lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

29.11.2016.

Paziņojums par SIA „Ancers” paredzētās darbības - cūku audzēšanas kompleksa „Bunči-1” pārbūves Salaspils novadā - ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 29.11.2016

25.11.2016.

Izdota Programma ietekmes uz vidi novērtējumam azbesta un azbestu saturošu (bīstamo) un inerto atkritumu poligona “Dūmiņi” darbības paplašināšanai Brocēnu novadā. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 29.11.2016

17.11.2016.

Izdota programma ietekmes uz vidi novērtējumam SIA „Baltic New Technologies” smago ogļūdeņražu pārstrādes kompleksa būvniecībai Ventspilī, Ventspils brīvostas teritorijā. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 23.11.2016

17.11.2016.

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra SIA „Apse KL” paredzētājai darbībai - Smilts – grants un smilts ieguvei perspektīvajā derīgo izrakteņu atradnē “Blomi” Inčukalns pagastā Inčukalna novadā. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 23.11.2016

17.11.2016.

Paziņojums par SIA “Uzvara - Strauti” ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu cūku audzēšanas kompleksa “Strauti” rekonstrukcijai Gailīšu pagastā Bauskas novadā. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 22.11.2016

11.11.2016.

Birojā iesniegts smilts – grants un smilts ieguves paplašināšanas derīgo izrakteņu atradnē „Apiņi” Pārgaujas novada Straupes pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 15.11.2016

10.11.2016.

Birojā iesniegta naftas un naftas ķīmijas produktu pārkraušanas termināļa izveides Rīgā, Flotes ielā 13, Rīgas brīvostas teritorijā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 15.11.2016

03.11.2016.

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra SIA „Ancers” paredzētājai darbībai - cūku audzēšanas kompleksa “Bunči-1” pārbūvei Salaspils novadā. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 10.11.2016

03.11.2016.

Vides pārraudzības valsts birojā iesniegts ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums “Kūdras ieguves paplašināšana Rucavas novada Rucavas pagasta Nidas purvā” un uzsākta tā izvērtēšana. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 10.11.2016
Arhīvs