lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Darbinieki

Vides pārraudzības valsts biroja direktors

Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis e-pasts
Arnolds Lukšēvics Direktors 67770802; 29542381 arnolds.luksevics@vpvb.gov.lv
Anita Lubarte Vecākā lietvede 67321173, fax:67321049 vpvb@vpvb.gov.lv

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa

Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis e-pasts
Iveta Jēgere Daļas vadītāja 67770818; 26113492 iveta.jegere@vpvb.gov.lv
Daina Dzeguze Vecākā eksperte 67770826 daina.dzeguze@vpvb.gov.lv
Ieva Upena-Rasuma Vecākā eksperte 67770813 ieva.upena-rasuma@vpvb.gov.lv
Vineta Maskava Vecākā eksperte 67770807, 26482813 vineta.maskava@vpvb.gov.lv
Māris Ikaunieks Vecākais eksperts 67770806 maris.ikaunieks@vpvb.gov.lv
Undīne Kalvīte Vecākais eksperts 67770819 undine.kalvite@vpvb.gov.lv

Piesārņojuma novērtēšanas daļa

Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis e-pasts
Indra Kramzaka Daļas vadītāja/Direktora vietniece 67770811; 26404573 indra.kramzaka@vpvb.gov.lv
Edīte Timšane Vecākā eksperte 67770803 edite.timsane@vpvb.gov.lv
Inga Pakere Vecākā eksperte 67770816 inga.pakere@vpvb.gov.lv
Zane Zaķe Vecākā eksperte 67770820 zane.zake@vpvb.gov.lv

Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas daļa

Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis e-pasts
Aija Kokoreviča Daļas vadītāja 67770810; 29294627 aija.kokorevica@vpvb.gov.lv
Elita Skribnovska Vecākā eksperte 67770817 elita.skribnovska@vpvb.gov.lv
Laura Vizbule Vecākā eksperte 67770812 laura.vizbule@vpvb.gov.lv