Daļas vadītāja

Aija Kokoreviča

Daļas vadītāja
 • Vadība
 • Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa
 • Piesārņojuma novērtēšanas daļa

  Piesārņojuma novērtēšanas daļa

  Indra Kramzaka

  Direktora p.i., daļas vadītāja
  Visi kontakti
 • Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas daļa

  Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas daļa

  Aija Kokoreviča

  Daļas vadītāja
  Visi kontakti