lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Normatīvie akti

Ministru kabineta 2004.gada 6.janvāra noteikumi Nr.4 "Vides pārraudzības valsts biroja nolikums"

Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumi Nr.877 „Noteikumi par Vides pārraudzības valsts biroja sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi”. 

Aktuālā informācija par spēkā esošiem normatīviem aktiem ir atrodama Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājaslapā vai portālā www.likumi.lv .