lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·

27.03.2015.

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu projektam LIFE10NAT/LV/000160 „Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana”. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 27.03.2015

23.03.2015.

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra SIA „Baltic Pellets Energy” paredzētajai darbībai - koksnes granulu ražotnes izveidei Daugavpilī. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 24.03.2015

20.03.2015.

Izdots atzinums par derīgo izrakteņu ieguves atradnēs „Kalnagrāvīši” un „Ārēni”, Ropažu novadā, ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 20.03.2015

19.03.2015.

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra SIA “NPK Expert” paredzētajai darbībai - minerālmēslojuma ražotnes izveidei Liepājā. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 20.03.2015

18.03.2015.

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra SIA KU “Baltic Oil Terminal” paredzētajai darbībai - naftas un ķīmisko produktu pārkraušanas termināļa būvniecības iecerei un dzelzceļa attīstībai Rīgā, Flotes ielā 13. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 20.03.2015

16.03.2015

Izdota Programma ietekmes uz vidi novērtējumam lidlauka darbības paplašināšanai lidostā „JURMALA AIRPORT”. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 20.03.2015

11.03.2015.

Birojā iesniegta dalīti vāktu atkritumu šķirošanas stacijas būvniecībai Aconē, Salaspils novadā ietekmes uz vidi ziņojuma aktuālā redakcija. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 18.03.2015

06.03.2015.

Paziņojums par SIA „Knauf” ģipšakmens ieguves un nederīgo iežu atbērtņu izvietošanas atradnē „Saulkalne” Salaspils novadā ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
06.03.2015

05.03.2015.

Paziņojums par SIA „E Daugava” paredzētās darbības- bīstamo atkritumu pārstrādes un apstrādes kompleksa darbības paplašināšanas ietekmes uz vidi novērtējuma atkārtotu sākotnējo sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
06.03.2015
Arhīvs