lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

22.01.2018.

Izdots atzinums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu cūku audzēšanas kompleksa “Krastmalas” pārbūvei Allažu pagastā, Siguldas novadā.


Cūku audzēšanas kompleksa „Krastmalas” pārbūve Allažu pagastā (SIA „Baltic Pork”)

Ierosinātājs: SIA “Baltic Pork” (Reģ. Nr. 40003486540, adrese: “Krastmalas”, Allažu pagasts, Siguldas novads, LV-2154).

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 24.01.2018