Kontakti

pasts [at] vpvb.gov.lv

Bankas rekvizīti

Saņēmēja nosaukums: Vides pārraudzības valsts birojs
Saņēmēja reģistrācijas numurs: 90000628077
Bankas konts: LV17TREL2210502003000
Bankas nosaukums: Valsts kase
Bankas kods: TRELLV22

Dokumentus Vides pārraudzības valsts birojā var iesniegt:

 1. eAdresē;
 2. elektroniski, nosūtot uz e-pastu: pasts@vpvb.gov.lv;
 3. Iesniedzot elektroniski parakstītus dokumentus faila lielums nedrīkst pārsniegt 50Mb (megabaitus)!
 4. izmantojot pasta pakalpojumus, adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045;
 5. klātienē dokumentus iesniedz adresē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, ievietojot tos pastkastītē ar uzrakstu “Vides pārraudzības valsts birojs”, kas atrodas ēkas kreisajās ieejas durvīs;
 6. pirms liela apjoma dokumentu iesniegšanas (ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumi, vides pārskati, rūpnieciskā avārija riska programmas, drošības pārskati u.c.) sazināties  pa tālruni +371 67321173.

Vides pārraudzības valsts biroja sagatavotos dokumentus var saņemt:

 1. eAdresē;
 2. elektroniski;
 3. izmantojot pasta pakalpojumus;
 4. klātienē – iespriekš saskaņojot saņemšanas laiku, uzrādot personas, kas ir dokumneta adresāts, apliecinošu dokumentu. Persona parakstās par dokumenta saņemšanu, norādot saņemšanas datumu un laiku. Ja dokumentu saņem adresāta pilnvarots pārstāvis, pārstāvis uzrāda atbilstošu pilnvarojumu, no kura izriet tiesības attiecīgajā jautājumā saņemt dokumentu.

Datu aizsardzības speciālista E-pasta adrese: das@varam.gov.lv

E-pasts trauksmes ziņojumiem: trauksme@vpvb.gov.lv

Darba laiks

 • Pirmdiena 8.30 - 18.00
 • Otrdiena 8.30 - 17.00
 • Trešdiena 8.30 - 17.00
 • Ceturtdiena 8.30 - 17.00
 • Piektdiena 8.30 - 16.00
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Apmeklētāju pieņemšanas kārtība

 • Pirmdiena 8.30 - 17.30
 • Otrdiena 8.30 - 16.30
 • Trešdiena 8.30 - 16.30
 • Ceturtdiena 8.30 - 16.30
 • Piektdiena 8.30 - 15.30
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts