lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

06.12.2018.

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde 2018. gada 30. novembrī piemērojusi ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA “Kvatro” ierosinātājai darbībai - dīķsaimniecības izveidei / derīgo izrakteņu ieguvei nekustamajā īpašumā “Saulgoži B” (zemes vienības kadastra Nr.8076 011 0099) Mārupes novadā.

Dīķsaimniecības izveide / derīgo izrakteņu ieguve Mārupes novadā (SIA "Kvatro")

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 06.12.2018