lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

16.09.2016.

Vides pārraudzības valsts birojā iesniegts paziņojums par SIA "Limbažu ceļi" paredzētās darbības - smilts - grants un smilts ieguves paplašināšanu derīgo izrakteņu atradnē „Apiņi” Pārgaujas novada Straupes pagastā, ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.

Smilts – grants un smilts ieguves paplašināšana derīgo izrakteņu atradnē „Apiņi” Pārgaujas novada Straupes pagastā Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks:

šī gada 27. septembrī plkst. 18:00 Straupes pagasta Pārgaujas novada Tautas namā “Plācis”.

Paredzētās darbības Ierosinātāja: SIA „Limbažu ceļi” (Reģ. Nr. 46603000113, adrese: Mehanizācijas iela 3, Limbaži, Limbažu novads, LV 4001).

Ziņojuma sagatavotāja: SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” (Reģ. Nr. 40003374818), adrese: Vīlandes iela 3, dz. 6, Rīga, Latvija LV-1010.

Paziņojums (pilns teksts). 

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 16.09.2016