lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

12.12.2019.

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra SIA "Baltic Pork" paredzētajai darbībai - cūku audzēšanas kompleksa “Rukši” pārbūvei Lauberes pagastā Ogres novadā.

Cūku audzēšanas kompleksa “Rukši” pārbūve Lauberes pagastā Ogres novadā (SIA "Baltic Pork")

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 12.12.2019