lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

03.01.2019.

Valsts vides dienesta Lielpājas reģionālā vides pārvalde 2019. gada 3.janvārī piemērojusi ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA „Latibūve” ierosinātājai darbībai - graudu un eļļas termināla būvniecībai Zemgales ielā 8/12 (kadastra apzīmējums 17000100008), Liepājā.

Graudu un eļļas termināla būvniecība Liepājā (SIA „Latibūve”)

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 04.01.2019