lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

27.06.2016.

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra SIA „RĪGA GREID” ierosinātājai darbībai - Ni-Cd akumulatoru, Ni-Cd bateriju un sārmu saturošu bateriju reģenerācijas iekārtas uzstādīšana. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 28.06.2016

22.06.2016.

Izdots atzinums par smilts - grants un smilts atradnes „Nītava" ierīkošanas, izstrādes un rekultivācijas Degoles pagastā, Tukuma novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 28.06.2016

15.06.2016.

Birojā iesniegta SIA "Knauf" ģipšakmens ieguvei un nederīgo iežu atbērtņu izvietošanai atradnē "Saulkalne" Salapsils novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tā izvērtēšana. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 15.06.2016

15.06.2016

Paziņojums par ziņojuma sabiedriskās apspriešanas pagarināšanu ietekmes uz vidi novērtējumam dolomīta ieguvei derīgo izrakteņu atradnē „Priedulāji” un paplašinātajā platībā Līvānu novada Jersikas pagastā. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 15.06.2016

14.06.2016.

Izdota programma ietekmes uz vidi novērtējumam Saldus apvedceļa būvniecībai jaunā trasē. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 14.06.2016

14.06.2016.

Izdota programma ietekmes uz vidi novērtējumam Dobeles apvedceļa būvniecībai jaunā trasē. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 14.06.2016

10.06.2016.

Izdots atzinums par elektropārvades tīklu savienojuma „Igaunijas – Latvijas trešais elektropārvades tīkla starpsavienojums no Sindi (Kilingi – Nõmme) Igaunijā līdz Salaspils (vai Rīgas TEC – 2) apakšstacijām Latvijā” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 14.06.2016

08.06.2016.

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra SIA „Osi Wind” un SIA „Valpene Wind" ierosinātājām darbībām - vēja elektrostaciju parku „Oši” un „Valpene” būvniecība Dundagas novadā Dundagas pagastā. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 08.06.2016

08.06.2016.

Paziņojums par SIA „Ventstone Complex” sašķidrinātās dabas gāzes krātuves termināļa būvniecības, gāzes cauruļvadu sistēmas izbūves un koģenerācijas stacijas būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 08.06.2016

07.06.2016.

Paziņojums par pludmales un piekrastes teritorijas labiekārtošana saskaņā ar tematisko plānojumu “Liepājas pilsētas pludmales un piekrastes attīstība ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 08.06.2016
Arhīvs