Vides pārraudzības valsts birojs savu funkciju nodrošināšanai nomā telpas Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV-1045.

Persona, kas nodevusi telpas lietošanā Nomas maksa Iznomāšanas termiņš
Valsts vides dienests, reģistrācijas Nr. 90000017078 EUR 2,66 par 1m2 mēnesī un PVN 21% 01.03.2024