lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

29.11.2018.

Izdots atzinums par Rīgas apvedceļa A4 Baltezers – Saulkalne posma ~0,3 km līdz ~18,9 km pārbūves ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu.

Rīgas apvedceļa A4 Baltezers - Saulkalne posma no ~ 0,3 km līdz ~18,9 km pārbūve (VAS “Latvijas Valsts ceļi”)

Ierosinātājs: VAS "Latvijas valsts ceļi", reģ. Nr. 40003344207, Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050, tālr.

67028169.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Vides eksperti” sadarbībā ar SIA “Projekts 3”.

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 30.11.2018