izdota SIA KU “Baltic Oil Terminal” Programma ietekmes uz vidi novērtējumam naftas un ķīmisko produktu pārkraušanas termināļa būvniecības iecerei Rīgā, Flotes ielā 13 (kadastra Nr. 0100 103 2001) un dzelzceļa attīstībai. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 17.07.2015

15.07.2015.

Izdota SIA “Baltic Pellets Energy” Programma ietekmes uz vidi novērtējumam koksnes granulu ražotnes izveidei Daugavpilī. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 15.07.2015

10.07.2015.

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra SIA „Grupa93” paredzētajai darbībai - pilsētvides attīstībai Rīgā, Hanzas ielā 14A. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 13.07.2015

10.07.2015.

Paziņojums par smilts – grants un smilts ieguves derīgo izrakteņu atradnē „Lorupe III Meža iecirknis” Inčukalna novada Inčukalna pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 13.07.2015
Arhīvs