lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·

03.07.2015.

Izdota Programma ietekmes uz vidi novērtējumam Smilts – grants un smilts ieguvei derīgo izrakteņu atradnē “Akmensdzirnavas” Ķeguma novadā Birzgales pagastā Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 03.07.2015

03.07.2015.

Paziņojums par derīgo izrakteņu atradnes „Dzeņi” iecirkņi „Kalna kades - 1” un “Kalna kades - 2” iztrādes ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 02.07.2015

30.06.2015.

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra SIA „Riga fertilizer terminal” paredzētajai darbībai - izmaiņām minerālmēslu īslaicīgas uzglabāšanas un pārkraušanas kompleksa darbībā – minerālmēslu pārkraušanas apjoma palielināšanai līdz 2,5 milj.t gadā. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 02.07.2015

29.06.2015.

Izdota SIA “NPK Expert” Programma ietekmes uz vidi novērtējumam minerālmēslojuma ražotnes izveidei Liepājā. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 02.07.2015

29.06.2015.

Birojā iesniegts Daugavpils lidostas attīstības projekta, kas plānots c. „Lociki”, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 01.07.2015

19.06.2015.

Paziņojums par Starptautiskās lidostas „Rīga” infrastruktūras attīstības projekta līdz 2020.gadam ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma papildus sabiedrisko apspriešanu Mārupes novadā. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 25.06.2015

19.06.2015.

Paziņojums par naftas un ķīmisko produktu pārkraušanas termināļa būvniecības iecere Rīgā, Flotes ielā 13 un dzelzceļa attīstības atkārtotu ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 19.06.2015

17.06.2015.

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra AS “Latvijas valsts meži” struktūrvienība “LVM Nekustamie īpašumi” paredzētajai darbībai - smilts – grants un smilts ieguvei Inčukalna novada Inčukalna pagastā. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 17.06.2015

12.06.2015.

Izdots atzinums par kūdras ieguves lauku paplašināšanas atradnē „Lielsalas purvs” Talsu novada, Valdgales pagastā, ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 15.06.2015

11.06.2015.

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra SIA „Īpašumi EG” paredzētajai darbībai - dolomīta ieguvei Smiltenes novada Grundzāles pagastā. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 15.06.2015
Arhīvs