lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

08.10.2012.

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra AS “Latvijas elektriskie tīkli” paredzētajai darbībai - Igaunijas – Latvijas trešais elektropārvades tīkla starpsavienojuma izveidei no Sindi (Kilingi – Nõmme) Igaunijā līdz Salaspils (vai RīgasTEC – 2) apakšstacijām Latvijā.

Igaunijas – Latvijas trešais elektropārvades tīkla starpsavienojums no Sindi (Kilingi – Nõmme) Igaunijā līdz Salaspils (vai RīgasTEC – 2) apakšstacijām Latvijā (AS “Latvijas elektriskie tīkli”)

09.10.2012