Vides pārraudzības valsts birojs informē, ka ārkārtas situācijas laikā ēkā (Rūpniecības ielā 23, Rīgā) ir ierobežota klātienes klientu apkalpošana un konsultāciju sniegšana, aicinām klientus sazināties telefoniski vai elektroniski.

Konsultācijas pie Vides pārraudzības valsts biroja  speciālistiem iespējams saņemt rakstot e-pastu uz pasts@vpvb.gov.lv vai zvanot pa tālruni +371 67321173.

Konsultāciju sniegšana klātienē iespējama iepriekš saskaņojot apmeklējuma laiku un mērķi, izvērtējot klātienes konsultācijas nepieciešamību.

Dokumentus aicinām iesniegt elektroniski,

  • nosūtot uz e-pastu: pasts@vpvb.gov.lv
  • vai pa pastu: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045.

Dokumentus, kuri ir iepriekš sagatavoti un  atnesti personīgi, lūdzam atstāt pastkastē, kas atrodas aiz (blakus) ieejas durvīm kreisajā pusē.

Liela apjoma dokumentu (ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumi, vides pārskati, rūpnieciskā avārija riska programmas, drošības pārskati u.c.) iesniegšanu lūdzam laikus saskaņot zvanot pa tālruni +371 67321173.