lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

06.01.2020.

Izdota programma ietekmes uz vidi novērtējumam SIA “BRL” paredzētajai darbībai - smilts–grants ieguvei atradnē “Lielie Grantnieki”, Kazdangas pagastā, Aizputes novadā.
Smilts – grants ieguve atradnē „Lielie Grantnieki” Kazdangas pagastā Aizputes novadā (SIA “BRL”)
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 09.01.2020