lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

21.01.2021.

Birojā iesniegts SIA “Rīteru dolomīts” plānotās smilts, smilts-grants un dolomīta ieguves derīgo izrakteņu atradnēs “Jaunsmilktiņas – 1” un “Plikais purvs” papildināts ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 22.01.2021

15.01.2021.

Izdots atzinums par Jelgavas pilsētas domes paredzēto darbību - transporta pārvada (tilta) izbūvi pār Lielupi un Driksas upi. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 18.01.2021

14.01.2021.

Paziņojums par vēja elektrostaciju parka „Laflora” būvniecības Jelgavas novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 15.01.2021

05.01.2021.

Vides pārraudzības valsts birojs ir izsniedzis atzinumu par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu AS “Latvijas valsts meži” (reģistrācijas Nr. 40003466281) paredzētajai darbībai – derīgo izrakteņu (kūdras) ieguvei kūdras atradnē “Jegorovas purvs” Baltinavas novada Baltinavas pagastā. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 05.01.2021

04.01.2021.

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra AS “Siguldas Būvmeistars” paredzētajai darbībai - dolomīta ieguves darbu paplašināšanai dolomīta atradnē “Tūrkalne” Ropažu novadā. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 05.01.2021

30.12.2020.

Paziņojums par derīgo izrakteņu ieguves smilts-grants un smilts atradnes “Kažoki” iecirknī “Cērpji”, 1992. un 1982. gada izpētes iecirknis” ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 04.01.2021

28.12.2020.

Birojā iesniegts smilts un dolomīta ieguves derīgo izrakteņu atradnē “Lejasnoras” Ropažu novadā aktualizēts ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 28.12.2020

22.12.2020.

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra VAS “Latvijas Valsts ceļi” paredzētajai darbībai - ātrgaitas autoceļa būvniecībai maršuta E 67 posmā Vangaži – Skulte. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 23.12.2020
Arhīvs