lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·

21.08.2015.

Izdota Programma ietekmes uz vidi novērtējumam amonija nitrāta pārkraušanas apjoma palielināšanai un īslaicīgai uzglabāšanai AS „Kālija parks” kupolveida noliktavās. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 24.08.2015

19.08.2015.

Paziņojums SIA „Piejūra energy” paredzētās darbības - izmaiņas biogāzes koģenerācijas stacijas darbībā, paredzot daļēju izejvielu nomaiņu Nīcas novada Nīcas pagasta nekustamajā īpašumā „Līvi” ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 24.08.2015

19.08.2015.

Birojā iesniegta SIA "Knauf’’ Ģipšakmens ieguves paplašināšanas ģipšakmens atradnē „Salaspils” Salaspils novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tās izvērtēšana. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 24.08.2015

19.08.2015.

Birojā iesniegta “Bioreaktora izveide un bioloģiski noārdāmo atkritumu apstrādes tehnoloģiskā kompleksa būvniecība cieto sadzīves atkritumu poligona “Getliņi” teritorijā, Kaudzīšu ielā 57, Rumbulā, Stopiņu novadā” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tās izvērtēšana. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 21.08.2015

18.08.2015.

Paziņojums par SIA „Z-Group” smilts un smilts-grants ieguvesTukuma novadā, Slampes pagastā, atradnē „Dižkabārži”, nekustamajā īpašumā „Dižskābarži” un atradnes „Skabārži” paplašināšanas zemesgabalā „Ozoliņi” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 21.08.2015

17.08.2015.

Izdota Programma ietekmes uz vidi novērtējumam smilts – grants un smilts ieguvei Inčukalna novada Inčukalna pagastā derīgo izrakteņu atradnē „Lorupe III Meža iecirknis” I un II laukumā . Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 21.08.2015

11.08.2015.

Paziņojums SIA „Baltijas auto pluss” paredzētās darbības - bīstamo atkritumu poligona „Dūmiņi” darbības paplašināšanas ietelmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 12.08.2015

10.08.2015.

Birojā iesniegta "Nešķirotu sadzīves atkritumu šķirošanas centra/rūpnīcas būvniecības cieto sadzīves atkritumu poligona "Getliņi" teritorijā, Kaudzīšu ielā 57, Rumbulā, Stopiņu novadā" ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tās izvērtēšana. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 12.08.2015

07.08.2015.

Izdots atzinums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu bīstamo atkritumu līdzsadedzināšanai AS “Sātiņi Energo LM” koģenerācijas stacijā Saldus novada Novadnieku pagastā. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 12.08.2015

06.08.2015.

Paziņojums par smilts – grants un smilts ieguves platības paplašināšanas Pārgaujas novada Straupes pagastā, nekustamajā īpašumā “Mazapiņi” derīgo izrakteņu atradnē “Apiņi” ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 06.08.2015
Arhīvs