lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

16.10.2018.

Paziņojums par vistu novietņu kompleksa izveides Tukuma novada, Jaunsātu pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

Vistu novietņu kompleksa - olu un olu produktu ražotnes izveide Tukuma novadā Jaunsātu pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks:

2018. gada 29. oktobrī plkst. 10.00 Jaunsātu pagasta tautas namā, Abavniekos, Jaunsātu pag., Tukuma nov.

Ar plānotās darbības informāciju var iepazīties: Tukuma novada domē (adrese: Talsu iela 4, Tukums, LV-3101, pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00), Jaunsātu pagasta pakalpojumu centrā (adrese: Jaunsātu pagastā, LV-3128, pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 13:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 15:00) un sagatavotāja (AS “VentEko”) tīmekļa vietnē – www.venteko.lv sadaļā “Aktuāli”.

Rakstiskus priekšlikumus par plānoto darbību līdz 2018. gada 6. novembrim var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV-1045; tālrunis 67321173, fakss 67321049; www.vpvb.gov.lv.

Paziņojums (pilns teksts)

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 16.10.2018