lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·

26.09.2014.

Paziņojums par VAS Latvijas dzelzceļš paredzētās darbības: „Esošo publisko dzelzceļa līniju elektrifikācija” ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 26.09.2014

25.09.2014.

Birojā iesniegts SIA „Eco Baltia Vide” sadzīves un komercatkritumu šķirošanas uzņēmuma izveides Salaspils novadā, Aconē, nekustamajā īpašumā “Lauciena” ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 25.09.2014

22.09.2014.

Paziņojums par SIA „Olimpiskais centrs „Ventspils”” pludmales volejbola laukumu izveides Ventspilī ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sabiedrības iespēju sniegt priekšlikumus. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 23.09.2014

22.09.2014.

Paziņojums par SIA "Rudus" smilts - grants un smilts atradnes «Nītava» ierīkošanas, izstrādes un rekultivācijas ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 23.09.2014

12.09.2014.

Birojā iesniegta autoceļa A10 “Rīga-Ventspils” posma no km 45,1 (Ķemeru pagrieziens) līdz km 91,8 (krustojums ar P130 Līgas-Kandava-Veģi) Tukums) rekonstrukcijas papildinājumi ziņojuma aktuālajai redakcijai un uzsākta iesniegto materiālu izvērtēšana. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 12.09.2014

08.09.2014.

Pārtraukta ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra SIA „C12 TECH Latvia” paredzētajai darbībai - nolietotu autoriepu pārstrāde ar katalītisko zemas temperatūras pirolīzes metodi Garkalnes novadā. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 11.09.2014

05.09.2014.

Paziņojums par smilts ieguves atradnē „Liepkalni” Inčukalna novada Inčukalna pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 08.09.2014

01.09.2014.

Piemērota ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000) novērtējuma procedūra AS „Latvijas valsts meži” paredzētajai darbībai- meža ceļa „Jāšas – Slujas” rekonstrukcijai Kuldīgas novadā. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 03.09.2014

29.08.2014.

Birojā iesniegts SIA „Mark Invest Latvia” dolomīta ieguves derīgo izrakteņu atradnē „Priedulāji” Līvānu novada Jersikas pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 03.09.2014

14.08.2014.

Birojā iesniegta autoceļa A12 (E22) „Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova)” posma Rēzekne – Ludza iespējamās būvniecības jaunā trasē ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tās izvērtēšana. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 14.08.2014
Arhīvs