lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

13.02.2019.

Paziņojums par SIA "Ainava GG" paredzētās darbības - sapropeļa ieguve Dagdas novada Andrupenes pagastā Bižas ezerā - ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

SIA "Ainava GG" paredzētās darbības - sapropeļa ieguve  Dagdas novada Andrupenes pagastā Bižas ezerā - ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks:

2019. gada 26. februārī plkst. 17.00 Andrupenes pagasta Tautas namā. Adrese: Ezernieku iela 1, Andrupene, Andrupenes pag., Dagdas nov., LV-5687.

Ar informāciju par paredzēto darbību un ar sagatavotajiem dokumentiem var iepazīties:
Dagdas novada pašvaldība - Alejas ielā 4, Dagdā, darba laiks:

Pirmdiena 08.00 – 12.00 un 13.00 – 18.00
Otrdiena 08.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00
Trešdiena 08.00 – 12.00 un 13.00 – 18.00
Ceturtdiena 08.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00
Piektdiena 08.00 – 12.00 un 13.00 – 15.00

un Andrupenes pagasta pārvaldē - Skolas ielā 3, Andrupenē, darba laiks: pirmdiena-piektdiena 8:00-17:00 (pusdienlaiks 12:00-13:00) kā arī SIA “Ainava GG” tīmekļa vietnē http://bit.ly/bizasezers.

Rakstiskus priekšlikumus par plānoto darbību līdz 2019. gada 8.martam var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV-1045; tālrunis 67321173, fakss 67321049; www.vpvb.gov.lv.


Paziņojums (pilns teksts)

13.02.2019