lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Atzinumi

2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010

Atzinuma Nr. Atzinuma izsniegšanas datums Plānošanas dokuments
4-03/1 18.01.2019 Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojums 2019.-2030.gadam
4-03/2 29.01.2019 Tematiskais plānojums "Valmieras pilsētas transporta infrastruktūras attīstības koncepcija"
4-03/3 15.02.2019 Lokālplānojums zemesgabaliem 4. līnija 1A (kadastra Nr.1300 007 1303), 5. līnija 2 (kadastra Nr.1300 007 1206) un Bulduri 1304 (kadastra Nr.1300 007 1304)
4-03/4 25.02.2019 Daugavpils pilsētas teritorijas plānojums
4-03/5 08.03.2019 Lokālplānojums teritorijai Zaķusalā, Rīgā
4-03/6 29.03.2019 Lokālplānojums zemesgabaliem Zemgales prospektā 19a, Sporta ielā 2b un Sporta ielā 2c, Jelgavā
4-03/7 03.04.2019 Jūras plānojums 2030
4-03/8 16.04.2019 Salas novada teritorijas plānojums 2018. -2030. gadam un Salas novada attīstības programma 2019.-2025. gadam
4-03/9 22.05.2019 Rīgas pilsētas teritorijas plānojums līdz 2030. gadam
4-03/10 05.06.2019 Viesītes novada teritorijas plānojums
4-03/11 01.07.2019 Lokālplānojums zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 74680110066, 74680110038, 74680110077, 74680110005 Madlienas pagastā, Ogres novadā
4-03/12 08.07.2019 Detālplānojums zemes vienībai Baraviku ielā 9 (kadastra Nr.8060 004 0747), Garkalnes novadā
4-03/13 22.08.2019 Jelgavas novada teritorijas plānojums
4-03/17 22.10.2019 Pļaviņu novada teritorijas plānojums 2019. -2030. gadam
4-03/19 07.11.2019 Lokālplānojums nekustamā īpašuma “Valsts mežs 94880040040” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9488 001 0023 daļai
4-03/14 27.08.2019 Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026. gadam 2018. gada grozījumi
4-03/15 16.09.2019 Par Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata pārstrādāšanu
4-03/16 15.10.2019 Lokālplānojums zemesgabaliem Maskavas ielā starp Rumbas un Šķērstes ielu Rīgā
4-03/18 05.11.2019 Engures novada attīstības programma 2019.-2025. gadam
4-03/20 21.11.2019 Jēkabpils pilsētas attīstības programma 2020.-2026. gadam
4-03/21 29.11.2019 Ozolnieku novada teritorijas plānojums
4-03/22 09.12.2019 Smiltenes novada teritorijas plānojums
4-03/23 10.12.2019 Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030. gadam