lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

20.09.2016.

Paziņojums par paredzētās darbības - derīgo izrakteņu ieguves atradnē „Klīve DA iecirknis” Olaines novadā, Olaines pagastā, ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 23.09.2016

16.09.2016.

Birojā iesniegta papildus informācija lidlauka „Jurmala Airport” darbības paplašināšanas ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālajai redakcijai un uzsākta tā izvērtēšana. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 23.09.2016

16.09.2016.

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu SIA “Zemgales EKO” plānotai darbībai - esošās infrastruktūras paplašināšanai sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā "Grantiņi", Bauskas novada Codes pagastā un Iecavas novadā. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 16.09.2016

16.09.2016.

Vides pārraudzības valsts birojā iesniegts paziņojums par SIA "Limbažu ceļi" paredzētās darbības - smilts - grants un smilts ieguves paplašināšanu derīgo izrakteņu atradnē „Apiņi” Pārgaujas novada Straupes pagastā, ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 16.09.2016

16.09.2016.

Izdota Programma ietekmes uz vidi novērtējumam sašķidrinātās dabas gāzes krātuves termināļa būvniecībai, gāzes cauruļvadu sistēmas izbūvei un koģenerācijas stacijas būvniecībai Ventspilī, Ventspils brīvostas teritorijā. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 16.09.2016

14.09.2016.

Izdota programma ietekmes uz vidi novērtējumam Biroja komplekss “Skanstes Biznesa Centrs” būvniecība Skanstes ielā 25 un Skanstes ielā 27, Rīgā. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 16.09.2016

12.09.2016.

Birojā iesniegta SIA "Lialastes kāpas" ēku/būvju, infrastruktūras un inženierkomunikāciju izbūves nekustamajā īpašumā „Emīlijas" un nekustamajā īpašumā „Amandas" ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) dabas parku "Piejūra" novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tās izvērtēšana. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 13.09.2016

12.09.2016.

Birojā iesniegts paziņojums par SIA "Laflora" paredzētās darbības - kūdras ieguve (kūdras lauku paplašināšana) kūdras atradnē “Nīcgales purvs” Daugavpils novada Nīcgales pagastā, ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 13.09.2016

12.09.2016.

Birojā iesniegts paziņojums par SIA "ADR Loģistika" paredzētās darbības - smilts-grants un smilts atradnes ierīkošanas, izstrādes un rekultivācijas nekustamajā īpašumā "Dambkalni" ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teirtoriju (Natura 2000) dabas liegumu "Popes zāļu purvs" novērtējuma ziņojuma aktuālās redakcijas iesniegšanu Birojā un uzsākta tā izvērtēšana. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 13.09.2016

08.09.2016.

Birojā iesniegts SIA "Īpašumi EG" paredzētās darbības - dolomīta ieguves derīgo izrakteņu atradnē „Priedulāji” un paplašinātajā platībā Līvānu novada Jersikas pagastā, ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 12.09.2016
Arhīvs