lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

16.10.2018.

Paziņojums par vistu novietņu kompleksa izveides Ogres novada, Madlienas pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

Vistu novietņu kompleksa - olu un olu produktu ražotnes izveide Ogres novadā Madlienas pagastā  ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks:

2018. gada 29. oktobrī plkst. 10.00 Madlienas pagasta Kultūras namā, Madlienas pag., Ogres nov.

Ar plānotās darbības informāciju var iepazīties: Ogres novada pašvaldībā (adrese: Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres nov., LV-5001, pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, otrdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00, pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 13:00), Madlienas pagasta pārvaldē (adrese: “Pagastmāja”, Madlienā, Madlienas pag., Ogres nov., LV-5045, pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00, pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 13:00) un sagatavotāja (AS “VentEko”) tīmekļa vietnē – www.venteko.lv sadaļā “Aktuāli”.

Rakstiskus priekšlikumus par plānoto darbību līdz 2018. gada 6. novembrim var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV-1045; tālrunis 67321173, fakss 67321049; www.vpvb.gov.lv.

Paziņojums (pilns teksts).

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 16.10.2018