lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·

12.09.2014.

Birojā iesniegta autoceļa A10 “Rīga-Ventspils” posma no km 45,1 (Ķemeru pagrieziens) līdz km 91,8 (krustojums ar P130 Līgas-Kandava-Veģi) Tukums) rekonstrukcijas papildinājumi ziņojuma aktuālajai redakcijai un uzsākta iesniegto materiālu izvērtēšana. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 12.09.2014

08.09.2014.

Pārtraukta ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra SIA „C12 TECH Latvia” paredzētajai darbībai - nolietotu autoriepu pārstrāde ar katalītisko zemas temperatūras pirolīzes metodi Garkalnes novadā. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 11.09.2014

05.09.2014.

Paziņojums par smilts ieguves atradnē „Liepkalni” Inčukalna novada Inčukalna pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 08.09.2014

01.09.2014.

Piemērota ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000) novērtējuma procedūra AS „Latvijas valsts meži” paredzētajai darbībai- meža ceļa „Jāšas – Slujas” rekonstrukcijai Kuldīgas novadā. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 03.09.2014

29.08.2014.

Birojā iesniegts SIA „Mark Invest Latvia” dolomīta ieguves derīgo izrakteņu atradnē „Priedulāji” Līvānu novada Jersikas pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 03.09.2014

14.08.2014.

Birojā iesniegta autoceļa A12 (E22) „Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova)” posma Rēzekne – Ludza iespējamās būvniecības jaunā trasē ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tās izvērtēšana. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 14.08.2014

12.08.2014.

Paziņojums par SIA „Pabažu kūdra” paredzētās darbības - kūdras ieguves (ieguves platības palielināšanas) Sējas novadā, derīgo izrakteņu atradnes „Dzelves-Kroņa” purvs (Veckalniņu iecirknis)” teritorijā - ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) dabas liegumu „Dzelves – Kroņa purvs” novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 14.08.2014

05.08.2014.

Izdota programma ietekmes uz vidi novērtējumam ogļūdeņražu ieguvei komerciālos nolūkos Kuldīgas novada Gudenieku pagasta teritorijā. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 07.08.2014

04.08.2014.

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra SIA „E Daugava” paredzētajai darbībai -ar naftas produktiem piesārņotas augsnes un būvgružu skalošanas iekārtas uzstādīšanai Ozolnieku novada Salgales pagastā. . Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 07.08.2014

31.07.2014.

Birojā iesniegts SIA "East – West Finances” nolietotu svina akumulatoru pārstrādes rūpnīcas izveides Jelgavas ielā 21, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 01.08.2014
Arhīvs