lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Atzinumi

2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010

Atzinuma Nr. Atzinuma izsniegšanas datums Plānošanas dokuments
4-01/16 09.01.2018 Par Grobiņas novada Medzes pagasta nekustamā īpašuma „Ūdri” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64760020026 lokālplānojuma vides pārskata pārstrādāšanu
4-03/1 16.01.2018 Rēzeknes pilsētas teritorijas plānojums 2018.-2030.gadam
4-03/2 22.01.2018 Lokālplānojums zemes vienībās ar kadastra Nr.70010011570, 70010011569, 70010011571, 70010011572, 70010011373 Saules ielā, Madonā, Madonas novadā
4-03/3 31.01.2018 Velosatiksmes attīstības plāns 2018.-2020.gadam
4-03/4 19.02.2018 Lokālplānojums Ozolnieku novada, Cenu pagasta, Raubēni, nekustamā īpašuma “Veclieknas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 54440060041
4-03/5 09.03.2018 Lokālplānojums teritorijai Podragā, Rīgā, zemesgabaliem ar kadastra Nr.0100 077 2061, Nr.0100 077 2085, Nr.0100 077 0044 un Nr.0100 098 2008
4-03/6 19.03.2018 Krievu salas lokālplānojums
4-03/7 22.03.2018 Liepājas speciālās ekonomiskās zonas attīstības plāns 2018.-2035.gadam
4-03/8 09.04.2018 Lokālplānojums nekustamajam īpašumam “Lejas Ruļļi”, Lazdonas pagastā, Madonas novadā
4-03/9 17.04.2018 Eksportostas teritorijas lokālplānojums
4-03/10 23.05.2018 Lokālplānojums Jaunsauriešu ciema teritorijas daļai
4-03/11 20.06.2018 Lokālplānojums nekustamā īpašuma “Ūdri” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr.64760020026, Medzes pagastā, Grobiņas novadā
4-03/12 27.06.2018 Lokālplānojums Kundziņsalai un teritorijai starp Sarkandaugavas atteku, Degvielas ielu, Tvaika ielu un Uriekstes ielu