Vides pārraudzības valsts birojs savu funkciju nodrošināšanai nomā telpas Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV-1045.