Objektu drošības pārskati un rūpniecisko avāriju novēršanas programmas pieejamas pie to atbildīgajām personām. Tabulās norādīti atbildīgo personu tālruņu numuri vai to atbildīgo darbinieku tālruņu numuri, pie kuriem var iepazīties ar objektu rūpniecisko avāriju novēršanas dokumentāciju.

Objektu saraksti izveidoti saskaņā ar objektu atbildīgo personu un Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvalžu sniegto informāciju.