ES ekomarķējuma tīmekļa vietnē Jums ir iespēja atrast plašāku informāciju par katru no produktu grupu, kā arī tām produktu grupām, kuru ekoloģiskie kritēriji ir izstrādes stadijā, kā arī iespējams iesaistīties kritēriju izstrādes procesā. Jums ir iespēja lejupielādēt Eiropas Komisijas lēmumu, kas nosaka ekoloģiskos kritērijus attiecīgajā produktu grupā:

Komisijas lēmums, kas nosaka ekoloģiskos kritērijus attiecīgajā produktu grupā:

Grozījumi kosmētikas līdzekļi un dzīvnieku kopšanas līdzekļi (25.07.2023.)