lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·

17.12.2014.

Birojā iesniegts SIA „Talce” smilts un smilts-grants ieguves un pārstrādes nekustamajā īpašumā „Akmeņlauki”), Talsu novada Lībagu pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma aktualizēts ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 18.12.2014

16.12.2014.

Paziņojums par Carnikavas novada domes paredzētās darbības - atpūtas un sporta parka izveides ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 16.12.2014

15.12.2014.

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra SIA „E Daugava” paredzētajai darbībai - bīstamo atkritumu pārstrādes un apstrādes kompleksa darbības paplašināšanai Ozolnieku novada Salgales pagastā. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 16.12.2014

12.12.2014.

Birojā iesniegta derīgo izrakteņu (kūdras) ieguves kūdras atradnē „Ķirbas, Tīreļa purvs” ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) dabas liegumu „Ķirbas purvs” novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tā izvērtēšana. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 15.12.2014

12.12.2014.

Izdots atzinums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu lidostas “JURMALA AIRPORT” (Tukuma lidostas) darbības paplašināšanai. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 15.12.2014

09.12.2014.

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma ''Ģipšakmens ieguves paplašināšana ģipšakmens atradnē ''Salaspils'' Salaspils novadā" sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 09.12.2014

08.12.2014.

Izdota programma ietekmes uz vidi novērtējumam bioreaktora izveidei un bioloģiski noārdāmo atkritumu apstrādes tehnoloģiskā kompleksa būvniecībai poligona „Getliņi” teritorijā Stopiņu novadā. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 09.12.2014

03.12.2014.

Birojā iesniegts Salacgrīvas ostas un priekšostas rekonstrukcijas, ieskaitot akvatorijas padziļināšanu līdz atz. -7.00 m ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 04.12.2014

03.12.2014.

Birojā iesniegts Daugavpils lidostas attīstības projekta, kas plānots c. „Lociki”, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 04.12.2014

03.12.2014.

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra Carnikavas novada dome paredzētajai darbībai - atpūtas un sporta parka ierīkošanai Carnikavas novadā. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 03.12.2014
Arhīvs