lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·

16.04.2014.

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra SIA „DMSOLUTIONS” paredzētajai darbībai - derīgā izrakteņa – smilts ieguvei zem gruntsūdens līmeņa Kuldīgas novada Rendas pagastā. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 22.04.2014

15.04.2014.

Izdota programma A12 (E22) „Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova)” posma Rēzekne – Ludza iespējamās būvniecības jaunā trasē ietekmes uz vidi novērtējumam. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 16.04.2014

11.04.2014.

Paziņojums par SIA „East-West Finances” nolietotu svina akumulatoru pārstrādes Kalnciemā, Kalnciema pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 14.04.2014

11.04.2014.

Paziņojums par atkārtotu SIA “BALTIC OIL MANAGEMENT” ogļūdeņražu ieguves Kuldīgas novada Gudenieku pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 14.04.2014

07.04.2014.

Paziņojums par sākotnējās sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu un iespēju sniegt rakstiskus par paredzēto darbību - derīgo izrakteņu (smilts un smilts – grants) ieguvi un pārstrādi nekustamajā īpašumā „Akmeņlauki” atradnē „Akmeņlauki”, Talsu novadā Lībagu pagastā. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 08.04.2014

03.04.2014.

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra AS “Latvijas valsts meži”paredzētajai darbībai - smilts ieguvei smilts atradnē “Klīve DA iecirknis” Olaines novada Olaines pagastā. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 03.04.2014

31.03.2014.

Izdoti nosacījumi SIA “TALCE” paredzētās darbības - derīgo izrakteņu atradnes paplašināšanai ar turpmāku smilts un smilts – grants ieguvi Dundagas novada nekustamajā īpašumā “Jaunkalni” - ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamām dabas teritorijām (NATURA 2000) - Slīteres nacionālo parku un dabas liegumu “Kaļķupes ieleja” novērtējumam. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 03.04.2014

28.03.2014.

Paziņojums par SIA „Z Group” derīgo izrakteņu smilts – grants un smilts ieguves atradnes ‘’Skabārži’’ paplašināšanu piegulošajos zemesgabalos „Ozoliņi” un „Dižkabārži" atkārtotu ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 31.03.2014

26.03.2014.

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra SIA "Talce" paredzētajai darbībai - derīgo izrakteņu (smilts, smilts – grants) ieguvei un pārstrādei Talsu novada Lībagu pagastā. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 28.03.2014
Arhīvs