lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

19.08.2016.

Izdota Programma ietekmes uz vidi novērtējumam vēja elektrostaciju parku "Oši" un "Valpene" būvniecībai Dundagas novada Dundagas pagastā. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 19.08.2016

11.08.2016.

Birojā iesniegta SIA “Ošukalns” plānotās smilts – grants un smilts ieguves ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā versija un uzsākta tās izvērtēšana. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 16.08.2016

15.08.2016.

Paziņojums par ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju Natura 2000 - dabas liegumu "Tosmare", novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 15.08.2016

08.08.2016.

Paziņojums par VAS "Latvijas valsts ceļi" paredzētās darbības - Valsts galvenā autoceļa A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) posma no ~ 7,90 km līdz ~25,0 km apvedceļa (Ķekavas apvedceļa) būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 08.08.2016

28.07.2016.

Paziņojums par SIA „Baltic Pork” cūku audzēšanas kompleksa „Krastmalas” pārbūvei Allažu pagastā Siguldas novadā ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 28.07.2016

28.07.2016.

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra SIA „SIA "Uzvara – Strauti” ierosinātājai darbībai - cūku audzēšanas kompleksa “Strauti” rekonstrukcijai Gailīšu pagastā Bauskas novadā. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 28.07.2016

25.07.2016.

Izdota programma ietekmes uz vidi novērtējumam pludmales un piekrastes teritorijas labiekārtošanai saskaņā ar tematisko plānojumu „Liepājas pilsētas pludmales un piekrastes attīstība”. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 25.07.2016

22.07.2016.

Paziņojums par biroju kompleksa „Skanstes biznesa centrs” būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 25.07.2016

21.07.2016.

Piemērota ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000) novērtējuma procedūra Engures novada Lapmežciema pagasta pārvaldes ierosinātajai darbībai – Vecslocenes upes pārbūvei un novadgrāvja būvniecībai Engures novadā Lapmežciema pagastā Bigauņciemā Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 25.07.2016

21.07.2016.

Paziņojums par SIA „Osi Wind” un SIA „Valpene Wind” vēja elektrostaciju parku „Oši” un „Valpene” būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 25.07.2016
Arhīvs