lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Kontakti

Vides pārraudzības valsts biroja apmeklētāju pieņemšanas laiki un kārtība

Vides pārraudzības valsts birojs no 2020.gada 13.marta ir ierobežojis klātienes klientu apkalpošana un konsultāciju sniegšanu, aicinām klientus sazināties telefoniski vai elektroniski.

Konsultācijas pie Vides pārraudzības valsts biroja  speciālistiem iespējams saņemt rakstot e-pastu uz pasts@vpvb.gov.lv vai zvanot pa tālruni 67321173.

Dokumentus aicinām iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pastu: pasts@vpvb.gov.lv vai pa pastu: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045.

Liela apjoma dokumentu (ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumi, vides pārskati, rūpnieciskā avārija riska programmas, drošības pārskati u.c.) iesniegšanu laikus saskaņot zvanot pa tālruni 67321173 vai 26482813.

.... 

Darba laiks

Pirmdiena  - no 8:30 līdz 18:00

Otrdiena - Ceturtdiena - no plkst. 8:30 līdz 17:00.

Piektdiena - no plkst. 8:30 līdz 16:00.

Apmeklētāju pieņemšanas kārtība

Pirmdiena  - no 8:30 līdz 17:30

Otrdiena - Ceturtdiena - no plkst. 8:30 līdz 16:30.

Piektdiena - no plkst. 8:30 līdz 15:30.

1. Dokumentus Vides pārraudzības valsts birojā var iesniegt un saņemt 507.telpā pie vecākās lietvedes

Saņemot dokumentus birojā, adresāts uzrāda personas apliecinošu dokumentu un parakstās par dokumenta saņemšanu, norādot saņemšanas datumu un laiku. Ja dokumentu saņem adresāta pilnvarots pārstāvis, pārstāvis uzrāda atbilstošu pilnvarojumu, no kura izriet tiesības attiecīgajā jautājumā saņemt attiecīgu dokumentu.

2. Biroja amatpersonas sniedz konsultācijas un informāciju pa tālruni (skatīt sadaļu Kontakti) un klātienē

Ņemot vērā Vides pārraudzības valsts biroja darbības specifiku, kvalitatīvu konsultāciju sniegšanai un konkrētā speciālista pieejamības nodrošināšanai, personai vēlams iepriekš saskaņot apmeklējuma laiku ar biroja attiecīgu amatpersonu pa tālruni vai e-pastu (skatīt sadaļu Kontakti), norādot apmeklējuma mērķi.

Vides pārraudzības valsts birojam e-dokumentus (parakstītus ar elektronisko parakstu) sūtīt tikai uz elektronisko adresi: pasts@vpvb.gov.lv

Datu aizsardzības speciālista E-pasta adrese: das@varam.gov.lv

Kontaktinformācija un rekvizīti

Vides pārraudzības valsts birojs
Reģistrācijas Nr. 90000628077
Adrese:  Rūpniecības iela 23, Rīga, LV - 1045

Tālrunis: 67321173
 Fakss: 67321049
 e-pasts saziņai: pasts@vpvb.gov.lv

 e-pasts trauksmes ziņojumiem: trauksme@vpvb.gov.lv

Banka: Valsts Kase
Valsts kases kods: TRELLV22
Konta numurs: LV17TREL2210502003000

Karte_1