lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

10.01.2019.

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA ”Fortum Latvia” (reģistrācijas Nr. 40103854352) paredzētajai darbībai – kurināmā diversifikācijai esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā, Rūpniecības ielā 73A (kadastra Nr. 09000070385, kadastra apzīmējums 09000070333) .
Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā (SIA "Fortum Latvia")
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 11.01.2019