lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

25.07.2016.

Izdota programma ietekmes uz vidi novērtējumam pludmales un piekrastes teritorijas labiekārtošanai saskaņā ar tematisko plānojumu „Liepājas pilsētas pludmales un piekrastes attīstība”. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 25.07.2016

22.07.2016.

Paziņojums par biroju kompleksa „Skanstes biznesa centrs” būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 25.07.2016

21.07.2016.

Piemērota ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000) novērtējuma procedūra Engures novada Lapmežciema pagasta pārvaldes ierosinātajai darbībai – Vecslocenes upes pārbūvei un novadgrāvja būvniecībai Engures novadā Lapmežciema pagastā Bigauņciemā Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 25.07.2016

21.07.2016.

Paziņojums par SIA „Osi Wind” un SIA „Valpene Wind” vēja elektrostaciju parku „Oši” un „Valpene” būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 25.07.2016

20.07.2016.

Izdota Programma ietekmes uz vidi novērtējumam kūdras ieguvei derīgo izrakteņu atradnē "Rustūžu purvs" Limbažu novada Viļķenes pagastā. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 21.07.2016

19.07.2016.

Birojā iesniegts ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums lidlauka „Jurmala Airport” darbības paplašināšanas ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tā izvērtēšana. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 20.07.2016

15.07.2016.

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra SIA „Baltic Pork” ierosinātājai darbībai - cūku audzēšanas kompleksa „Krastmalas” pārbūvei Allažu pagastā Siguldas novadā. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 19.07.2016

14.07.2016.

Birojā iesniegts AS "Latvijas valsts meži" smilts - grants un smilts ieguves atradnē "Lorupe III Meža iecirknis" Inčuklana novada Inčukalna pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 15.07.2016

11.07.2016.

Izdots atzinums par ģipšakmens ieguves un nederīgo iežu atbērtņu izvietošanas atradnē „Saulkalne” Salaspils novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 12.07.2016

07.07.2016.

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra SIA „Nordic Plast” ierosinātājai darbībai - polimēru parka, enerģijas reģenerācijas kompleksa un šķiroto atkritumu loģistiskas centra izveidei. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 12.07.2016
Arhīvs