lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·

15.07.2014.

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra smilts ieguvei derīgo izrakteņu atradnē „Liepkalni” Inčukalna novada Inčukalna pagastā. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 17.07.2014

08.07.2014.

Paziņojums par autoceļa A12 (E22) „Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova)” posma Rēzekne – Ludza iespējamās būvniecības jaunā trasē ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 08.07.2014

02.07.2014.

Birojā iesniegts SIA „Eco Baltia Vide” sadzīves un komercatkritumu šķirošanas uzņēmuma izveides Salaspils novadā, Aconē, nekustamajā īpašumā “Lauciena” ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 02.07.2014

30.06.2014.

Izdots atzinums par smilts-grants ieguves atradnē „Kurzeme” Talsu novada Laucienes pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 01.07.2014

19.06.2014.

Izdota Programma ietekmes uz vidi novērtējumam dolomīta ieguvei atradnē “Saikava” Madonas novada Praulienas pagastā, nekustamajos īpašumos “Divupe” (kad. Nr.70860150020), “Silva” (kad. Nr.70860150074) un “Dvīņi” (kad. Nr.70860150114). Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 20.06.2014

17.06.2014.

Birojā iesniegta SIA “Tukums Airport” Tukuma lidostas darbības paplašināšanas ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tās izvērtēšana. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 20.06.2014

13.06.2014.

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra SIA „NORDTORF” paredzētajai darbībai - kūdras ieguvei (kūdras ieguves lauku paplašināšanai) Aknīstes novada Aknīstes pagasta nekustamajā īpašumā „Lielais Aknīstes purvs”. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 17.06.2014

28.05.2014.

AS „Latvijas valsts meži” izdota programma smilts ieguvei atradnē “Klīve DA iecirknis” Olaines novada Olaines pagastā, nekustamajā īpašumā “Spulles masīvs” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 80800070078. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 02.06.2014

16.05.2014.

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu dolomīta ieguvei derīgo izrakteņu atradnē „Priedulāji” Līvānu novada Jersikas pagastā. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 20.05.2014

16.05.2014.

Paziņojums par derīgo izrakteņu atradnes „Saikava” iecirkņu „Divupe”, „Silva” un „Dvīņi” izstrādes ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās apspriešanas uzsākšanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 16.05.2014
Arhīvs