lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Publikācijas

Vides pārraudzības valsts biroja darbības stratēģija 2020.- 2022. gadam

Vides pārraudzības valsts biroja publiskie gada pārskati:

 Publiskais pārskats 2019 

 Publiskais pārskats 2018 

Publiskais pārskats 2017

Publiskais pārskats 2016

Publiskais pārskats 2015

Publiskais pārskats 2014

Publiskais pārskats 2013

Publiskais pārskats 2012

Publiskais pārskats 2011

Publiskais pārskats 2010

Publiskais pārskats 2009

Publiskais pārskats 2008

Publiskais pārskats 2007

Publiskais pārskats 2006

Publiskais pārskats 2005

Publiskais pārskats 2004

Publiskais pārskats 2003

Publiskais pārskats 2002

Statistika par apstrīdētajiem administratīvajiem aktiem no 2005. gada līdz 2020. gada 31. decembrim

Statistika par pārsūdzēto administratīvo aktu virzību administratīvās tiesas instancēs līdz 2020. gada 31.decembrim


Vides pārraudzības valsts biroja galveno darbu plāna 2020. gada atskaite.