lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

18.04.2019.

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra SIA “CATALS” ierosinātajai darbībai - izlietoto katalizatoru pārstrādei nodrošinot to sastāvā esošo metālu, piemēram, vanādija atgūšanu Grobiņas novadā. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 18.04.2019

12.04.2019.

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra SIA“RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE” ierosinātajai darbībai - ūdensbāzētu naftas produktus saturošo notekūdeņu šķidro atkritumu pārstrādes iekārtas uzstādīšanai Rīgā. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 12.04.2019

12.04.2019.

Paziņojums par SIA "KAMINVEST" smilts un dolomīta ieguves derīgo izrakteņu atradnē “Lejasnoras” Ropažu novadā ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 12.04.2019

09.04.2019.

Paziņojums par paredzētās darbības “Smilts-grants un smilts ieguve atradnes “Praviņas” iecirknī “Rudeņi” Tukuma novada Degoles pagastā nekustamajā īpašumā “Rudeņi”” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 11.04.2019

08.04.2019.

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu SIA „KVL BALTIC” paredzētajai darbībai - dīķsaimniecības izveidei un ar to saistītā derīgo izrakteņu ieguvei zemes īpašumos “Liellauki” un “Strautmaļi”, Mārupes novadā. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 08.04.2019

05.04.2019.

Izdota programma ietekmes uz vidi novērtējumam SIA “Fortum Latvia” paredzētajai darbībai - kurināmā diversifikācijai esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 08.04.2019

04.04.2019.

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra SIA „AB-FARM” ierosinātājai darbībai - hibrīda elektrostacijas ,,Domenieki” būvniecībai Aknīstes un Jēkabpils novados. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 05.04.2019

04.04.2019.

Paziņojums par AS “Latvijas valsts meži” paredzētās darbības - derīgo izrakteņu (kūdras) ieguves kūdras atradnē „Skudru purvs” Kuldīgas novadā ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu un iespēju iesniegt rakstveida priekšlikumus. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 05.04.2019

28.03.2019.

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu transporta pārvada (tilta) izbūve pār Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilsētā. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 28.03.2019

28.03.2019.

Izdota programma ietekmes uz vidi novērtējumam derīgā izrakteņa (sapropeļa) ieguvei Bižas ezerā, Andrupenes pagastā, Dagdas novadā. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 28.03.2019
Arhīvs