2024. gads

Lēmuma Nr. Lēmuma pieņemšanas datums Plānošanas dokuments
4-02/2/2024

05.01.2024.

 

Lokālplānojums nekustamajam īpašumam “Zāģētava” (kadastra numurs 7027 014 0135), Cesvaines pagastā, Madonas novadā
4-02/3/2024

05.01.2024.

Liepājas valstspilsētas integrētais mobilitātes rīcības plāRopažu novada teritorijas plānojums ns līdz 2035.gadam” un “Dienvidkurzemes novada integrētais mobilitātes rīcības plāns līdz 2035.gadam
4-02/4/2024.

18.01.2024.

Limbažu novada teritorijas plānojums
4-02/10/2024.

08.02.2024.

Ropažu novada teritorijas plānojums
4-02/12/2024.

26.02.2024.

Lokālplānojums vēja parkam “EKO Ziemeļi” Ēdoles un Padures pagastā, Kuldīgas novadā
4-02/13/2024

05.02.2024.

Lokālplānojums vēja parkam “Aloja” Skaņkalnes un Vecates pagastos, Valmieras novadā
4-02/17/2024

12.03.2024.

Detālplānojums nekustamajam īpašumam “Vārnas” (zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8060 005 0002), Garkalnes pagastā, Ropažu novadā
4-02/20/2024

26.03.2024.

Detālplānojums zemes vienībai “Priedaines kapi” ( kadastra apzīmējums 1300 006 1411), Jūrmalā
4-02/21/2024

03.04.2024.

Par sabiedrības līdzdalības tiesību iespējamu pārkāpumu plānošanas dokumenta stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procesā /Detālplānojums Pelči, Dienvidkurzemes novadā
4-02/26/2024

22.04.2024.

Lokālplānojums vēja parkam “Rugāji” Rugāju pagastā, Balvu novadā
4-02/27/2024

23.04.2024.

Lokālplānojums vēja parkam “Kalnieši” Kalniešu pagastā, Krāslavas novadā
4-02/29/2024

25.04.2024.

Detālplānojums nekustamā īpašuma “Kļaviņi (kadastra numurs 7492 009 0138) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7492 009 0138, Taurupes pagastā, Ogres novadā
4-02/31/2024

09.05.2024.

Ķekavas novada teritorijas plānojums
4-02/35/2024

29.05.2024.

Siguldas novada teritorijas plānojums no 2025. gada
4-02/36/2024

29.05.2024.

Lokālplānojums vēja parkam “Audari Wind”, Priekules pagastā, Dienvidkurzemes novadā
4-02/39/2024

20.06.2024.

Detālplānojums nekustamā īpašuma “Jaunie Jēkabi” (kadastra Nr. 6478 019 0203), Jūrmalciemā, Nīcas pagastā, Dienvidkurzemes novadā (kadastra Nr. 6478 019 0203) zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6478 019 0203 un 6478 019 0291
4-02/41/2024

04.07.2024.

Lokālplānojums Ciblas novada teritorijas plānojuma grozījumiem Blontu, Ciblas, Līdumnieku un Zvirgzdenes pagastos vēja parka izbūvei
4-02/43/2024

08.07.2024.

 

Lokālplānojums teritorijas plānojuma grozījumiem vēja parka “Aloja” daļai Alojas pagastā
4-02/44/2024

10.07.2024.

 

Lokālplānojums teritorijas plānojuma grozījumiem vēja parka “Aloja” otrai daļai Braslavas pagastā, Limbažu novadā
4-02/45/2024

10.07.2024.

Lokālplānojums teritorijas plānojuma grozījumiem vēja parka “Aloja” pirmajai daļai Braslavas pagastā, Limbažu novadā

 

Lēmuma Nr. Lēmuma pieņemšanas datums Plānošanas dokuments
4-02/1/2024

02.01.2024.

Lokālplānojums nekustamajam īpašumam Lidostas ielā 4 (zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4474 002 0029) Naujienas pagastā, Augšdaugavas novadā
4-02/5/2024

18.01.2024.

Detālplānojums nekustamam īpašumam “Bleivi”, Papē, Rucavas pagastā Dienvidkurzemes novadā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6484 011 0320
4-02/6/2024

23.01.2024.

Lokālplānojums nekustamajam īpašumam “Barši” (kadastra numurs 8070 003 0557) Krustkalnos, Ķekavas novadā
4-02/7/2024

06.02.2024.

Lokālplānojums zemes vienībai “Jāņkalni”, Astras ciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā
 
4-02/8/2024

07.02.2024.

Lokālplānojums zemes vienībām Nītaures ielā 26, Mergupes ielā 27 un Vītolu  ielā 7, Mālpilī, Mālpils pagastā, Siguldas novadā
4-02/9/2024

07.02.2024.

Lokālplānojums zemes vienībai Līvciema ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 107 2039) un tai piegulošajai teritorijai, Rīgā
4-02/11/2024

23.02.2024.

Lokālplānojums nekustamajam īpašumam Kauguri 0505” (zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 1300 020 0505), Jūrmalā
4-02/14/2024

07.03.2024.

Detālplānojums nekustamajam īpašumam “Jaunkrogzemji” (zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6676 013 0032) Skultes pagastā, Limbažu novadā
4-02/15/2024

08.03.2024.

Gulbenes novada attīstības programma 2025.–2030. gadam 
4-02/16/2024

08.03.2024.

Lokālplānojums zemes vienībai “Pakavi”, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā
 
4-02/18/2024

22.03.2024.

Detālplānojums nekustamā īpašuma “Jaunbrieži” zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu 8052 008 1352, Garciemā, Ādažu novadā
4-02/19/2024

22.03.2024.

Lokālplānojums nekustamajam īpašumam “Avenes” (zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 010 0070) Ādažos, Ādažu pagastā, Ādažu novadā
4-02/22/2024

08.04.2024.

Lokālplānojums zemesgabalam Talsu šoseja 64 (ar kadastra apzīmējumu 1300 019 2713), Jūrmalā
4-02/23/24

11.04.2024.

Lokālplānojums “Zeltiņu purva dabas parks” Salaspils novadā, Salaspils pagasta teritorijas daļā, nekustamajā īpašumā Rīgas ielā 56A (kadastra Nr. 8011 002 0010, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8011 002 0030), Rīgas ielā 56 (kadastra Nr. 8011 002 0522, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8011 002 0522) un nekustamajā īpašumā “Salaspils meži 9” (kadastra Nr. 8031 007 0399, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu   8031 007 0399)
4-02/24/2024

16.04.2024. 

Lokālplānojums zemes vienībai Tērbatas ielā 75 (kadastra apzīmējums 0100 028 0138), Rīgā
4-02/25/2024

16.04.2024.

 

Lokālplānojums nekustamajam īpašumam Rīgas ielā 3 (kadastra apzīmējums 7405 001 0379), Ikšķilē, Ogres novadā
4-02/28/2024

25.04.2024.

Lokālplānojums nekustamā īpašumā “Pieneņu ceļš 2”, Ogrē, Ogres novadā, kadastra Nr. 7480 003 1296, sastāvā esošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7480 003 1288, nekustamā īpašuma “Pieneņu ceļš 4”, Ogrē, Ogres novadā, kadastra Nr. 7480 003 1300, sastāvā esošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7480 003 1289 un nekustamā īpašuma “Pieneņu ceļš 6”, Ogrē, Ogres novadā, kadastra Nr. 7480 003 1297, sastāvā esošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7480 003 1290
4-02/30/2024

02.05.2024.

Lokālplānojums nekustamam īpašumam Meliorātoru iela 4A (kadastra Nr. 8466 005 0048), Namiķos, Lutriņu pagastā, Saldus novadā
4-02/32/2024

13.05.2024.

 

Lokālplānojums teritorijas daļā pie Kursas un Piekrastes ielas, Baltezerā, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā
4-02/33/2024

13.05.2024.

Lokālplānojums zemes vienībai Lokomotīves ielā 24 (ar kadastra apzīmējumu 0100 078 0248) un zemes vienībai bez adreses (ar kadastra apzīmējumu 0100 078 0092), Rīgā
4-02/34/2024

24.05.2024.

Lokālplānojums nekustamajiem īpašumiem “Kamēlijas”, “Celtnes” un “Bambuļi”, Lielupes pagastā, Limbažu novadā
4-02/37/2024

13.06.2024.

Lokālplānojums nekustamajiem īpašumiem “Pērles” (kadastra Nr. 7480 004 1007) un “Siliņi” (kadastra Nr. 7480 004 0464) Ogresgala pagastā, Ogres novadā
4-02/38/2024

18.06.2024.

Lokālplānojums nekustamajiem īpašumiem Ostmalas ielā 3 (kadastra Nr. 6413 006 0010) un Ostmalas ielā 5 (kadastra Nr. 6413 006 0014), Pāvilostā, Dienvidkurzemes novadā
4-02/40/2024

03.07.2024.

 

Lokālplānojums teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamā īpašuma “Vēja roze” (kadastra numurs 8070 007 0217) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8070 007 0217, Lapeniekos, Ķekavas novadā
4-02/42/2024

04.07.2024.

 

Lokālplānojums nekustamam īpašumam Talsu ielā 3A (kadastra apzīmējums 2700 028 0242), Ventspilī

2023. gads

Lēmuma Nr. Lēmuma pieņemšanas datums Plānošanas dokuments
4-02/1/2023

04.01.2023.

Vidzemes reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2023.–2027. gadam
4-02/6/2023

18.01.2023.

Augšdaugavas novada teritorijas plānojums
4-02/14/2023

27.02.2023.

Valmieras novada teritorijas plānojums
4-02/17/2023

08.03.2023.

Viduslatvijas atkritumu apsaimniekošanas reģiona Jelgavas valstspilsētas, Dobeles un Jelgavas novadu reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna daļa 2023. - 2027. gadam
4-02/23/2023

23.03.2023.

Lokālplānojums nekustamā īpašuma Ārijas Elksnes ielā 6 (kadastra numurs 5601 001 3513) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5601 001 3513 un nekustamā īpašuma Ārijas Elksnes ielā 6A (kadastra numurs 5601 001 0220) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5601 001 0220, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā
4-02/25/2023

27.03.2023.

Detālplānojums nekustamajam īpašumam “Pasakainās pļavas (kadastra Nr. 8076 011 0999), Mārupes pagastā, Mārupes novadā
4-02/26/2023

29.03.2023.

Preiļu novada teritorijas plānojums
4-02/31/2023

18.04.2023

Lokālplānojums vēja parkam “Vērgale”, Vērgales pagastā, Dienvidkurzemes novadā
4-02/32/2023

21.04.2023

Līvānu novada teritorijas plānojums
4-02/33/2023

24.04.2023.

Detālplānojums nekustamam īpašumam “Čimpēni” (kadastra Nr. 6484 001 0144, zemes vienības kadastra apzīmējums 6484 001 0041) Papē, Rucavas pagastā, Dienvidkurzemes novadā

4-02/34/2023

02.05.2023

Lokālplānojums Talsu novada teritorijas plānojuma grozīšanai, paredzot atbilstošu funkcionālo zonējumu vēja elektrostaciju būvniecībai Valdgales pagastā (https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_26208), Lokālplānojums Talsu novada teritorijas plānojuma grozīšanai, paredzot atbilstošu funkcionālo zonējumu vēja elektrostaciju būvniecībai Valdgales un Ārlavas pagastos (https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_26210), Lokālplānojums Talsu novada teritorijas plānojuma grozīšanai, paredzot atbilstošu funkcionālo zonējumu vēja elektrostaciju būvniecībai Vandzenes, Ārlavas un Laidzes pagastos (https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_26212).

4-02/35/2023

10.05.2023

Saldus novada teritorijas plānojums
4-02/42/2023

09.06.2023

Aizkraukles novada teritorijas plānojums
4-02/47/2023

03.07.2023

Daugavpils valstspilsētas teritorijas plānojuma grozījumi
4-02/48/2023

12.07.2023

Detālplānojums teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Klūgas” zemes vienība Salas pagastā un nekustamā īpašuma “Klūgas” zemes vienība Babītes pagastā, Mārupes novadā
4-02/52/2023

09.08.2023

Lokālplānojums zemes vienībām Bitenieku ielā 20 (ar kadastra apzīmējumu 8096 007 0029) un Bitenieku ielā 22 (ar kadastra apzīmējumu 8096 007 0049), Rumbulā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā
4-02/58/2023

14.08.2023

 

Dienvidkurzemes novada teritorijas plānojums
4-02/61/2023

17.08.2023

Smiltenes novada teritorijas plānojums
4-02/64/2023

18.08.2023

Madonas novada teritorijas plānojums
4-02/66/2023

23.08.2023

Lokālplānojums nekustamā īpašuma “Industriālais parks” (ar kadastra Nr. 9662 002 0598) daļai, Valmierā, Valmieras novadā
4-02/69/2023

05.09.2023

Ropažu novada plūdu riska un meliorācijas sistēmu tematiskais plānojums
4-02/73/2023

11.09.2023

Viduslatvijas reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2023. – 2027. gadam
 
4-02/74/2023

12.09.2023

Bauskas novada teritorijas plānojums
4-02/79/2023

06.10.2023

Lokālplānojums teritorijas plānojuma grozījumiem dabas lieguma “Garkalnes meži” teritorijā pie Baraviku, Sēņu, Graudiņu un Vaivaru ielām, Garkalnes pagasta lauku teritorijā, Ropažu novadā
4-02/81/2023

17.10.2023

Krāslavas novada teritorijas plānojums
4-02/83/2023

18.10.2023

Latgales reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2024.–2030. gadam
4-02/84/2023

19.10.2023

Kuldīgas novada teritorijas plānojums
4-02/88/2023

03.11.2023

Dobeles novada teritorijas plānojums
4-02/91/2023

04.12.2023

 

Lokālplānojums vēja parkam “Lode”, Lodes pagastā, Valmieras novadā
4-02/92/2023

06.12.2023

Detālplānojums nekustamajiem īpašumiem “Pakavi” (kadastra numurs 9884 015 0135) un “Pūpoliņi” (kadastra numurs 9884 015 0015) Vārves pagastā, Ventspils novadā
4-02/95/2023

28.12.2023

 

Lokālplānojums kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu nekustamajiem īpašumiem Ģenerāļa Baloža ielā 34, Virssardzes ielā 12, Zemgales ielā 17 un daļā Virssardzes ielas, Liepājā
Lēmuma Nr. Lēmuma pieņemšanas datums Plānošanas dokuments
4-02/2/2023

04.01.2023.

Lokālplānojums nekustamajiem īpašumiem “Pumpuriņi” (kadastra Nr. 8044 012 0519) un “Efejas” (kadastra Nr. 8044 012 0518) Garkalnē, Ādažu pagastā, Ādažu novadā
4-02/3/2023

04.01.2023.

 

Lokālplānojums nekustamam īpašumam Gaismas ielā 3 (kadastra apzīmējums 2700 009 0208), Ventspilī
4-02/4/2023

06.01.2023.

Lokālplānojuma grozījumi nekustamā īpašuma Līvzemes ielā 36 (kadastra Nr. 8031 010 0090) daļai, Salaspilī, Salaspils novadā
4-02/5/2023

10.01.2023.

Lokālplānojums nekustamajam īpašumam “Čiekuriņi”(kadastra numurs 8096 003 0138), Vālodzēs, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā
4-02/7/2023

25.01.2023.

 

 

Lokālplānojums zemes vienībai Alsviķu ielā 2 (kadastra apzīmējums 3601 002 0801), Alūksnē, Alūksnes novadā
4-02/8/2023

25.01.2023.

 

Lokālplānojums zemes vienībai Tērces ielā 4 (kadastra apzīmējums 6615 002 0024) un daļai no Viļņu ielas 18 (kadastra apzīmējums 6615 004 0114) Salacgrīvā, Limbažu novadā
4-02/9/2023

25.01.2023.

Lokālplānojums nekustamā īpašuma “Piepilsēta” (kadastra numurs 6460 003 0006) zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 6460 003 0196 un 6460 003 0197 Grobiņas pagastā, Dienvidkurzemes novadā
4-02/10/2023

16.02.2023.

Lokālplānojums zemes vienībai Asotes ielā 12 un zemes vienībai Dzirkaļu ielā 3, Rīgā
4-02/11/2023

21.02.2023.

Lokālplānojums Dreiliņu ciema daļai transporta infrastruktūras risinājumu precizēšanai Dzelzavas ielas posmam Stopiņu pagastā, Ropažu novadā.
4-02/12/2023

21.02.2023.

Lokālplānojums nekustamajā īpašumā “Braki” (kadastra Nr. 8044 004 0062) ietilpstošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 004 0062 Ādažos, Ādažu pagastā, Ādažu novadā.
4-02/13/2023

22.02.2023.

Lokālplānojums teritorijai starp Kaiju, Aldaru, Jelgavas ielām un Jauno ostmalu līdz O. Kalpaka ielai, Liepājā.
4-02/15/2023

28.02.2023.

Lokālplānojums nekustamā īpašuma “Miera iela 1” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8064 006 0509, Inčukalnā, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā
4-02/16/2023

07.03.2023.

Detālplānojums zemes vienībai Veiksmes ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 120 1499)
4-02/18/2023

08.03.2023.

Lokālplānojums nekustamajam īpašumam Melnsila ielā 16 (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8033 001 1582), Zvejniekciemā, Saulkrastu novadā
4-02/19/2023

08.03.2023.

Lokālplānojums nekustamajam īpašumam “Kalniņi” (kadastra Nr. 5444 005 0236) Brankās, Cenu pagastā, Jelgavas novadā
4-02/20/2023

09.03.2023.

Detālplānojums zemes vienībām Traleru ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 120 1456 un 0100 120 1422)
4-02/21/2023

15.03.2023.

Lokālplānojums nekustamajiem īpašumiem Alejas ielā 2 (zemes vienības kadastra apzīmējums 6488 005 0069) un “Liepas” (zemes vienības kadastra apzīmējums 6488 005 0052) Lieģos, Tadaiķu pagastā, Dienvidkurzemes novadā
4-02/22/2023

17.03.2023.

Detālplānojums nekustamajam īpašumam “Skatres verbeļi” (kadastra Nr. 6478 007 0100) Bernātos, Nīcas pagastā, Dienvidkurzemes novadā
4-02/24/2023

24.03.2023.

Lokālplānojums zemes vienībām Kuršu iela 5, Kuršu iela 1, Lubānas iela 195 un “Papeles” Dreiliņos, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā
4-02/27/2023

30.03.2023.

Detālplānojums teritorijas plānojuma detalizēšanai un konkretizēšanai īpašumam Alejas ielā 3 (zemes vienības kadastra apzīmējums 6460 007 0179), Cimdeniekos, Grobiņas pagastā, Dienvidkurzemes novadā
4-02/28/2023

12.04.2023

Lokālplānojums zemes vienībai (kadastra apzīmējums 7480 003 1285) Petūnijas ielā 13, Ogrē, Ogres novadā
4-02/29/2023

17.04.2023

Lokālplānojums nekustamajiem īpašumiem Baltā raga ielā 5 (kadastra Nr. 8044 013 0201), Baltā raga iela 7 (kadastra Nr. 8044 013 0476), Baltā raga iela 9 (kadastra Nr. 8044 013 0464), Baltā raga iela 11 (kadastra Nr. 8044 013 0307) un Baltā raga iela 20 (kadastra Nr. 8044 013 0338), Baltezerā, Ādažu pagastā, Ādažu novadā
4-02/30/2023

17.04.2023

Ādažu novada teritorijas plānojums
4-02/36/2023

15.05.2023

Lokālplānojums zemes vienībai (kadastra apzīmējums 7480 003 1286) Petūnijas ielā 15, Ogrē, Ogres novadā
4-02/37/2023

18.05.2023

Lokālplānojums zemes vienībai (kadastra apzīmējums 7480 003 1287) Petūniju ielā 17, Ogrē, Ogres novadā
4-02/38/2023

19.05.2023

Lokālplānojums nekustamajiem īpašumiem “Remeikas-1” un “Remeiku plānotie grāvji”, Sužos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā
4-02/39/2023

24.05.2023

Lokālplānojums Tukuma novada teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamā īpašuma Jelgavas ielā 7 (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9001 007 0356) teritorijas daļā, Tukumā, Tukuma novadā
4-02/40/2023

05.06.2023

Lokālplānojums zemesgabalam 17. līnijā 1A, Jūrmalā (zemes vienības kadastra apzīmējums 1300  004 1004)
4-02/41/2023

07.06.2023

Valmieras novada Pilātu un Valmiermuižas ciemu transporta infrastruktūras attīstības tematiskais plānojums
4-02/43/2023

14.06.2023

Lokālplānojums zemesgabalam Piestātnes ielā 14, Jūrmalā (zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 008 0185)
4-02/44/2023

20.06.2023

Lokālplānojums teritorijas plānojuma grozīšanai nekustamajam īpašumam Sēņu ielā 11, Pāvilostā, Dienvidkurzemes novadā (kadastra Nr. 6413 006 0197), izmainot funkcionālā zonējuma novietojumu zemes vienībā
4-02/45/2023

03.07.2023

Detālplānojums nekustamajam īpašumam “Meža zaķi” (zemes vienības kadastra apzīmējums 6478 008 0106) Bernātos, Dienvidkurzemes novadā
4-02/46/2023

03.07.2023

Lokālplānojums zemes vienībām Laimas ielā 1 (kadastra apzīmējums 8044 004 0905) un Laimas ielā 7 (kadastra apzīmējums 8044 004 0904), Birzniekos, Ādažu pagastā, Ādažu novadā
4-02/49/2023

19.07.2023

Lokālplānojums zemesgabalam Dubultu prospektā 101, Jūrmalā (zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 012 1303)
4-02/50/2023

24.07.2023

Lokālplānojums nekustamajam īpašumam “Baltās pļavas” (zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 007 0490), Carnikavas pagasta Garciema teritorijā, Ādažu novadā
4-02/51/2023

27.07.2023

Detālplānojums nekustamam īpašumam “Jūras” (kadastra Nr. 6484 015 0077) Rucavas pagastā, Dienvidkurzemes novadā
4-02/53/2023

09.08.2023

Lokālplānojums Piparu ielā 2 (zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr. 5444 005 0524), Iecēnos, Cenu pagastā, Jelgavas novadā
4-02/54/2023

10.08.2023

Lokālplānojums “Daugavmalas iela 26”, kas groza Salaspils novada teritorijas plānojumu
4-02/55/2023

10.08.2023

Lokālplānojums zemes vienībai “Pliederi” (kadastra apzīmējums 8048 009 0267), Ropažos, Ropažu pagastā, Ropažu novadā
4-02/56/2023

14.08.2023

 

Lokālplānojums nekustamajam īpašumam “Silalīdumnieki”, Tīnūžu pagastā, Ogres novadā
4-02/57/2023

14.08.2023

Detālplānojums zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6605 006 0089, Valdemāra ielā 70, Ainažos, Limbažu novadā
4-02/59/2023

15.08.2023

Lokālplānojums zemes vienībām Ādažu iela 20, Ādažu iela 22, Ādažu iela 24 un Ādažu iela 28, Bukultos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā
4-02/60/2023

16.08.2023

Lokālplānojums nekustamā īpašuma “Dzintarpriedes” (kadastra  numurs 6676 007 0406) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6676 007 0025, Vārzas ciems, Skultes pagasts, Limbažu novadā
4-02/62/2023

17.08.2023

Lokālplānojums nekustamajam īpašumam “Dienvidi” Baldones pagastā, Ķekavas novadā
4-02/63/2023

17.08.2023

Lokālplānojums nekustamajam īpašumam Transporta ielā 11, Salacgrīvā, Limbažu novadā  (kadastra  numurs 6615 009 0015)
4-02/65/2023

18.08.2023

Lokālplānojums nekustamā īpašuma “Valsts mežs 4246” (ar kadastra numuru 4246 007 0187) zemes vienības (ar kadastra apzīmējumu 4246 007 0188) daļai, Drabešu pagastā, Cēsu novadā
4-02/67/2023

24.08.2023

Lokālplānojums nekustamajam īpašuma “Mičkēnu nomales” (ar kadastra Nr. 9662 001 0085) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9662 001 0075, Kauguru pagastā, Valmieras novadā
4-02/69/2023 04.09.2023 Lokālplānojums nekustamā īpašuma Miera ielā 9 (kadastra Nr. 9401 001 0716) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0716, Valkā, Valkas novadā
4-02/70/2023

06.09.2023

Ropažu novada transporta infrastruktūras attīstības tematiskais plānojums
4-02/71/2023

07.09.2023

Ropažu novada ūdenssaimniecības attīstības tematiskais plānojums
4-02/72/2023

08.09.2023

Lokālplānojums nekustamā īpašuma Cimzes ielā 33 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9401 003 0110, Valkā, Valkas novadā
4-02/75/2023

19.09.2023

Detālplānojums nekustamam īpašumam “Bākas”, Ulmalē, Sakas pagastā, Dienvidkurzemes novadā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6486 002 0011
4-02/76/2023

26.09.2023

Lokālplānojums Lauku ielai 38 un Lauku ielai 40, Kuldīgā, Kuldīgas novadā
4-02/77/2023

29.09.2023

Lokālplānojums Cēsu pilsētai, Cēsu novadā, grozot Cēsu novada teritorijas plānojumu
4-02/78/2023

04.10.2023

Lokālplānojums Līgatnes papīrfabrikas teritorijai, Pilsoņu ielā 1, Līgatnē, Cēsu novadā
4-02/80/2023

09.10.2023

Lokālplānojums nekustamajam īpašumam “Mēderu iela 4” (ar kadastra apzīmējumu 4201 009 0536), Cēsīs, Cēsu novadā
4-02/82/2023

18.10.2023

Ropažu novada ainavu tematiskais plānojums
4-02/85/2023

20.10.2023

Kuldīgas novada ainavu un kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības tematiskais plānojums
4-02/86/2023

25.10.2023

Kuldīgas novada transporta un mobilitātes infrastruktūras tematiskais plānojums
4-02/87/2023

02.11.2023

 

Lokālplānojums nekustamajos īpašumos “Celmi” (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8031 005 0198), “Jaunkausiņi” (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8031 005 0110) un “Ādami” (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8031 005 0041), Salaspilī, Salaspils novadā
4-02/89/2023

07.11.2023

Lokālplānojums nekustamajā īpašumā “Ezeri” (zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu 8044 013 0306), Baltezerā, Ādažu novadā
4-02/90/2023

30.11.2023

Kurzemes reģiona piekrastes tematiskais plānojums
4-02/93/2023

06.12.2023

Lokālplānojums nekustamajam īpašumam Jaundārzu ielā 6A (kadastra numurs 3601 039 1665), Alūksnē, Alūksnes novadā
4-02/94/2023

22.12.2023

Lokālplānojums nekustamajam īpašumam “Upesvirši” (zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 5444 002 0305, 5444 002 0304) un “Sīpoli” (zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5444 002 0134), Cenā, Cenas pagastā, Jelgavas novadā

 

2022. gads

Lēmuma Nr.

Lēmuma pieņemšanas datums

Plānošanas  dokuments

Izstrādātājs

4-02/7/2022

07.03.2022.

Lokālplānojums nekustamam īpašumam “Jūrasšelfs” (kadastra Nr. 6478 019 0173, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6478 019 0255), Jūrmalciemā, Nīcas pagastā, Dienvidkurzemes novadā Dienvidkurzemes novada pašvaldība
4-02/14/2022

29.03.2022.

Lokālplānojums nekustamam īpašumam “Putni” (kadastra Nr. 3696 008 0051)1, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā Alūksnes novada pašvaldība
4-02/20/2022

29.04.2022.

Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2010.– 2030. gadam aktualizācija. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība
4-02/22/2022

09.05.2022.

Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma 2022. gadam grozījumi. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība
4-02/32/2022

27.06.2022.

Detālplānojums nekustamam īpašumam “Dālijas parks” (kadastra Nr. 6484 001 0068, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6484 001 0068), Papē, Rucavas pagastā, Dienvidkurzemes novadā Dienvidkurzemes novada pašvaldība
4-02/36/2022

04.07.2022.

Lokālplānojums zemes vienībai Baltegļu ielā 30 (ar kadastra apzīmējumu 0100 080 0630), Rīgā Rīgas valstspilsētas pašvaldība
4-02/39/2022

08.07.2022.

Lokālplānojums nekustamajiem īpašumiem “Vaboles”, “Arāji”, “Lejas Strūgas”, Skultes pagastā, Limbažu novadā Limbažu novada pašvaldība
4-02/40/2022

12.07.2022.

Dienvidkurzemes reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2023.–2027. gadam SIA "Liepājas RAS"
4-02/43/2022 25.07.2022. Lokālplānojums vēja parkam “Augstkalni” Drustu un Launkalnes pagastu teritorijā, Smiltenes novadā Smiltenes novada pašvaldība
4-02/46/2022

28.07.2022.

Lokālplānojums nekustamā īpašuma “Silakalns” zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 3696 008 0023 un 3696 008 0100, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā Alūksnes novada pašvaldība
4-02/50/2022

17.08.2022.

Lokālplānojums zemes vienībām Dubultu ielā 51 (kadastra apzīmējums 1300 011 1401) un Jaundubulti 1402 (kadastra apzīmējums 1300 011 1402), Jūrmalā Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība
4-02/54/2022

02.09.2022.

 

Lokālplānojums, kas groza Daugavpils novada teritorijas plānojumu Augšdaugavas novada Līksnas pagasta zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4468 006 0510, 4468 006 0511, 4468 007 0121, 4468 007 0122 un 4468 007 0123 Augšdaugavas novada pašvaldība
4-02/55/2022 02.09.2022. Mārupes novada teritorijas plānojums 2024. – 2036. gadam Mārupes novada pašvaldība
4-02/64/2022

07.11.2022.

Talsu novada teritorijas plānojums Talsu novada pašvaldība
4-02/65/2022

09.11.2022.

Detālplānojums nekustamam īpašumam “Apsītes” (kadastra Nr. 6484 007 0075, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6484 007 0075), Papē, Rucavas pagastā, Dienvidkurzemes novadā Dienvidkurzemes novada pašvaldība
4-02/68/2022

15.11.2022.

Lokālplānojums nekustamam īpašumam “Imantas” (kadastra numurs 4068 003 0008)ar adresi Bērzkalnu iela 77, Bauska, Bauskas novads Bauskas novada pašvaldība
4-02/71/2022

25.11.2022.

Lokālplānojums zemes vienībām Kaudzīšu iela 45, “Mazkalsoni” un zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80960070080, Rumbulā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā Ropažu novada pašvaldība
4-02/72/2022

01.12.2022.

Lokālplānojums SIA “Valpene windvēja parka ierīkošanai Dundagas un Īves pagastu teritorijā, Talsu novadā Talsu novada pašvaldība
4-02/73/2022

02.12.2022.

Ziemeļkurzemes reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2023.–2027. gadam Ventspils valstspilsētas pašvaldība
4-02/74/2022

09.12.2022.

Lokālplānojums zemes vienībai “Liedes” (kadastra apzīmējums 8096 002 0046) Dreiliņos, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā Ropažu novada pašvaldība
4-02/78/2022

12.12.2022.

Lokālplānojums zemes vienībām Getliņu ielā 26 (kadastra apzīmējums 8096 007 0051) un “Jaunramuti” (kadastra apzīmējums 8096 007 0220) Rumbulā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā Ropažu novada pašvaldība
4-02/82/2022

23.12.2022.

Tukuma novada teritorijas plānojums Tukuma novada pašvaldība
Lēmuma Nr. Lēmuma pieņemšanas datums Plānošanas dokuments Izstrādātājs
4-02/1/2022

18.01.2022.

Lokālplānojums nekustamam īpašumam ar kadastra Nr. 2100 003 0119, Rēzeknē Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība
4-02/2/2022

04.02.2022.

Lokālplānojums teritorijai Daugavgrīvas ielā 31, Rīgā Rīgas valstspilsētas pašvaldība
4-02/3/2022

10.02.2022.

Olaines novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2040. gadam Olaines novada pašvaldība
4-02/4/2022

17.02.2022.

Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija  līdz 2035. gadam un Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada attīstības programma 2022.–2028. gadam Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība
4-02/5/2022

24.02.2022.

Lokālplānojums nekustamam īpašumam Lāčplēša ielā 7 (kadastra apzīmējums 2700 008 0616), Ventspilī  Ventspils valstsplsētas pašvaldība
4-02/6/2022

24.02.2022.

Lokālplānojums teritorijai starp Rusova ielu, Ķīšezera ielu, Talejas ielu un Cirīša ielu, Rīgā Rīgas valstspilsētas pašvaldība
4-02/8/2022

07.03.2022.

Lokālplānojums kā Salaspils novada teritorijas plānojuma grozījumi nekustamā īpašuma “Zaķupļava” (kadastra Nr. 8031 001 0012) teritorijas daļā Salaspils novada pašvaldība
4-02/9/2022

15.03.2022.

Lokālplānojums nekustamā īpašuma Daugavpils iela 30 (kadastra numurs 2100 013 0255) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu ( 2100 013 0255), Rēzeknes valstspilsētā

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

4-02/10/2022

15.03.2022.

Lokālplānojums nekustamajiem īpašumiem Atbrīvošanas alejā 148 (kadastra apzīmējums 2100 005 0116) un Atbrīvošanas alejā 150 (kadastra apzīmējums 2100 005 0115), Rēzeknes valstspilsētā Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība
4-02/12/2022

17.03.2022.

Lokālplānojums nekustamajā īpašumā “Daugavparks” (kadastra numurs 8056 002 1001), Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā Ķekavas novada pašvaldība
4-02/13/2022

18.03.2022.

 

Lokālplānojums zemesgabalam Lazdu ielā 16D un tam piegulošai teritorijai, Rīgā Rīgas valstspilsētas pašvaldība
4-02/15/2022

31.03.2022.

Lokālplānojums nekustamajā īpašumā “Anneles” (kadastra numurs 8862 002 0229), Mazirbē, Kolkas pagastā, Talsu novadā
 
Talsu novada pašvaldība
4-02/16/2022

31.03.2022.

Lokālplānojums zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 0500 005 0701 un 0500 005 0706 rūpnieciskās apbūves teritorijas izveidei Višķu ielā 34, Daugavpilī Daugavpils valstspilsētas pašvaldība
4-02/17/2022

28.04.2022.

Lokālplānojums nekustamajiem īpašumiem Kalna ielā 34, Kalna ielas daļā, Rūpniecības ielas daļā, Gaujas ielā 33, Daugavas ielas daļā, Daugavas ielā 25, Madonā, Madonas novadā Madonas novada pašvaldība
4-02/18/2022

28.04.2022.

Lokālplānojums nekustamam īpašumam “Liepaslejas” (kadastra numurs 7096 004 0012) Vestienas pagastā, Madonas novadā
 
Madonas novada pašvaldība
4-02/19/2022

28.04.2022.

Lokālplānojums zemes vienībai “Murīši”, Sunīšos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā (kadastra apzīmējums 8060 012 0014) Ropažu novada pašvaldība
4-02/21/2022

06.05.2022.

Lokālplānojums nekustamajiem īpašumiem Malienas iela, Mežmalas iela 26 un Mežmalas iela 28 Langstiņos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā
 
Ropažu novada pašvaldība
4-02/23/2022

12.05.2022.

Lokālplānojuma nekustamajā īpašumā “Mēness iela 6” (kadastra Nr. 8011 004 1308) un pilsētas transporta infrastruktūras teritorijas daļā, Salaspilī, Salaspils novadā grozījumi Salaspils novada pašvaldība

4-02/24/2022

19.05.2022.

Lokālplānojums zemesgabalam Ķīšezera iela 8 ar kadastra apzīmējumu 0100 084 2143 un daļai no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0100 084 0061, Rīgā

Rīgas valstspilsētas pašvaldība
4-02/25/2022

26.05.2022.

Lokālplānojums nekustamajiem īpašumiem Pavasara ielā 36 (kadastra numurs 8007 003 3770) un Pavasara ielā 38 (kadastra numurs 8007 003 3772) Baložos, Ķekavas novadā
 
Ķekavas novada pašvaldība
4-02/26/2022

02.06.2022.

Lokālplānojums zemes vienībai Dzelzavas ielā 131 (ar kadastra apzīmējumu 0100 092 0826), Rīgā Rīgas valstspilsētas pašvaldība
4-02/27/2022

02.06.2022.

Lokālplānojums zemes vienībām Cukura ielā 23, Cukura ielā 25, Cukura ielā 27 un Cukura ielā 29, Jelgavā Jelgavas valstspilsētas pašvaldība
4-02/28/2022

03.06.2022.

Lokālplānojums nekustamajam īpašumam “Akmeņsalas” (kadastra numurs 8070 005 0099), Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā Ķekavas novada pašvaldība
4-02/29/2022

10.06.2022.

Lokālplānojums nekustamajos īpašumos “Dārzi Mežrozīte” un “Mežinieki”, Dreiliņos, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā Ropažu novada pašvaldība
4-02/30/2022

10.06.2022.

Lokālplānojums nekustamajam īpašumam Jāņa Ziemeļnieka ielā 10 (kadastra Nr. 9417 001 1423), Strenčos, Valmieras novadā Valmieras novada pašvaldība
4-02/31/2022

15.06.2022.

Lokālplānojums teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai zemes vienību Kalna ielā 1A, Kaķīškalna ielā 3 un Kaķīškalna ielā 5 teritorijā, Siguldā, Siguldas novadā  Siguldas novada pašvaldība
4-02/33/2022

28.06.2022.

Lokālplānojums nekustamam īpašumam “Rīgas gatve 61” (kadastra Nr. 8044 004 0306, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 004 0382), Ādažos, Ādažu novadā  Ādažu novada pašvaldība
4-02/34/2022

01.07.2022.

 

Lokālplānojums nekustamajā īpašumā “Ziedlejas” (kadastra Nr. 7480 005 0182 ar kadastra apzīmējumu 7480 005 0182), Ciemupē, Ogresgala pagastā, Ogres novadā Ogres novada pašvaldība
4-02/35/2022

04.07.2022.

Lokālplānojums nekustamajam īpašumam Brīvības ielā 18 (kadastra Nr. 9615 001 0103), Rūjienā, Valmieras novadā
 
Valmieras novada pašvaldība
4-02/37/2022

05.07.2022.

Lokālplānojums teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamā īpašuma “Mežgravas” (kadastra numurs 8025 009 0432) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8025 009 0106, Baldones pagastā, Ķekavas novadā Ķekavas novada pašvaldība
4-02/38/2022

05.07.2022.

Lokālplānojums zemes vienībām Rīgas ielā 17 (kadastra apzīmējums 2100 004 0424), Rīgas ielā 19 (kadastra apzīmējums 2100 004 0425), Rīgas ielā 19A (kadastra apzīmējums 2100 004 0031), Rīgas ielā 21 (kadastra apzīmējums 2100 004 0406) un Rīgas ielā 21A (kadastra apzīmējums 2100 008 0718), Rēzeknē Rēzeknes pilsētas pašvaldība
4-02/41/2022

15.07.2022.

Konceptuālais ziņojums par Latvijas aviācijas attīstību no 2022. līdz 2050. gadam Satiksmes ministrija
4-02/42/2022

15.07.2022.

Lokālplānojums nekustamajos īpašumos Peldu iela 5A, Ošu iela 3, Ošu iela 5, Ošu iela 3A un Ošu iela 3B Alūksnē, Alūksnes novadā Alūksnes novada pašvaldība
4-02/44/2022 28.07.2022. Lokālplānojums nekustamajā īpašumā “Rosmes” (kadastra Nr. 4680 003 0240 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4680 003 0239), Naudītē, Naudītes pagastā, Dobeles novadā Dobeles novada pašvaldība
4-02/45/2022 28.07.2022. Detālplānojums zemes vienībai Bīskapa Meinarda ielā 5A, Ikšķilē, Ogres novadā (kadastra apzīmējums 7494 011 0380) Ogres novada pašvaldība
4-02/47/2022 05.08.2022. Lokālplānojums teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamā īpašuma Brīvības ielā 32, Saldū, sastāvā esošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8401 004 0125 daļai Saldus novada pašvaldība
4-02/48/2022 10.08.2022. Lokālplānojums, kas groza Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017.gada), zemes vienībai Kārļa Baumaņa ielā 1 (kadastra apzīmējums 9601 001 2523), Valmierā, Valmieras novadā Valmieras novada pašvaldība
4-02/49/2022

17.08.2022.

Lokālplānojums zemes vienībai Vikingu ielā 3 (kadastra apzīmējums 1300 004 0150), Jūrmalā Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība
4-02/51/2022

19.08.2022.

Indikatīvais dzelzceļa infrastruktūras attīstības plāns  2023. – 2027. gadam Satiksmes ministrija
4-02/52/2022

02.09.2022.

Lokālplānojums nekustamam īpašumam “Brūklenes” (kadastra Nr. 8044 007 0191, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 007 0191), Ādažos, Ādažu novadā Ādažu novada pašvaldība
4-02/53/2022

02.09.2022.

Lokālplānojums nekustamajam īpašumam Mores ielā 28 (kadastra apzīmējums 0100 068 0185), Rīgā Rīgas valstspilsētas pašvaldība
4-02/56/2022

02.09.2022.

Lokālplānojums nekustamajiem īpašumiem Kalna ielā 34, Kalna ielā 32, Kalna ielas daļā, Rūpniecības ielas daļā, Gaujas ielā 33, Daugavas ielas daļā, Daugavas ielā 25, Madonā, Madonas novadā Madonas novada pašvaldība
4-02/57/2022

21.09.2022.

Lokālplānojums nekustamā īpašuma Malienas iela 4 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3601 017 3941 Alūksnē, Alūksnes novadā Alūksnes novada pašvaldība
4-02/58/2022

21.09.2022.

Lokālplānojums nekustamajam īpašumam Zaļā ielā 14A (kadastra Nr. 40010020187), Bauskā, Bauskas novadā Bauskas novada pašvaldība
4-02/59/2022

26.09.2022.

Lokālplānojums nekustamam īpašumam “Lielstarpiņi” (kadastra Nr. 8044 007 0160), Starpiņos, Ādažu novadā
 
Ādažu novada pašvaldība
4-02/60/2022

05.10.2022.

Lokālplānojums zemesgabalam pie Mazās Juglas (kadastra apzīmējums 0100 123 2365), Rīgā Rīgas valstspilsētas pašvaldība
4-02/61/2022

10.10.2022.

Lēmums

Lokālplānojums nekustamajiem īpašumiem Divupes iela 28 un Divupes ielā 30 un atļautā izmantojuma detalizācija plānošanas dokumentam “Detālplānojums nekustamajiem īpašumiem “Zvejnieki”, “Brekši”” Berģos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā Ropažu novada pašvaldība
4-02/62/2022

28.10.2022.

Lokālplānojums zemes vienībai Inčukalna ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 090 0185), Rīgā Rīgas valstspilsētas pašvaldība
4-02/63/2022

31.10.2022.

Detālplānojums nekustamā īpašuma “Grīviņi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6664 003 0606 Limbažu pagastā, Limbažu novadā Limbažu novada pašvaldība
4-02/67/2022

14.11.2022.

Jēkabpils novada teritorijas plānojums Jēkabpils novada pašvaldība
4-02/69/2022

15.11.2022.

Lokālplānojums zemes vienībām Kandavas ielā 14B, Kandavas ielā 14C, zemes vienības daļai Kandavas ielā 16B un zemes vienības daļai Kandavas ielā bez numura, Rīgā Rīgas valstspilsētas pašvaldība
4-02/70/2022

23.11.2022.

Detālplānojums zemes vienībām Atslēdznieku iela 16/18, Oskara Kalpaka iela 21/25, “Atslēdznieku iela” un daļai no “Oskara Kalpaka iela”, Liepājā Liepājas ilsētas pašvaldība
4-02/75/2022

09.12.2022.

Lokālplānojums zemes vienībai Hipokrāta ielā 18 un zemes vienībai bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 122 2033) Rīgā Rīgas valstspilsētas pašvaldība
4-02/76/2022

09.12.2022.

Lokālplānojums nekustamajam īpašumam Vītolu ielā 8A, Kusā, Aronas pagastā, Madonas novadā Madonas novada pašvaldība
4-02/77/2022

12.12.2022.

Lokālplānojums zemes vienībai Priedaines ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 099 2108), Rīgā Rīgas valstspilsētas pašvaldība
4-02/79/2022

12.12.2022.

Lokālplānojums zemes vienībām Kuldīgas ielā 9A (kadastra apzīmējums 0100 063 0197), Kuldīgas ielā 9B (kadastra apzīmējums 0100 063 0163) un Kuldīgas ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 063 0066), Rīgā Rīgas valstspilsētas pašvaldība
4-02/80/2022

12.12.2022.

Lokālplānojums teritorijas plānojuma grozījumiem Vangažu pilsētas teritorijai Gaujas ielas apkaimē, Ropažu novadā Ropažu novada pašvaldība
4-02/81/2022

16.12.2022.

Lokālplānojums zemes vienībai Rātsupītes ielā b/n (kadastra apzīmējums 0100 104 2051), Rīgā Rīgas valstspilsētas pašvaldība
4-02/83/2022

30.12.2022.

Lokālplānojums nekustamam īpašumam “Vairogi” (kadastra Nr. 3266 010 0359) Ērberģē, Mazzalves pagastā, Aizkraukles novadā Aizkraukles novada pašvaldība
4-02/84/2022

30.12.2022.

Detālplānojums nekustamajam īpašumam “Ķirrulauks” (ar kadastra Nr. 6660 007 0111) Liepupes pagastā, Limbažu novadā Limbažu novada pašvaldība

 

2021.gads

 

Lēmuma Nr. Lēmuma pieņemšanas datums Plānošanas dokuments Izstrādātājs
4-02/7 27.01.2021 Lokālplānojums “Buras” (zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6660 007 0126) Lembužos, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā Salacgrīvas novada pašvaldība
4-02/15 25.02.2021 Jaunveidojamā Ropažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2021. – 2037. gadam un Attīstības programma 2021. – 2028. gadam Stopiņu novada dome
4-02/16 02.03.2021 Lokālplānojums Garkalnes novada teritorijas plānojuma grozījumi Upesciemā, Garkalnes novadā Garkalnes novada dome
4-02/20 15.03.2021 Detālplānojums teritorijai Cukura ielā 2 (zemesgabals ar kadastra Nr. 0900 014 0182), Jelgavā Jelgavas pilsētas pašvaldība
4-02/24 26.03.2021 Zemgales plānošanas reģiona attīstības programma 2021. – 2027. gadam Zemgales plānošanas reģions
4-02/27 06.04.2021 Detālplānojums teritorijai, kas ietver nekustamo īpašumu Rīgas ielā 59 (kadastra numurs 8007 002 1726), Baložos, Ķekavas novadā Ķekavas novada pašvaldība
4-02/28 06.04.2021 Ventspils pilsētas attīstības programma 2021. – 2027. gadam Ventspils pilsētas pašvaldība
4-02/37 21.04.2021 Jaunveidojamā Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022.-2038. gadam un Valmieras novada attīstības programma 2022.-2028. gadam Valmieras pilsētas pašvaldība
4-02/45 31.05.2021 Latgales plānošanas reģiona attīstības programma 2021. – 2027. gadam Latgales plānošanas reģions
4-02/46 31.05.2021 Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija un Bauskas novada attīstības programma 2022.–2027. gadam Bauskas novada pašvaldība
4-02/48 31.05.2021 Olaines novada attīstības programma 2022.– 2028. gadam Olaines novada pašvaldība
4-02/57

21.06.2021

Jelgavas valstspilsētas un jaunveidojamā Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022.–2035. gadam un Jelgavas valstspilsētas un jaunveidojamā Jelgavas novada attīstības programma 2022.–2027. gadam Jelgavas pilsētas pašvaldība
4-02/60

21.06.2021

Lokālplānojums nekustamam īpašumam Granīta ielā 35 (kadastra Nr. 8031 001 0396) , Aconē, Salaspils novadā Salaspils novada pašvaldība
4-02/61

21.06.2021

Lokālplānojums Rēzeknes novada Ozolaines pagasta Pleikšņu ciema teritorijai Rēzeknes novada pašvaldība
4-02/63

21.06.2021

Lokālplānojums Ogres salas centrālai daļai, Ogrē, Ogres novadā Ogres novada pašvaldība
4-02/66 16.07.2021 Jūrmalas pilsētas attīstības programma 2023. – 2029. gadam Jūrmalas pilsētas pašvaldība
4-02/67 16.07.2021 Lokālplānojums nekustamajiem īpašumiem Dārza ielā 8 (kadastra Nr. 8882 008 1207) un Plūdoņa ielā 13 (kadastra Nr. 8882 008 1202), Rojā, Rojas pagastā, Talsu novadā Talsu novada dome
4-02/68 19.07.2021 Liepājas valstspilsētas un jaunizveidojamā Dienvidkurzemes novada kopīgās attīstības programma 2022.- 2027. gadam un ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2035.gadam Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
4-02/71 22.07.2021 Jaunveidojamā Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2021.–2034. gadam un Jaunveidojamā Ogres novada attīstības programma 2021.–2027. gadam Ogres novada dome
4-02/78

11.08.2021

Ķekavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam aktualizācija un Ķekavas novada attīstības programma 2021.–2027. gadam Ķekavas novada dome
4-02/87

15.09.2021

Ventspils valstspilsētas un Ventspils novada kopīgā ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam Ventspils pilsētas dome
4-02/91

12.10.2021

Jaunizveidojamā Limbažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022.– 2046. gadam un Jaunizveidojamā Limbažu novada attīstības programma 2022.–2028. gadam Limbažu novada dome
4-02/94 21.10.2021. Jaunizveidojamā Cēsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2021.– 2035. gadam un Jaunizveidojamā Cēsu novada attīstības programma 2021.–2027. gadam Cēsu novada dome
4-02/97 29.10.2021. Lokālplānojums teritorijai starp 13. līniju, apbūves teritorijām Bulduru prospekta jūras pusē, Vienības prospektu un pludmali, Jūrmalā Jūrmalas pilsētas dome
4-02/99

09.11.2021

 

Detālplānojums nekustamam īpašumam “Jaungaigali” (kadastra Nr. 6484 015 0076, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6484 015 0076) un nekustamam īpašumam “Jaunskrāblas” (kadastra Nr. 6484 015 0031, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6484 015 0031), Rucavas pagastā, Dienvidkurzemes novadā Dienvidkurzemes novada pašvaldība
4-02/100

22.11.2021

Lokālplānojums nekustamam īpašumam “Lāses” (zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8022 001 0413) Zvejniekciemā, Saulkrastu novadā Saulkrastu novada pašvaldība
4-02/103

25.11.2021

Rīgas plānošanas reģiona Attīstības programma 2021. – 2027. gadam Rīgas plānošanas reģions
4-02/104 3.12.2021 Detālplānojums nekustamam īpašumam “Pelči” (kadastra Nr. 6484 001 0026, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6484 001 0026), Rucavas pagastā, Dienvidkurzemes novadā Dienvidkurzemes novada pašvaldība

 

Lēmuma Nr. Lēmuma pieņemšanas datums Plānošanas dokuments Izstrādātājs
4-02/1 04.01.2021 Lokālplānojums teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai īpašumos Lielsišu ielā un Jaunsišu ielā, Dzidriņās, Stopiņu novadā Stopiņu novada dome
4-02/2 04.01.2021 Detālplānojums nekustamam īpašumam “Grantiņi” (ar kadastra numuru 54440060297) un nekustamam īpašumam “Viskaļi” (ar kadastra numuru 54440060261) Brankās, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā Ozolnieku novada dome
4-02/3 04.01.2021 Dobeles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2021.– 2045. gadam un Dobeles novada attīstības programma 2021.– 2027. gadam Dobeles novada pašvaldība
4-02/4 11.01.2021 Latvijas – Igaunijas pārrobežu sadarbības programma 2021.–2027. gadam Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
4-02/5 11.01.2021 Madonas novada attīstības programma 2021. – 2027. gadam un Madonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2021. - 2035. gadam Madonas novada pašvaldība
4-02/6 18.01.2021 Jēkabpils novada attīstības programma 2021. – 2027. gadam un Jēkabpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2021. – 2035. gadam Jēkabpils pilsētas dome
4-02/8 27.01.2021 Alūksnes novada teritorijas plānojuma grozījumi Alūksnes novada dome
4-02/9 11.02.2021 Lokālplānojums nekustamajam īpašumam “Mežciems” (kadastra Nr. 8076 012 0122), Mārupes novadā Mārupes novada dome
4-02/10 11.02.2021 Mārupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022.– 2034. gadam Mārupes novada dome
4-02/11 16.02.2021 Lokālplānojums zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu 7401 006 0201, Celtnieku ielā 20A, Ogrē, Ogres novadā Ogres novada pašvaldība
4-02/12 16.02.2021 Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2021.– 2045. gadam un Smiltenes novada attīstības programma Smiltenes novada pašvaldība
4-02/13 22.02.2021 Lokālplānojums nekustamajiem īpašumiem “Mežs pie Turaidas skolas”, “Turaidas pamatskola”, “Rieti”, “Saulgrieži”, “Rasas” un “Ķepīši” Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā Krimuldas novada dome
4-02/14 25.02.2021 Talsu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2021. - 2030. gadam un Talsu novada Attīstības programma 2021. – 2027. gadam Talsu novada pašvaldība
4-02/17 03.03.2021 Lokālplānojums, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabalam Raiņa ielā 5 (kadastra Nr. 1700 020 0334), Liepājā Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas būvvalde”
4-02/18 03.03.2021 Lokālplānojums nekustamiem īpašumiem Juglas ielā 95 (kadastra Nr. 0100 092 2010) un Juglas ielā b/a (kadastra Nr. 0100 092 2319), Rīgā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
4-02/19 08.03.2021 Ludzas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2021.–2037. gadam un Attīstības programma 2021.– 2027. gadam Ludzas novada pašvaldība
4-02/21 15.03.2021 Lokālplānojums nekustamam īpašumam “Kapteiņi” (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9664 008 0675), Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā Kocēnu novada dome
4-02/22 16.03.2021 Interreg Baltijas jūras reģiona programma 2021.–2027. gadam Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
4-02/23 22.03.2021 Lokālplānojums zemes vienībai Kalnciema ceļā 29 (ar kadastra apzīmējumu 0900 025 0008), Jelgavā Jelgavas pilsētas pašvaldība
4-02/25 06.04.2021 Jaunveidojamā Aizkraukles novada ilgtermiņa attīstības stratēģija 2021.–2037. gadam un Aizkraukles novada attīstības programma 2020.–2028. gadam Aizkraukles novada pašvaldība
4-02/26 06.04.2021 Lokālplānojums nekustamajam īpašumam “Jaunparks” (zemes vienības kadastra apzīmējums 8044 007 0584), Ādažos, Ādažu ciemā Ādažu novada pašvaldība
4-02/29 12.04.2021 Lokālplānojums nekustamam īpašumam Zāļu iela 7 (kadastra numurs 8070 007 0298), Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā Ķekavas novada pašvaldība
4-02/30 12.04.2021 Lokālplānojums nekustamam īpašumam Rāmavas ielā 33 (kadastra numurs 8070 007 0299), Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā Ķekavas novada pašvaldība
4-02/31 12.04.2021 Lokālplānojums nekustamajam īpašumam “Pilskalna mežs” (zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6660 008 0140) Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā Salacgrīvas novada pašvaldība
4-02/32 12.04.2021 Lokālplānojums nekustamajam īpašumam “Salacgrīvas valsts mežs Nr. 6672” (zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6672 004 0371) Vecsalacā, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā Salacgrīvas novada pašvaldība
4-02/33 19.04.2021 Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2021.-2045. gadam Siguldas novada pašvaldība
4-02/34 19.04.2021 Lokālplānojums nekustamam īpašumam Ķīšezera ielā 6 (kadastra Nr. 0100 084 2144), Rīgā RĪgas domes Pilsētas attīstības departaments
4-02/35 19.04.2021 Lokālplānojums nekustamajam īpašumam “Valteri” (kadastra Nr. 8076 003 0363), Mārupes novadā Mārupes novada pašvaldība
4-02/36 21.04.2021 Lokālplānojums nekustamam īpašumam Herteļa ielā 4 (zemes vienības kadastra apz. 6405 005 0008) Aizputē, Aizputes novadā Aizputes novada dome
4-02/38 30.04.2021 Lokālplānojuma grozījumi teritorijai starp Gustava Zemgala gatvi, Ķīšezera ielu, Kokneses prospektu un vēsturisko Mežaparka apkaimes apbūvi, Rīgā RĪgas domes Pilsētas attīstības departaments
4-02/39 05.05.2021 Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija Daugavpils pilsētas pašvaldība
4-02/40 05.05.2021 Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programma 2022.– 2027. gadam Daugavpils pilsētas pašvaldība
4-02/41 05.05.2021 Lokālplānojums nekustamajam īpašumam Plieņciema ielā 41 (kadastra Nr. 8076 003 1280), Mārupē, Mārupes novadā Mārupes novada dome
4-02/42 05.05.2021 Lokālplānojums teritorijai starp Krasta ielu, Salu tiltu un Daugavu Rīgā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
4-02/43 17.05.2021 Lokālplānojums nekustamam īpašumam “Ciemgaļi” (kadastra Nr. 8033 003 0911), Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā Saulkrastu novada pašvaldība
4-02/44 31.05.2021 Rušona ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi Riebiņu novada pašvaldība
4-02/47 31.05.2021 Detālplānojums nekustamā īpašuma “Lojas” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0132, Mazirbē, Kolkas pagastā, Dundagas novadā Dundagas novada pašvaldība
4-02/49 31.05.2021 Lokālplānojums nekustamajiem īpašumiem “Bīriņi” (kadastra Nr. 9662 007 0083), “Bīriņi” (kadastra Nr. 9662 007 0096) un “Jaunrūpnieki” (kadastra Nr. 9662 007 0380), Mūrmuižā, Kauguru pagastā, Beverīnas novadā Beverīnas novada pašvaldība
4-02/50 07.06.2021 Kuldīgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022.–2046. gadam un Kuldīgas novada attīstības programma 2022.– 2028. gadam Kuldīgas novada pašvaldība
4-02/51 07.06.2021 Lokālplānojums nekustamajiem īpašumiem Lambertu ielā 35 (kadastra Nr. 8076 003 1148), Lambertu ielā 37 (kadastra Nr. 8076 003 1147) un Kantoru ielā 107 (kadastra Nr. 8076 003 0372), Mārupē, Mārupes novadā Mārupes novada pašvaldība
4-02/52 07.06.2021 Saldus novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022.–2038. gadam un Saldus novada attīstības programma 2022.– 2028. gadam Saldus novada pašvaldība
4-02/53

10.06.2021

Lokālplānojums, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabalam Krūmu ielā 39, Liepājā Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas būvvalde”
4-02/54

14.06.2021

Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2021.–2037. gadam un Krāslavas novada attīstības programma 2021.–2027. gadam Krāslavas novada pašvaldība
4-02/55

21.06.2021

Lokālplānojums nekustamam īpašumam “Baldones iela 65” (kadastra Nr. 4064 010 3668), Iecavā, Iecavas novadā Iecavas novada pašvaldība
4-02/56

21.06.2021

Lokālplānojums nekustamā īpašuma “Upes lauks” (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5452 001 0149), Nākotnes ciemā, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā Jelgavas novada pašvaldība
4-02/58

21.06.2021

Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija no 2022. gada un Preiļu novada attīstības programma 2022.– 2029. gadam Preiļu novada pašvaldība
4-02/59

21.06.2021

Lokālplānojums zemesgabalam Meža prospektā 36, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 007 4504) Jūrmalas pilsētas pašvaldība
4-02/62 29.06.2021 Lokālplānojums nekustamiem īpašumiem “Rudrozes” (kadastra Nr. 8025 009 0047) un “Vaivariņi” (kadastra Nr. 8025 009 0062), Baldones pagastā, Baldones novadā Baldones novada pašvaldība
4-02/64 09.07.2021 Lokālplānojums nekustamajam īpašumam Katrīnbādes ielā 4 (kadastra Nr. 8033 003 1815), Saulkrastos, Saulkrastu novadā Saulkrastu novada pašvaldība
4-02/65 12.07.2021 Lokālplānojums nekustamajam īpašumam “Vecumnieki” (kadastra Nr. 8076 006 0006) Mārupes novadā Mārupes novada dome
4-02/69

19.07.2021

Balvu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2021.–2030. gadam un Balvu novada attīstības programma 2021.–2027. gadam Balvu novada dome
4-02/70 22.07.2021 Lokālplānojums nekustamajam īpašumam Lambertu ielā 3 (kadastra Nr. 8076 003 0317), Mārupē, Mārupes novadā Mārupes novada dome
4-02/72

23.07.2021

Lokālplānojums nekustamam īpašumam Rundāles ielā 11, Mežciemā, Jaunsvirlauskas pagastā, Jelgavas novadā Jelgavas novada dome
4-02/73

26.07.2021

 Vidzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030 aktualizācija Vidzemes plānošanas reģions
4-02/74

02.08.2021

Saulkrastu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2021.-2034. gadam un Saulkrastu novada attīstības programma 2021.-2027. gadam Saulkrastu   novada dome
4-02/75

04.08.2021

Tukuma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022.–2042. gadam (turpmāk – Stratēģija) un Tukuma novada attīstības programma 2022.– 2028. gadam Tukuma novada dome
4-02/76

04.08.2021

Detālplānojums teritorijai Kalnciema ceļā 83A (zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 0900 013 0001), Jelgavā Jelgavas pilsētas dome
4-02/77

11.08.2021

Lokālplānojums nekustamajiem īpašumiem Jūrmalas iela 13 A (kadastra Nr. 8048 003 0262), Priedaines iela 4 (kadastra Nr. 8048 003 1485), Piejūras iela 1 (kadastra Nr. 8048 003 1012), Piejūras iela 2 (kadastra Nr. 8048 003 1015), Piejūras iela 3 (kadastra Nr. 8048 003 1013), Piejūras iela 4 (kadastra Nr. 8048 003 1014), Piejūras iela (kadastra Nr. 8048 003 1010), Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā Mārupes novada dome
4-02/79

11.08.2021

Kurzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.–2030. gadam aktualizācija Kurzemes plānošanas reģions
4-02/80

12.08.2021

Lokālplānojums nekustamiem īpašumiem “Sudrablapsas” (kadastra Nr. 8044 007 0189) un “Rīgas gatve 3” (kadastra Nr. 8044 007 0138), Ādažos, Ādažu novadā Ādažu novada dome
4-02/81

20.08.2021

Lokālplānojums nekustamiem īpašumiem “Rīgas gatve 5” (kadastra Nr. 8044 007 0002) un “Rīgas gatve 7” (kadastra Nr. 8044 007 0479), Ādažos, Ādažu novadā

Ādažu novada dome

4-02/82

20.08.2021

Lokālplānojums nekustamam īpašumam Mazā paparžu ielā 1 (kadastra Nr. 8060 002 0731), Bukultos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā Ropažu novada dome
4-02/83

08.09.2021

Lokālplānojums teritorijai pie Irbenāju ielas Ikšķiles pilsētā, Ogres novadā Ogres novada dome
4-02/84

08.09.2021

Lokālplānojums Zemnieku ielā 42, Ilūkstes pilsētā, Augšdaugavas novadā Augšdaugavas novada dome
4-02/85

08.09.2021

Lokālplānojums nekustamajiem īpašumiem Rīgas iela 82B, Rīgas iela 86B un Jūras iela 9 Saulkrastos, Saulkrastu novadā Saulkrastu novada dome
4-02/86

13.09.2021

Gulbenes novada teritorijas plānojuma grozījumi Gulbenes novada dome
4-02/88

15.09.2021

Ventspils valstspilsētas un Ventspils novada kopīgā attīstības programma 2021.– 2027. gadam Ventspils pilsētas dome
4-02/89

21.09.2021

Interreg Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2021.–2027. gadam VARAM
4-02/90

12.10.2021

Lokālplānojums nekustamam īpašumam Ozolaines ielā 8 (zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8097 001 0098) Līčos, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā Ropažu novada dome
4-02/92

20.10.2021

Lokālplānojums nekustamajam īpašumam “Rozītes” (kadastra Nr. 8056 002 9142), Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā Ķekavas novada dome
4-02/93

20.10.2021

Lokālplānojums nekustamajam īpašumam Dārzniecības ielā 5 (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6201 003 0044), Kuldīgā, Kuldīgas novadā Kuldīgas novada dome
4-02/95 27.10.2021 Lokālplānojums nekustamam īpašumam Rožu prospekts 43 (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8060 006 0697) un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8060 006 0640 daļai , Berģos, Ropažu novadā (Lokālplānojuma teritorijā ietilpst nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 8060 006 0350 Rožu prospekts 43 (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8060 006 0697) un nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 8060 006 0640 Rožu prospekts zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8060 006 0640 daļa, Berģos, Ropažu novad) Ropažu novada pašvaldība
4-02/96 27.10.2021 Valkas novada attīstības programma 2022.– 2028. gadam Valkas novada pašvaldība
4-02/98

02.11.2021

Siguldas novada attīstības programma 2021.–2027. gadam  Siguldas novada pašvaldība
4-02/101

22.11.2-21

Lokālplānojums nekustamajam īpašumam Zaļā ielā 3 (kadastra Nr. 5001 007 0270), Gulbenē, Gulbenes novadā Gulbenes novada pašvaldība
4-02/102

25.11.2021

Rīgas plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014. - 2030. gadam  aktualizācija Rīgas plānošanas reģions
4-02/105

17.12.2021

Lokālplānojums teritorijai Aptiekas ielā, starp Sarkandaugavas upi un Sarkandaugavas vecupi, Rīgā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
4-02/106

17.12.2021

Mārupes novada attīstības programma 2022.–2028. gadam Mārupes novada pašvaldība
4-02/107

22.12.2021

Lokālplānojums nekustamā īpašuma “Lībieši 4”, Baltezerā, Ādažu pagastā, Ādažu novadā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 013 0011 Ādažu novada pašvaldība

 

2020.gads

Lēmuma Nr. Lēmuma pieņemšanas datums Plānošanas dokuments Izstrādātājs
4-02/1 13.01.2020 Detālplānojums nekustamā īpašuma “Alki” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9866 002 0022, Tārgales pagastā, Ventspils novadā Ventspils novada pašvaldība
4-02/7 14.02.2020 Stopiņu novada teritorijas plānojuma grozījumi Stopiņu novada pašvaldība
4-02/8 24.02.2020 Talsu novada teritorijas plānojuma grozījumi Talsu novada pašvaldība
4-02/11 27.02.2020 Lokālplānojums nekustamā īpašuma "Acones mežs" (kadastra Nr.8031 013 0403) teritorijas daļā, Salaspils novadā Salaspils novada pašvaldība
4-02/17 06.04.2020 Lokālplānojums, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabaliem Krūmu ielā 65, Krūmu ielā 65A, Krūmu ielā 72, Krūmu ielā 74 un Jūrkalnes ielā 2, Liepājā Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas būvvalde”
4-02/21 14.04.2020 Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programma 2021. – 2027. gadam Kurzemes plānošanas reģions
4-02/22 14.04.2020 Detālplānojums teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Jaunvarkaļi” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8088007 0017 Salas pagastā, Babītes novadā Babītes novada pašvaldība
4-02/23 14.04.2020 Liepājas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam un Liepājas pilsētas attīstības programma 2021.–2027. gadam Liepājas pilsētas dome
4-02/27 12.05.2020 Lokālplānojums Ventspils novada Tārgales pagasta nekustamiem īpašumiem ar kadastra numuriem 98660100034, 98660100069, 98660100009 Ventspils novada dome
4-02/28 12.05.2020 Lokālplānojums Ventspils novada Tārgales pagastā nekustamiem īpašumiem ar kadastra numuriem 9866 023 0051, 9866 023 0052, 9866 023 0053 Ventspils novada dome
4-02/29 12.05.2020 Lokālplānojums Ventspils novada Tārgales un Popes pagasta nekustamiem īpašumiem ar kadastra numuriem 98660100076, 98660100100, 98660100110, 98660100105, 98660100098, 98660150009, 98660150097, 98660150109, 98660150089, 98660150104, 98660150060 u.c. Ventspils novada dome
4-02/30 12.05.2020 Lokālplānojums Ventspils novada Tārgales pagasta nekustamiem īpašumiem ar kadastra numuriem 98660100081, 98660100048, 98660100056, 98660100095 Ventspils novada dome
4-02/31 12.05.2020 Lokālplānojums Ventspils novada Tārgales pagasta nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 98660100053 Ventspils novada dome
4-02/36 22.05.2020 Rīgas attīstības programma 2021. – 2027. gadam Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
4-02/37 10.06.2020 Lokālplānojums, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabalam Klaipēdas ielā 138, Liepājā Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas būvvalde”
4-02/38 26.06.2020 Detālplānojuma zemes gabaliem “Rukši”, “Vepri”, “Troļļi” un “Vikingi” grozījumi Ogres novada dome
4-02/40 10.07.2020 Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programma 2021.-2027. gadam Vidzemes plānošanas reģions
4-02/42 13.07.2020 Ventspils novada teritorijas plānojuma grozījumi Ventspils novada pašvaldība
4-02/49 19.08.2020 Lokālplānojums nekustamam īpašumam Granīta ielā 35 k-1 (kadastra Nr. 8031 001 0397) Aconē, Salaspilī Salaspils novada dome
4-02/52 26.08.2020 Detālplānojums nekustamā īpašuma “Zīles” sastāvā reģistrētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 001 1101, Mežāres, Babītes novadā Babītes novada pašvaldība
4-02/61 28.09.2020 Ādažu novada attīstības programma 2021.–2027. gadam Ādažu novada pašvaldība
4-02/69 26.10.2020 Lokālplānojums, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu bijušās rūpnīcas “Liepājas Metalurgs” teritorijai, Liepājā Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas būvvalde”
4-02/74 16.11.2020 Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037. gadam aktualizācija Ādažu novada pašvaldība
4-02/78 27.11.2020 Detālplānojums teritorijai, kas ietver nekustamā īpašuma “Klūgas” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8048 002 0072, Babītes pagastā un nekustamā īpašuma “Klūgas” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8088 007 0042 Salas pagastā, Babītes novadā Babītes novada pašvaldība
4-02/80 03.12.2020 Detālplānojums nekustamam īpašumam “Jaunie Jēkabi” (zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6478 019 0203 un 6478 019 0291), Jūrmalciemā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā Nīcas novada pašvaldība
4-02/86 18.12.2020 Lokālplānojums Rīgas Tehniskās universitātes kompleksam Ķīpsalā, Rīgā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Lēmuma Nr. Lēmuma pieņemšanas datums Plānošanas dokuments Izstrādātājs
4-02/2 14.01.2020 Lokālplānojums nekustamajiem īpašumiem Rūpniecības ielā 65 un Rūpniecības ielā 69 Madonas pilsētā, Madonas novadā, kas groza teritorijas plānojumu Madonas novada pašvaldība
4-02/3 15.01.2020 Vecumnieku novada attīstības programma 2020.-2026. gadam Vecumnieku novada pašvaldība
4-02/4 17.01.2020 Lokālplānojums nekustamajiem īpašumiem “Elko”, “Saulespuķes”, “Spārni”, “Zirnīši”, “Rosmes”, “Jaunstūri”, “Jaunkrastiņi”, “Odziņas”, “Jaunkolbergi”, “Cibiņas”, Mežmalas iela 4A un Mežmalas iela 12, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā Ķekavas novada pašvaldība
4-02/5 17.01.2020 Lokālplānojums zemes vienībai (ar kadastra apzīmējumu 8894 010 0479) nekustamajā īpašumā “Krokusiņi” Vandzenes pagastā, Talsu novadā Talsu novada pašvaldība
4-02/6 14.02.2020 Lokālplānojums nekustamajam īpašumam “Ulbrokas Kļavas” (īpašuma kadastra Nr. 80960031406, zemes vienības kadastra apzīmējums 80960031300) Stopiņu novadā, kas groza teritorijas plānojumu Stopiņu novada pašvaldība
4-02/9 27.02.2020 Lokālplānojums zemes vienībai A.Paulāna ielā 1a, Preiļos Preiļu novada pašvaldība
4-02/10 27.02.2020 Lokālplānojums nekustamajam īpašumam "Dālija" (ar kadastra apzīmējumu 9031 005 0035), Salaspilī Salaspils novada pašvaldība
4-02/12 27.02.2020 Lokālplānojums nekustamajam īpašumam Dzirnavu ielā 1 (kadastra numurs 84010090122), Saldū Saldus novada pašvaldība
4-02/13 27.02.2020 Lokālplānojums zemesgabalam Lejupes ielā 3 (kadastra apzīmējums 01001190288), Rīgā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
4-02/14 10.03.2020 Kārsavas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam grozījumi Kārsavas novada pašvaldība
4-02/15 17.03.2020 Lokālplānojums zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 62500020274, 62500020130 un 62500020254 Gudenieku pagastā, Kuldīgas novadā, lai grozītu Kuldīgas novada teritorijas plānojumu Kuldīgas novada pašvaldības iestāde “Kuldīgas attīstības aģentūra”
4-02/16 18.03.2020 Lokālplānojums teritorijas plānojuma grozījumiem Baltezera ciema terit. pie Olīves, Mārsilu, Diānas un Lotes ielām un atļautās izmantošanas detalizācijai detālplānojumam n/ī ar kadastra Nr. 8060 003 0275 un 8060 003 0274 Garkalnes novadā Garkalnes novada pašvaldība
4-02/18 06.04.2020 Lokālplānojums, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabaliem Labraga ielā 11 (kadastra Nr. 1700 014 0333) un Talsu ielā 4 (kadastra Nr. 1700 014 0332), Liepājā Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas būvvalde”
4-02/19 06.04.2020 Lokālplānojums, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabalam Raiņa ielā 5 (kadastra Nr. 1700 020 0334), Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas būvvalde”
4-02/20 14.04.2020 Lokālplānojums, kas groza Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024. gadam Līvānu novada pašvaldība
4-02/24 28.04.2020 Lokālplānojums, kas paredz funkcionālā zonējuma maiņu no publiskās apbūves teritorijas uz savrupmāju apbūves teritoriju 17 zemes gabaliem nekustamajā īpašumā “Jaunkāpas”, Skultes pagastā, Limbažu novadā Limbažu novada pašvaldība
4-02/25 29.04.2020 Cesvaines novada teritorijas plānojuma grozījumi Cesvaines novada dome
4-02/26 29.04.2020 Lokālplānojums nekustamiem īpašumiem “Krasta priedes” (ar kadastra pazīmējumu 8033 001 0760) un “Loči” (ar kadastra apzīmējumu 8033 001 0984), Saulkrastu novadā Saulkrastu novada pašvaldība
4-02/32 19.05.2020 Lokālplānojums nekustamajam īpašumam Pils iela 3 (kadastra apzīmējums 3601 001 0313), Alūksne, Alūksnes novads Alūksnes novada pašvaldība
4-02/33 20.05.2020 Garkalnes novada attīstības programma 2020.–2026. gadam Garkalnes novada dome
4-02/34 21.05.2020 Viļānu novada teritorijas plānojums 2019.- 2031. gadam Viļānu novada pašvaldība
4-02/35 22.05.2020 Lokālplānojums nekustamajam īpašumam “Jaunsaules” (kadastra Nr. 8033 001 0261), Zvejniekciemā, Saulkrastu novadā Saulkrastu novada pašvaldība
4-02/39 10.07.2020 Lokālplānojums nekustamiem īpašumiem “Lauciņi” (ar kadastra apzīmējumu 80310090022) un “Tilderu iela” (ar kadastra apzīmējumu 80310090438), Salaspilī Salaspils novada pašvaldība
4-02/41 10.07.2020 Lokālplānojums bijušās dārzkopības sabiedrības "Ciecere" teritorijai, Saldū, Saldus novadā Saldus novada pašvaldība
4-02/43 23.07.2020 Detālplānojums nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 5466 001 1246 sastāvā reģistrētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5466 001 0328, Jelgavas ielā 37, Ozolniekos, Ozolnieku novadā Ozolnieku novada pašvaldība
4-02/44 23.07.2020 Lokālplānojums nekustamajam īpašumam Baložu ielā 33 (kadastra numurs 8007 001 1102), Baložos, Ķekavas novadā Ķekavas novada pašvaldība
4-02/45 30.07.2020 Lokālplānojums teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Dzirnavu ielā 14A, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8401 009 0227, Saldū, Saldus novadā Saldus novada pašvaldība
4-02/46 13.08.2020 Lokālplānojums nekustamajam īpašumam "Prohorovi" (ar kadastra apzīmējumu 8031 005 0060) Salaspilī Salaspils novada pašvaldība
4-02/47 13.08.2020 Lokālplānojums zemesgabalam Tumes ielā 25, Rīgā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
4-02/48 19.08.2020 Lokālplānojums nekustamajam īpašumam “Lielmaņi” (kadastra Nr. 8076 003 1094), zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2162, Mārupes novadā Mārupes novada dome
4-02/50 19.08.2020 Lokālplānojums nekustamam īpašumam Dzintaru ielā 14 (kadastra Nr. 6413 002 0014), Pāvilostā, Pāvilostas novadā Pāvilostas novada dome
4-02/51 20.08.2020 Lokālplānojums nekustamam īpašumam “Mežlīči” (zemes vienības kadastra apzīmējums 76420040509) Aglonas pagastā, Aglonas ciemā Aglonas novada pašvaldība
4-02/53 03.09.2020 Lokālplānojums nekustamajam īpašumam “Aļņi” (kadastra numurs 80250020129), zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80250020379, Baldones pagastā, Baldones novadā Baldones novada dome
4-02/54 03.09.2020 Lokālplānojums zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7401 001 0473 Rīgas ielā 45, Ogrē, Ogres novadā Ogres novada dome
4-02/55 17.09.2020 Alūksnes novada attīstības programma 2021.-2027. gadam Alūksnes novada pašvaldība
4-02/56 22.09.2020 Lokālplānojums nekustamā īpašuma “Plūmju iela 9” (kadastra Nr. 7480 004 0082) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7480 004 0082, Ogresgalā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā Ogres novada pašvaldība
4-02/57 23.09.2020 Detālplānojums nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 8801 006 0116 sastāvā reģistrētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8801 006 0115, Rīgas ielā 29, Talsos, Talsu novadā Talsu novada pašvaldība
4-02/58 23.09.2020 Lokālplānojums zemesgabaliem Remtes ielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 075 0781), Remtes ielā 19A (kadastra apzīmējums 0100 075 0670) un Kārļa Ulmaņa gatvē b/n (kadastra apzīmējums 0100 075 0032), Rīgā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
4-02/59 24.09.2020 Zivju resursu mākslīgās atražošanas plāns 2021.–2024. gadam Zemkopības ministrija
4-02/60 24.09.2020 Lokālplānojums nekustamajam īpašumam “Birztalas” (kadastra Nr. 9664 015 0182), Rubenē, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā Kocēnu novada pašvaldība
4-02/62 30.09.2020 Lokālplānojums nekustamam īpašumam Mēness iela 17 (ar kadastra apzīmējumu 8033 001 1477), Zvejniekciemā, Saulkrastu novadā Saulkrastu novada pašvaldība
4-02/63 06.10.2020 Lokālplānojums nekustamam īpašumam Platones ielā 2 (ar kadastra apzīmējumu 5492 001 0312), Vircavā, Jelgavas novadā Jelgavas novada pašvaldība
4-02/64 06.10.2020 Lokālplānojums “Pērļu ielas sarkanās līnijas”, Upesciemā, Garkalnes novadā Garkalnes novada pašvaldība
4-02/65 15.10.2020 Lokālplānojums nekustamajiem īpašumiem “Ūdensloki” (kadastra Nr. 8064 008 0326) un “Linuži” (kadastra Nr. 8064 008 0179) Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā, kas groza teritorijas plānojumu Inčukalna novada dome
4-02/66 16.10.2020 Cēsu novada Teritorijas plānojuma 2016. – 2026. gadam grozījumi Cēsu novada dome
4-02/67 21.10.2020 Lokālplānojums funkcionālā zonējuma maiņai nekustamā īpašuma Meža ielā 26 daļai (daļa no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8011 001 0043) un tai piegulošajā teritorijā , veicot grozījumus Salaspils novada teritorijas plānojumā Salaspils novada pašvaldība
4-02/68 23.10.2020 Lokālplānojums nekustamam īpašumam “Jaunastras” (kadastra Nr. 8033 003 3055), Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā Saulkrastu novada pašvaldība
4-02/70 28.10.2020 Lokālplānojums Bukultu ciema teritorijai Ķepīša, Skaņu, Dziesmu un Saulstaru ielu apkaimē, kas ietver nekustamo īpašumu Dziesmu ielā 7 (kadastra Nr. 8060 002 0916, zemes vienības kadastra apzīmējums 8060 002 1276) Garkalnes novada dome
4-02/71 29.10.2020 Detālplānojums nekustamajiem īpašumiem “Lejezeri” (zemes kadastra Nr. 6478 005 0121) un “Piļķa Beļļas” (zemes kadastra Nr. 6478 003 0028) Grīnvaltu ciemā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā Nīcas novada dome
4-02/72 06.11.2020 Lokālplānojums nekustamā īpašuma Austrumu ielā 3, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6413 002 0169 Pāvilostas novada pašvaldība
4-02/73 06.11.2020 Lokālplānojums nekustamā īpašuma “Kāpsmilgas”, Ulmalē, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6486 001 0003 Pāvilostas novada pašvaldība
4-02/75 16.11.2020 Lokālplānojums zemesgabaliem ar kadastra apzīmējumiem 0100 123 2072, 0100 123 2260, Ūdeļu ielā 1, Rīgā RĪgas domes Pilsētas attīstības departaments
4-02/76 16.11.2020 Daugavpils pilsētas attīstības programma 2021.- 2027. gadam Daugavpils pilsētas pašvaldība
4-02/77 23.11.2020 Lokālplānojums nekustamajiem īpašumiem “Vismaņi” (kadastra Nr. 8076 003 0346) un “Lidoņi” (kadastra Nr. 8076 003 0252), Mārupes novadā Mārupes novada pašvaldība
4-02/79 27.11.2020 Lokālplānojums nekustamam īpašumam “Apiņi” (kadastra Nr. 8033 001 0688), Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā Saulkrastu novada pašvaldība
4-02/81 03.12.2020 Lokālplānojums nekustamajiem īpašumiem “Lamberti–1” (kadastra Nr. 8076 003 0440) un Zeltiņu iela 112 (kadastra Nr. 8076 003 0604), Mārupē, Mārupes novadā Mārupes novada pašvaldība
4-02/82 07.12.2020 Detālplānojums zemesgabaliem Noliktavu ielā 1, 5C, 9, 9B, 9C, 17 un Maskavas ielā 15, 27, Rēzeknē Rēzeknes pilsētas dome
4-02/83 07.12.2020 Detālplānojums zemesgabaliem Bērzu ielā 2 (kadastra apzīmējums 2100 001 0121) un Bērzu ielai (kadastra apzīmējums 2100 001 0132), Rēzeknē Rēzeknes pilsētas dome
4-02/84 09.12.2020 Lokālplānojums, kas groza Smiltenes novada teritorijas plānojumu 31 zemes vienībai no “Jaunciems 1” līdz “Jaunciems 31” Grotūzī, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā Smiltenes novada dome
4-02/85 10.12.2020 Lokālplānojums nekustamam īpašumam “Grifi” (kadastra numurs 8070 008 2758), Vimbukrogā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā Ķekavas novada dome
4-02/87 28.12.2020 Lokālplānojums nekustamam īpašumam Miera ielā 26B un tā piegulošajā teritorijas daļā funkcionālā zonējuma maiņai, veicot grozījumus Salaspils novada teritorijas plānojumā Salaspils novada dome
4-02/88 28.12.2020 Lokālplānojums azartspēļu organizēšanas vietu noteikšanai Salaspils pilsētas teritorijas daļā, veicot grozījumus Salaspils novada teritorijas plānojumā Salaspils novada dome

2019.gads

Lēmuma Nr. Lēmuma pieņemšanas datums Plānošanas dokuments Izstrādātājs
4-02/6 15.02.2019 Ikšķiles novada teritorijas plānojums Ikšķiles novada pašvaldība
4-02/7 19.02.2019 Līgatnes novada teritorijas plānojuma 2012.-2023. gadam grozījumi Līgatnes novada pašvaldība
4-02/9 27.02.2019 Detālplānojums teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Klūgas” zemes vienība Salas pagastā un nekustamā īpašuma “Klūgas” zemes vienība Babītes pagastā Babītes novada pašvaldība
4-02/11 05.03.2019 Skrīveru novada teritorijas plānojums Skrīveru novada pašvaldība
4-02/12 12.03.2019 Ventspils novada attīstības programma 2020.-2026. gadam Ventspils novada pašvaldība
4-02/13 12.03.2019 Engures novada attīstības programma 2019.-2025. gadam Engures novada pašvaldība
4-02/16 27.03.2019 Valkas novada teritorijas plānojuma grozījumi Valkas novada pašvaldība
4-02/22 02.05.2019 Lokālplānojums nekustamajam īpašumam “Ievas”, Ulbrokā, Stopiņu novadā Stopiņu novada pašvaldība
4-02/23 07.05.2019 Paplašinātais publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas Rail Baltica trases teritorijas lokālplānojums Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
4-02/25 10.05.2019 Lokālplānojums nekustamā īpašuma "Saulstari" teritorijā, grozot Salaspils novada teritorijas plānojumu Salaspils novada pašvaldība
4-02/26 30.05.2019 Mārupes novada attīstības programma 2020.-2026. gadam Mārupes novada pašvaldība
4-02/28 05.06.2019 Lokālplānojums nekustamajam īpašumam “Lieldimdas” (kadastra numurs 8096 007 0029), Rumbulā, Stopiņu novadā Stopiņu novada pašvaldība
4-02/33 21.06.2019 Rēzeknes novada teritorijas plānojums Rēzeknes novada pašvaldība
4-02/34 21.06.2019 Līgatnes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2019.-2043. gadam Līgatnes novada pašvaldība
4-02/36 25.06.2019 Lokālplānojums, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu teritorijai starp 14. novembra bulvāri, Talsu ielu un Pulvera ielu, Liepājā Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas būvvalde"
4-02/41 01.08.2019 Priekules novada attīstības programma 2020. - 2026. gadam Priekules novada pašvaldība
4-02/42 01.08.2019 Lokālplānojums zemes vienībām “Jaunliepiņas” (kadastra apzīmējums 8060 012 0023) un “Amatnieki” (kadastra apzīmējums 8060 012 0106) Garkalnes novadā Garkalnes novada pašvaldība
4-02/46 23.08.2019 Mērsraga novada attīstības programma 2019. - 2025. gadam Mērsraga novada pašvaldība
4-02/49 25.09.2019 Lokālplānojums nekustamajam īpašumam "Jauda 2", Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā Inčukalna novada dome
4-02/50 26.09.2019 Detālplānojums nekustamā īpašuma "Sārce" zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9856 004 0061, Popes pagastā, Ventspils novadā Ventspils novada pašvaldība
4-02/51 01.10.2019 Lokālplānojums nekustamā īpašuma “Strauti”, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7046 009 0007 daļai, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu Madonas novada pašvaldība
4-02/60 03.12.2019 Lokālplānojums nekustamā īpašumā “Janči”, Limbažu pagasts, Limbažu novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 6664 003 0783, kas groza Limbažu novada teritorijas plānojumu Limbažu novada pašvaldība
4-02/62 16.12.2019 Aknīstes novada teritorijas plānojums 2019.-2030. gadam Aknīstes novada pašvaldība
4-02/63 16.12.2019 Pāvilostas novada attīstības programma 2020.-2026. gadam Pāvilostas novada dome
Lēmuma Nr. Lēmuma pieņemšanas datums Plānošanas dokuments Izstrādātājs
4-02/1 03.01.2019 Detālplānojums nekustamā īpašuma „Skariņas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5444 005 0763 Ozolnieku novada Cenu pagastā Ozolnieku novada pašvaldība
4-02/2 22.01.2019 Pārgaujas novada attīstības programma 2020.-2026. gadam Pārgaujas novada pašvaldība
4-02/3 23.01.2019 Līgatnes novada attīstības programma 2019.-2025. gadam Līgatnes novada pašvaldība
4-02/4 13.02.2019 Lokālplānojums Jaunpils novada nekustamā īpašuma "Jaunpils vidusskola" teritorijas daļā Jaunpils novada pašvaldība
4-02/5 13.02.2019 Rugāju novada attīstības programma 2020.-2026. gadam Rugāju novada pašvaldība
4-02/8 27.02.2019 Lokālplānojums teritorijai nekustamajiem īpašumiem Kaudzīšu iela 11, "Vecpastari" un "Rijnieki" Rumbulā, Stopiņu novadā Stopiņu novada pašvaldība
4-02/10 28.02.2019 Detālplānojums teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Laimeskrasti” zemes vienība un nekustamā īpašuma “Katrīnas” zemes vienība Salas pagastā, Babītes novadā Babītes novada pašvaldība
4-02/14 12.03.2019 Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026. gadam grozījumi Priekules novada pašvaldība
4-02/15 20.03.2019 Lokālplānojums zemesgabaliem Krišjāņa Valdemāra ielā bez numura, Daugavgrīvas ielā 8, Daugavgrīvas ielā 10 un Kalnciema ielā 3, Rīgā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
4-02/17 12.04.2019 Burtnieku novada attīstības programma 2019.-2025. gadam Burtnieku novada pašvaldība
4-02/18 12.04.2019 Rūjienas novada attīstības programma 2019. -2025. gadam Rūjienas novada pašvaldība
4-02/19 16.04.2019 Sējas novada attīstības programma 2019.-2025. gadam Sējas novada pašvaldība
4-02/20 26.04.2019 Detālplānojums nekustamā īpašuma “Skolas iela 6” zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 65466 001 0808 un 5466 001 0928 Ozolnieku novada Ozolnieku pagastā Ozolnieku novada pašvaldība
4-02/21 30.04.2019 Beverīnas novada pašvaldības integrētā attīstības programma 2019.-2024. gadam Beverīnas novada pašvaldība
4-02/24 10.05.2019 Aizputes novada attīstības programma 2019.-2025. gadam Aizputes novada pašvaldība
4-02/27 05.06.2019 Lokālplānojums kā Salaspils novada teritorijas plānojuma grozījumi nekustamo īpašumu “Ezerkauliņi”, “Spoles” un “Saulesdruvas” teritoriju daļā Salaspils novada pašvaldība
4-02/29 05.06.2019 Iecavas novada attīstības programma 2020.-2026. gadam Iecavas novada pašvaldība
4-02/30 11.06.2019 Lokālplānojums zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7401 004 0347 Blaumaņu ielā 14A, Ogrē, Ogres novadā Ogres novada pašvaldība
4-02/31 19.06.2019 Lokālplānojums zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu 0100 008 0012 Anglikāņu ielā 5, Rīgā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
4-02/32 19.06.2019 Lokālplānojums nekustamajiem īpašumiem “Lielpulpji” (kadastra apzīmējums 8096 009 0077), “Zviedri” (kadastra apzīmējums 8096 009 0051), “Jaunrumbuļi” (kadastra apzīmējums 8096 009 0132), “Stinkuļi” (kadastra apzīmējums 8096 009 0133) un “Piebraucamais ceļ Stopiņu novada pašvaldība
4-02/35 21.06.2019 Detālplānojums nekustamā īpašuma "Dīķmales" zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5444 007 0166 Ozolnieku novada Cenu pagastā Ozolnieku novada pašvaldība
4-02/37 24.07.2019 Lokālplāojums, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabaliem Dorupes ielā 38 un Caunu ielā 38A, Liepājā Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas būvvalde"
4-02/38 29.07.2019 Lokālplānojums, kas groza Baldones novada teritorijas plānojumu 2013.-2024. gadam valsts reģionālā autoceļa P89/P91 krustojumā un teritorijām ap to Baldones novada pašvaldība
4-02/39 29.07.2019 Lokālplānojums, kas groza Krustpils novada teritorijas plānojumu 2013.-2024. gadam, nekustamajiem īpašumiem "Indras" un "Indraines", Krustpils pagastā, Krustpils novadā Krustpils novada pašvaldība
4-02/40 29.07.2019 Lokālplānojums zemesgabalam Turaidas ielā 10/12 (kadastra apzīmējums 1300 009 3407), Jūrmalā Jūrmalas pilsētas dome
4-02/43 06.08.2019 Lokālplānojums teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai zemes vienībām Vālodzes ielā 4, Vālodzes ielā 6, Vālodzes ielā 8, Vālodzes ielā 10, Vālodzes ielā 12, Upesciemā, Garkalnes novadā Garkalnes novada pašvaldība
4-02/44 13.08.2019 Lokālplānojums kvartālam starp Lielo ielu, Pasta ielu, Driksas ielu un Katoļu ielu, Jelgavā Jelgavas pilsētas pašvaldība
4-02/45 20.08.2019 Lokālplānojums zemes vienībai (ar kadastra apzīmējumu 7401 001 0564) Ikšķiles ielā 2, Ogrē, Ogres novadā Ogres novada pašvaldība
4-02/47 04.09.2019 Lokālplānojums zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu 0100 085 0136 Kadagas ielā 3, Rīgā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
4-02/48 11.09.2019 Lokālplānojums teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Skolas ielā 8, Saldus pagastā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8486 001 0479 Saldus novada pašvaldība
4-02/52 02.10.2019 Lokālplānojums nekustamajā īpašumā (ar kadastra apzīmējumu 8017 003 0621) Priežu ielā 6, Vangažos, Inčukalna novadā, grozot teritorijas plānojumu Inčukalna novada pašvaldība
4-02/53 15.10.2019 Lokālplānojums zemes vienībai (ar kadastra apzīmējumu 7405 002 0433) Skolas ielā 2, Ikšķilē, Ikšķiles novadā Ikšķiles novada pašvaldība
4-02/54 16.10.2019 Kokneses novada attīstības programma 2020. - 2026. gadam Koknese novada pašvaldība
4-02/55 29.10.2019 Cesvaines novada teritorijas plānojums 2020.-2032. gadam Cesvaines novada pašvaldība
4-02/56 01.11.2019 Lokālplānojums nekustamā īpašuma Mēness iela 6 un pilsētas transporta infrastruktūras teritorijas daļā, Salaspilī Salaspils novada pašvaldība
4-02/57 05.11.2019 Lokālplānojums teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Alejas ielā 9A, Saldū, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8401 002 0238 Saldus novada pašvaldība
4-02/58 14.11.2019 Detālplānojums nekustamajos īpašumos "Vecā kluba pamati", "Jaunolaines daudzdzīvokļu mājas" un "Autoceļš A8" (Jaunolainē) Olaines novada pašvaldība
4-02/59 14.11.2019 Detālplānojums nekustamā īpašuma “Vecignāti” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6478 017 0201 teritorijai Nīcas pagastā, Nīcas novadā Nīcas novada dome
4-02/61 16.12.2019 Lokālplānojums nekustamajam īpašumam Parka ielā 8B (kadastra Nr. 7413 002 0400), Lielvārdē, Lielvārdes novadā Lielvārdes novada pašvaldība
4-02/64 17.12.2019 Ilūkstes novada attīstības programma 2020.-2026. gadam Ilūkstes novada pašvaldība

2018.gads

Lēmuma Nr. Lēmuma pieņemšanas datums Plānošanas dokuments Izstrādātājs
4-02/1 09.01.2018 Smiltenes novada teritorijas plānojums 2018.-2030.gadam Smiltenes novada pašvaldība
4-01/16 09.01.2018 Par Grobiņas novada Medzes pagasta nekustamā īpašuma „Ūdri” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64760020026 lokālplānojuma vides pārskata pārstrādāšanu Grobiņas novada pašvaldība
4-02/3 05.02.2018 Ropažu novada teritorijas plānojums 2019.-2031.gadam Ropažu novada pašvaldība
4-02/4 05.02.2018 Lokālplānojums zemes vienībai “Viesturi” ar kadastra apzīmējumu 94880050069 rūpnieciskās apbūves teritorijas izveidošanai Valkas pagastā, Valkas novadā Valkas novada pašvaldība
4-02/13 29.03.2018 Salas novada teritorijas plānojums un Salas novada attīstības programma 2019.-2025.gadam Salas novada pašvaldība
4-02/14 29.03.2018 Lokālplānojums zemesgabaliem 4.līnijā 1A (kadastra apzīmējums 1300 007 1303), 5.līnijā 2 (kadastra apzīmējums 1300 007 1206) un Bulduri 1304 (kadastra apzīmējums 1300 007 1304), Jūrmalā Jūrmalas pilsētas dome
4-02/18 21.04.2018 Viesītes novada teritorijas plānojums Viesītes novada dome
4-02/23 27.04.2018 Lokālplānojums zemes vienībām Dakstiņu iela 1, Matīšu šoseja 4, Sporta iela 2, Dakstiņu iela un ĶIeģeļu iela, Valmierā, lai izdarītu grozījumus Valmieras pilsētas teritorijas plānojumā Valmieras pilsētas dome
4-02/26 22.05.2018 Detālplānojums zemes vienībai Baraviku ielā 9 (kadastra apzīmējums 80600040747), Garkalnes novadā Garkalnes novada pašvaldība
4-02/32 06.07.2018 Jēkabpils pilsētas attīstības programma 2019.-2025.gadam Jēkabpils pilsētas dome
4-02/33 11.07.2018 Lokālplānojums nekustamajam īpašumam "Vārnukrogs 1801" (kadastra numurs 13000011801 Jūrmalā Jūrmalas pilsētas dome
4-02/36 11.07.2018 Ozolnieku novada teritorijas plānojums 2019.-2030.gadam Ozolnieku novada pašvaldība
4-02/39 19.07.2018 Lokālplānojums nekustamajam īpašumam Saules ielā 63D, Madonas pilsētā un Madonas pilsētas daļai starp Gaujas ielu un Saules ielu, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu Madonas novada pašvaldība
4-02/62 14.09.2018 Pļaviņu novada teritorijas plānojums 2019.-2030.gadam Pļaviņu novada pašvaldība
4-02/63 14.09.2018 Lokālplānojums zemesgabaliem Zemgales prospektā 19A, Sporta ielā 2B un Sporta ielā 2C, Jelgavā Jelgavas pilsētas pašvaldība
4-02/72 18.10.2018 Bauskas novada teritorijas plānojums Bauskas novada pašvaldība
4-02/74 25.10.2018 Lokālplānojums teritorijai starp Kaivas ielu, Augusta Deglava ielu, Ēvalda Valtera ielu un Dzelzavas ielu, Rīgā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
4-02/78 15.11.2018 Lokālplānojums zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumu 7480110066, 74680110038, 74680110077 un 74680110005 Madlienas pagastā, Ogres novadā Ogres novada pašvaldība
4-02/81 29.11.2018 Rojas novada teritorijas plānojums Rojas novada pašvaldība
4-02/82 29.11.2018 Lokālplānojums Engures novada Lapmežciema pagasta teritorijas daļai starp nekustamo īpašumu “Rīti”, Veco pagasta ceļu, autoceļu P128 Sloka-Talsi, Rīgas jūras līci un robežu ar Jūrmalas pilsētu Engures novada pašvaldība
4-02/84 12.12.2018 Lokālplānojums teritorijai Eksportostas dienvidu daļai, Rīgā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
4-02/87 20.12.2018 Lokālplānojums nekustamā īpašuma "Raspodiņi" teritorijā, grozot Salaspils novada teritorijas plānojumu Salaspils novada pašvaldība
4-02/89 20.12.2018 Lokālplānojums daļai no nekustamā īpašuma “Valsts mežs 94880040040” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 94880010023 rūpnieciskās apbūves teritorijas izveidošanai Valkas pagastā, Valkas novadā Valkas novada pašvaldība
Lēmuma Nr. Lēmuma pieņemšanas datums Plānošanas dokuments Izstrādātājs
4-02/2 12.01.2018 Gulbenes novada attīstības programma 2018.-2024.gadam Gulbenes novada pašvaldība
4-02/5 12.02.2018 Lokālplānojums zemes vienībai “Alla-Rutkuļi 16”, Valka, Valkas novads Valkas novada pašvaldība
4-02/6 19.02.2018 Lielvārdes novada attīstības programma 2018.–2024.gadam Lielvārdes novada pašvaldība
4-02/7 26.02.2018 Lokālplānojums zemes vienībai "Mārstaļi", Valka, Valkas novads Valkas novada pašvaldība
4-02/8 27.02.2018 Lokālplānojums bijušās dārzkopības sabiedrības Aronija teritorijai Saldus novada pašvaldība
4-02/9 09.03.2018 Lokālplānojums nekustamajam īpašumam Rēzeknes ielā 1B, Viļānos, Viļānu novadā Viļānu novada pašvaldība
4-02/10 20.03.2018 Lielvārdes pilsētas Lāčplēša apkaimes attīstības un apsaimniekošanas plāns Lielvārdes novada pašvaldība
4-02/11 20.03.2018 Lokālplānojums zemes vienībai "Lejaszeiberliņi" Garkalnes novadā Garkalnes novada pašvaldība
4-02/12 28.03.2018 Lokālplānojums zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 05000360009, ražošanas apbūves teritorijas izveidei Vaļņu ielas 30 rajonā, Daugavpilī Daugavpils pilsētas dome
4-02/15 29.03.2018 Ikšķiles novada attīstības programma 2018.–2024.gadam Ikšķiles novada pašvaldība
4-02/16 17.04.2018 Tukuma novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam grozījumi Tukuma novada pašvaldība
4-02/17 17.04.2018 Lokālplānojums "Kreiļos", Siguldas pagastā, Siguldas novadā Siguldas novada pašvaldība
4-02/19 23.04.2018 Rēzeknes novada attīstības programma 2019.-2025.gadam Rēzeknes novada pašvaldība
4-02/20 23.04.2018 Lokālplānojums nekustamajam īpašumam "Smaidas" (kadastra apzīmējums 80960020133) Dreiliņos, Stopiņu novadā Stopiņu novada pašvaldība
4-02/21 23.04.2018 Baltinavas novada attīstības programma 2019.-2025.gadam Baltinavas novada pašvaldība
4-02/22 27.04.2018 Lokālplānojums nekustamajam īpašumam Telfas, Baldonē, Baldones novadā Baldones novada pašvaldība
4-02/24 27.04.2018 Lokālplānojums Ķekavas novada Baložu pilsētā, dārzkopības kooperatīvās sabiedrības "Titurga" teritorijas daļai Ķekavas novada pašvaldība
4-02/25 09.05.2018 Preiļu novada teritorijas plānojuma 2016.-2031.gadam grozījumi Preiļu novada pašvaldība
4-02/27 22.05.2018 Lubānas novada attīstības programma 2019.-2026.gadam Lubānas novada pašvaldība
4-02/28 25.05.2018 Jaunpils novada attīstības programma 2019.-2025.gadam Jaunpils novada pašvaldība
4-02/29 27.06.2018 Pļaviņu novada attīstības programma 2019.-2024.gadam Pļaviņu novada pašvaldība
4-02/30 27.06.2018 Līvānu novada pašvaldības integrētā attīstības programma 2019.-2025.gadam Līvānu novada pašvaldība
4-02/31 02.07.2018 Stopiņu novada attīstības programma 2019.-2025.gadam Stopiņu novada pašvaldība
4-02/34 11.07.2018 Zilupes novada attīstības programma 2018.-2025.gadam Zilupes novada pašvaldība
4-02/35 11.07.2018 Ciblas novada attīstības programma 2019.-2025.gadam Ciblas novada pašvaldība
4-02/37 11.07.2018 Ozolnieku novada attīstības programma 2019.-2025.gadam Ozolnieku novada pašvaldība
4-02/38 13.07.2018 Lokālplānojums nekustamajam īpašumam “Norte”, Praulienas ciemā, Praulienas pagastā, Madonas novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 70860100219, kas groza teritorijas plānojumu Madonas novada pašvaldība
4-02/40 19.07.2018 Kārsavas novada attīstības programma 2019.–2025.gadam Kārsavas novada pašvaldība
4-02/41 20.07.2018 Lokālplānojums nekustamajam īpašumam “Dzirnavnieki”, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā, ar kuru tiek veikti grozījumi Vaiņodes novada teritorijas plānojumā Vaiņodes novada pašvaldība
4-02/42 20.07.2018 Jēkabpils novada attīstības programma 2019.–2025.gadam Jēkabpils novada pašvaldība
4-02/43 20.07.2018 Mazsalacas novada attīstības programma 2019.–2025.gadam Mazsalacas novada pašvaldība
4-02/44 20.07.2018 Lokālplānojums zemesgabalam Juglas ielā 11, kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumi Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
4-02/45 24.07.2018 Lokālplānojums nekustamajam īpašumam Jāņkalna iela 17A, Alūksnē, Alūksnes novadā, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027.gadam Alūksnes novada pašvaldība
4-02/46 25.07.2018 Lokālplānojums nekustamajam īpašumam Bērzpils ielā 30, Balvos, Balvu novadā Balvu novada pašvaldība
4-02/47 26.07.2018 Naukšēnu novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam Naukšēnu novada pašvaldība
4-02/48 01.08.2018 Lokālplānojums zemesgabaliem Krišjāņa Valdemāra ielā bez numura, Daugavgrīvas ielā 8, Daugavgrīvas ielā 10 un Kalnciema ielā 3, Rīgā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
4-02/49 01.08.2018 Lokālplānojums zemesgabaliem Miera ielā 18 un Miera ielā 20, Jelgavā Jelgavas pilsētas pašvaldība
4-02/50 01.08.2018 Lokālplānojums zemesgabalam 5.līnijā 2, Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā Jelgavas pilsētas pašvaldība
4-02/51 02.08.2018 Lokālplānojums zemes vienībai “Andrēni”, Garkalnes novadā Garkalnes novada pašvaldība
4-02/52 28.08.2018 Rundāles novada attīstības programma 2019.-2025.gadam Rundāles novada pašvaldība
4-02/53 28.08.2018 Lokālplānojums zemesgabalam Rīgā, Ēvalda Valtera ielā 44 (kadastra Nr. 01000922182 Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
4-02/54 28.08.2018 Lokālplānojums zemes vienībām Saules iela 13A, Saules iela 15 un Vilku iela 14, lai izdarītu grozījumus Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā Cēsu novada pašvaldība
4-02/55 28.08.2018 Lokālplānojums, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabalam Ezerlīču ielā 4, Liepājā Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas būvvalde"
4-02/56 30.08.2018 Lokālplānojums teritorijai Stopiņu novada Līčos, zemesgabaliem Koknešu iela 2, Koknešu iela 3, Koknešu iela 4 un “Mazgravas Stopiņu novada pašvaldība
4-02/57 10.09.2018 Aglonas novada attīstības programma 2019.-2025.gadam Aglonas novada pašvaldība
4-02/58 11.09.2018 Lokālplānojums zemesgabaliem Čiekurkalna 4. šķērslīnija 4 un Čiekurkalna 4. šķērslīnija 2A, Rīgā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
4-02/59 11.09.2018 Mālpils novada attīstības programma 2019.-2025.gadam Mālpils novada pašvaldība
4-02/60 11.09.2018 Lokālplānojums zemesgabalam Rīgā, Baldones ielā 7 (kadastra Nr. 01000600157) Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
4-02/61 13.09.2018 Salaspils novada attīstības programma 2019.–2025. gadam Salaspils novada pašvaldība
4-02/64 17.09.2018 Auces novada attīstības programma 2019.-2025.gadam Auces novada pašvaldība
4-02/65 17.09.2018 Lokālplāojums nekustamajam īpašumam Rēzeknes ielā 1B, Viļānos, Viļānu novadā Viļānu novada pašvaldība
4-02/66 20.09.2018 Lokālplānojums nekustamam īpašumam Ozolu ielā 2A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā Lielvārdes novada pašvaldība
4-02/67 09.10.2018 Krāslavas novada attīstības programma 2019.-2025.gadam Krāslavas novada pašvaldība
4-02/68 09.10.2018 Detālplānojums zemes vienībām Kapsēdes ielā 2, “Mežvidi”, Grīņu iela 1/3, “Novadnieki”, Kapsēdes iela 2E, Kapsēdes iela 2C, Kapsēdes iela, Liepājā Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas būvvalde”
4-02/69 15.10.2018 Lokālplānojuma zemesgabalam Rīgā, Strēlnieku ielā 8 (kadastra Nr. 01000190020) Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
4-02/70 15.10.2018 Lokālplānojums nekustamajam īpašumam "Mežaine", Krišjāņu pagastā, Balvu novadā Balvu novada pašvaldība
4-02/71 15.10.2018 Lokālplānojums nekustamajam īpašumam "Veldrītes", Rubeņu ciemā, Bērzkalnes pagastā,Balvu novadā Balvu novada pašvaldība
4-02/73 18.10.2018 Grozījumi lokālplānojumā “Lokālplānojums Ogres novadā, Ogres pilsētas teritorijā starp Kalna prospektu, Rīgas ielu, Ziedu ielu un Ogres upi, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” Ogres novada pašvaldība
4-02/75 30.10.2018 Lokālplānojums Salaspils novada nekustamo īpašumu "Ezerkauliņi" un "Spoles" teritorijas daļā Salaspils novada pašvaldība
4-02/76 30.10.2018 Lokālplānojums teritorijai starp Augusta Dombrovska ielu, Baltāsbaznīcas ielu, Ziemeļblāzmas ielu un Sniega ielu, Rīgā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
4-02/77 06.11.2018 Riebiņu novada attīstības programma 2019.-2025.gadam Riebiņu novada pašvaldība
4-02/79 21.11.2018 Krustpils novada attīstības programma 2020.-2026. gadam Krustpils novada pašvaldība
4-02/80 29.11.2018 Lokālplānojums zemesgabalam Stokholmas ielā 26A, Rīgā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
4-02/83 06.12.2018 Lokālplānojums nekustamajam īpašumam “Lielbātas Saktas” (kadastra numurs 64920060690), Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā Vaiņodes novada pašvaldība
4-02/85 14.12.2018 Ventspils pilsētas dienvidrietumu teritorijas daļas Lokālplānojuma grozījumi Ventspils pilsētas dome
4-02/86 20.12.2018 Lokālplānojums Kuldīgas vecpilsētai Ventas senlejā Kuldīgas novada pašvaldība
4-02/88 20.12.2018 Grobiņas novada attīstības programma 2019.-2025. gadam Grobiņas novada pašvaldība

2017.gads

Lēmuma Nr. Lēmuma pieņemšanas datums Plānošanas dokuments Izstrādātājs
63 22.12.2017 Jelgavas novada teritorijas plānojums Jelgavas novada pašvaldība
59 08.12.2017 Lokālplānojums nekustamajam īpašumam “Lejas Ruļļi”, Lazdonas pagastā, Madonas novadā, zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 70660010028 un 70660010029, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu Madonas novada pašvaldība
57 30.11.2017 Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam grozījumi Siguldas novada pašvaldība
56 24.11.2017 Babītes novada teritorijas plānojums Babītes novada pašvaldība
49 09.11.2017 Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumi Mārupes novada pašvaldība
41 15.09.2017 Lokālplānojums nekustamajam īpašumam “Vārnukrogs 2005” (kadastra numurs 1300 001 2005) Jūrmalā Jūrmalas pilsētas dome
39 07.09.2017 Lokālplānojums nekustamajam īpašumam “Veclieknas” (kadastra numurs 5444 006 0041), Raubēnos, Cenas pagastā, Ozolnieku novadā kā Ozolnieku novada teritorijas plānojuma grozījumi Ozolnieku novada pašvaldība
36 24.08.2017 Lokālplānojums teritorijai Zaķusalā, nekustamajiem īpašumiem ar kadastra numuru 0100 051 0161, 0100 051 0162, 0100 051 0163, 0100 051 0164, 0100 051 0165 un 0100 051 0167 kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006. – 2018.gadam grozījumi Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
35 18.08.2017 Krievu salas Lokālplānojums kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumi Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
31 16.06.2017 Ilūkstes novada teritorijas plānojums 2017.-2028.gadam Ilūkstes novada pašvaldība
29 16.06.2017 Lokālplānojums Ventspils novada Jūrkalnes pagasta nekustamā īpašuma “Valdkrasti” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 98500030026, grozot Ventspils novada teritorijas plānojumu Ventspils novada dome
27 01.06.2017 Lokālplānojums zemes gabalam Vārnukrogs 1802, Jūrmalā Jūrmalas pilsētas dome
26 01.06.2017 Eksportostas un tās pieguļošās teritorijas Lokālplānojums kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumi Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
19 11.05.2017 Lokālplānojums nekustamā īpašuma "Ūdri", Medzes pagastā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64760020026 Grobiņas novada pašvaldība
12 29.03.2017 Ķekavas novada teritorijas plānojums 2018.-2030.gadam Ķekavas novada pašvaldība
11 29.03.2017 Lokālplānojums zemes vienībās ar kadastra Nr.70010011570; 70010011569; 70010011571; 70010011572; 70010011373, Saules ielā, Madonas pilsētā, Madonas novadā Madonas novada pašvaldība
Lēmuma Nr. Lēmuma pieņemšanas datums Plānošanas dokuments Izstrādātājs
62 21.12.2017 Olaines novada teritorijas plānojums 2018.-2030.gadam Olaines novada pašvaldība
61 20.12.2017 Lokālplānojums zemes vienībai Kraujas ielā 6, grozot Ikšķiles teritorijas plānojumu Ikšķiles novada pašvaldība
60 08.12.2017 Lokālplānojums Salaspils novada nekustamā īpašuma “Slokas” teritorijas daļā Salaspils novada pašvaldība
58 04.12.2017 Lokālplānojums nekustamajam īpašumam Bērzu ielā 27, Madonas pilsētā, Madonas novadā, kadastra apzīmējums 70010011693, kas groza teritorijas plānojumu Madonas novada pašvaldība
55 24.11.2017 Lokālplānojums teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamā īpašumā “Aronas muiža”, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā Madonas novada pašvaldība
54 23.11.2017 Lokālplānojums nekustamā īpašuma „Priedulāji” teritorijas daļā Salaspils pagastā, Salaspils novadā Salaspils novada pašvaldība
53 17.11.2017 Lokālplānojums, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu Ezermalas ielai starp Jauno ostmalu un Zirgu salu un zemesgabalam Ezermalas ielā 2A, Liepājā Liepājas pilsētas pašvaldība
52 17.11.2017 Lokālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam “Pilskalni”, Grīnvaltu ciema teritorijas daļā, ar kuru tiek veikti grozījumi Nīcas novada teritorijas plānojumā Nīcas novada pašvaldība
51 16.11.2017 Lokālplānojums nekustamajam īpašumam Naudītes iela 2, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā Ķekavas novada pašvaldība
50 10.11.2017 Lokālplānojums zemes vienībai Ainavu ielā 2, Līgatnē, Līgatnes novadā Līgatnes novada pašvaldība
48 08.11.2017 Lokālplānojums nekustamajiem īpašumiem Kalna ielā 1 (kadastra numurs 8015 002 4604) un Noliktavu ielā 1C (kadastra numurs 8015 002 4601) Siguldas novadā Siguldas novada dome
47 07.11.2017 Lokālplānojums nekustamajam īpašumam “Aldaru mežs” (kadastra apzīmējums 9672 006 0418), Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā Naukšēnu novada pašvaldība
46 17.10.2017 Lokālplānojums nekustamajam īpašumam “Kaugurciems 47” (kadastra numurs 1300 019 1602), Jūrmalā Jūrmalas pilsētas dome
45 16.10.2017 Pārgaujas novada teritorijas plānojuma grozījumi Pārgaujas novada pašvaldība
44 13.10.2017 Lokālplānojums nekustamajiem īpašumiem “Artilērijas iela 34” (kadastra numurs 05000082964) un “Artilērijas iela 34A” (kadastra numurs 05000082943), Daugavpilī Daugavpils pilsētas dome
43 09.10.2017 Tērvetes novada attīstības programma 2018.-2024.gadam (turpmāk - Attīstības programma), Tērvetes novada teritorijas plānojums 2018.-2030.gadam Tērvetes novada dome
42 22.09.2017 Lokālplānojums nekustamajam īpašumam “Gaujaslīči 6” (kadastra numurs 8064 003 0246), Gaujā, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā Inčukalna novada pašvaldība
40 15.09.2017 Lokālplānojums sporta un aktīvai atpūtai paredzētas teritorijas attīstībai Tīraines ciema daļā Mārupes novada pašvaldība
38 07.09.2017 Lokālplānojums nekustamajam īpašumam Miera ielā 31B (kadastra numurs 8011 002 0607) un nekustamā īpašuma “Pumpuri” (kadastra numurs 8011 002 0601) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8011 002 0602 Salaspilī, Salaspils novadā Salaspils novada pašvaldība
37 05.09.2017 Lokālplānojums n.ī. ar kadastra Nr.44680070017, n.ī. ar kadastra Nr.44680090188 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 44680090282 un n.ī. ar kadastra Nr. 44680010130 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4468 009 0250 Līksnas pag., Daugavpils novadā Daugavpils novada dome
34 08.08.2017 Detālplānojums nekustamajam īpašumam “Januki” (kadastra numurs 8096 002 0013) Dreiliņos, Stopiņu novadā Stopiņu novada dome
33 14.07.2017 Lokālplānojums teritorijai Rīgā, kvartālā starp Ķīšezera ielu, Rusova ielu, Ungura ielu un Talejas ielu Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
32 03.07.2017 Ludzas novada attīstības programma 2018. – 2024.gadam Ludzas novada pašvaldība
30 16.06.2017 Cesvaines novada attīstības programma 2019.-2026.gadam Cesvaines novada dome
28 13.06.2017 Lokālplānojums, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu, zemesgabalam Ezermalas ielā 2A, Liepājā Liepājas pilsētas pašvaldība
25 01.06.2017 Alūksnes novada attīstības programma 2018.-2022.gadam Alūksnes novada pašvaldība
24 24.05.2017 Lokālplānojums nekustamajam īpašumam "Ķepaiņi", Baldonē Baldones novada pašvaldība
23 24.05.2017 Lokālplānojums nekustamajam īpašumam "Bērzi-1" Vecumnieku novadā, Valles pagasta Taurkalnes ciemā Vecumnieku novada pašvaldība
22 23.05.2017 Lokālplānojums zemes vienībai “Dzīpari” (kadastra Nr. 8060 011 0820), Upesciemā, Garkalnes novadā Garkalnes novada pašvaldība
21 23.05.2017 Lokālplānojums Ogres novadā, Ogres pilsētas teritorijā, kas ietver nekustamos īpašumus Dzilnas iela, Dzilnas iela 1, Dzilnas iela 2, Zaķu iela 12, Zaķu iela 12A, Zaķu iela 12B, Zaķu iela 16, Meža prospekts 17, kā arī Zaķu ielas un Meža prospekta daļas Ogres novada pašvaldība
20 12.05.2017 Lokālplānojums Salaspils pilsētas teritorijas daļā funkcionālā zonējuma maiņai pilsētas un ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanai, veicot grozījumus Salaspils novada teritorijas plānojumā Salaspils novada pašvaldība
18 27.04.2017 Rugāju novada teritorijas plānojums Rugāju novada pašvaldība
17 20.04.2017 Lokālplānojums kā teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšana Ogres novadā, Ogres pilsētas aizsargājamās apbūves teritorijām: Ogres pilsētas centra 20. un 30.gadu apbūvei un Ogres parka vasarnīcu kolonijas apbūvei un pieguļošai teritorijai Ogres novada pašvaldība
16 07.04.2017 Siguldas novada attīstības programma 2018.-2024.gadam Siguldas novada pašvaldība
15 07.04.2017 Lokālplānojums nekustamajiem īpašumiem Daugavas ielā 2 un Daugavas ielā 2A, Baldonē Baldones novada pašvaldība
14 06.04.2017 Viļakas novada attīstība programma 2018.-2024.gadam Viļakas novada pašvaldība
13 30.03.2017 Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grozījumi Ludzas novada pašvaldība
10 17.03.2017 Lokālplānojums teritorijai Smiltenes novadā, Grundzāles pagastā, Aumeisteros, ko iever nekustamā īpašuma “Šalkas” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 94580020011 un zemes vienību daļas ar kadastra apzīmējumiem 94580020091, 94580020170 Smiltenes novada pašvaldība
9 14.03.2017 Lokālplānojums nekustamajam īpašumam "Vectiltiņi", Ādažu novadā Ādažu novada pašvaldība
8 02.03.2017 Lokālplānojums bijušās dārzkopības sabiedrības Aronija teritorijai Saldus novada pašvaldība
7 01.03.2017 Lokālplānojums teritorijai Rīgā, zemesgabaliem Trijādības ielā 1 un Trijādības ielā 3 Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
6 01.03.2017 Lokālplānojums nekusamajam īpašumam "Brekši", Dagmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā Ķekavas novada pašvaldība
5 01.03.2017 Lokālplānojums teritorijai Rīgā, Mežaparkā, zemesgabaliem Roberta Feldmaņa ielā 6 un Roberta Feldmaņa ielā 9 Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
4 20.02.2017 Lokālplānojums Baldones novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grozījumu izstrādei Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai Baldones novada pašvaldība
3 17.02.2017 Lokālplānojums teritorijai starp Kalnciema ielu, Grenču ielu, Mūkupurva ielu un Jūrkalnes ielu (Rīgā) Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
2 08.02.2017 Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grozījumi Rēzeknes novada pašvaldība
1 20.01.2017 Lokālplānojums nekustamajam īpašumam "Ledenīte", kadastra numurs 80700081287, Ķekavā, Ķekavas novadā Ķekavas novada pašvaldība

2016.gads

Lēmuma Nr. Lēmuma pieņemšanas datums Plānošanas dokuments Izstrādātājs
74 20.12.2016 Lokālplānojums Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai - grozījumi Salaspils novada teritorijas plānojumā Salaspils novada pašvaldība
72 15.12.2016 Lokālplānojums Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai Inčukalna novadā Inčukalna novada pašvaldība
63 17.11.2016 Priekuļu novada teritorijas plānojums 2017.-2029.gadam Priekuļu novada pašvaldība
61 09.11.2016 Lokālplānojums Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai un ar to saistītās infrastruktūras teritorijas attīstībai Olaines novada Olaines pagasta teritorijas daļā Olaines novada pašvaldība
59 20.10.2016 Dundagas novada teritorijas plānojums Dundagas novada dome
58 14.10.2016 Carnikavas novada teritorijas plānojums 2018.-2028.gadam Carnikavas novada pašvaldība
54 30.09.2016 Lokālplānojums nekustamajam īpašumam "Ziemeļi" (kadastra Nr.80440130075), Baltezera ciemā, Ādažu novadā Ādažu novada pašvaldība
53 23.09.2016 Lokālplānojums "Publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas Rail Baltica trases teritorijas loku I plānojums" Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
52 16.09.2016 Lokālplānojums Dundagas novadā SIA "Valpene wind" vēja parka ierīkošanai Dundagas novada dome
51 16.09.2016 Lokālplānojums Dundagas novadā SIA "Osi wind" vēja parka ierīkošanai Dundagas novada dome
48 14.09.2016 Lokālplānojums Podragā, Rīgā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
43 17.08.2016 Lokālplānojums teritorijai starp Sarkandaugavas atteku, Degvielas ielu, Tvaika ielu un Uriekstes ielu, Rīgā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
41 17.08.2016 Lokālplānojums zemes gabalam Maskavas ielā bez numura (kadastra Nr.01001250221, kadastra Nr.01001250267) Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
37 29.06.2016 Lokālplānojums Madonas pilsētas teritorijas daļai starp esošo kapsētu, Rūpniecības ielu, Lazdu ielu un zemes vienību ar kadastra Nr.70010010135 Madonas novadā Madonas novada pašvaldība
35 22.06.2016 Lokālplānojums teritorijai Rīgā, Ventspils ielā 50 un tam pieguļošajai teritorijai Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
34 17.06.2016 Lokālplānojums zemes gabalm ar kadastra apzīmējumu 66640060050, "Silaine", Limbažu pagastā, Limbažu novadā Limbažu novada pašvaldība
29 25.05.2016 Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumi Dobeles novada pašvaldība
23 13.05.2016 Lokālplānojums teritorijai Sužos, Rīgā, - zemesgabala Jaunciema gatvē 79A, zemes vienība ar kadastra apz. 01001280334, zemesgabala Jaunciema gatvē bez numura (kadastra Nr.01001282046) un zemesgabala Jaunciema gatvē 81A daļa - ar kadastra apz. 01001280328 Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
13 10.03.2016 Lokālplānojums Salaspils pagasta teritorijas daļā, grozot Salaspils novada teritorijas plānojumu Salaspils novada pašvaldība
9 24.02.2016 Salacgrīvas novada teritorijas plānojums 2016.-2027.gadam Salacgrīvas novada pašvaldība
6 11.02.2016 Lokālplānojums nekustamajam īpašumam "Lakstīgalas", Valmieras pagastā, Burtnieku novadā - rūpniecības apbūves teritorijas paplašināšanai (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 96900100260-11,4696ha kopplatībā) Burtnieku novada pašvaldība
Lēmuma Nr. Lēmuma pieņemšanas datums Plānošanas dokuments Izstrādātājs
75 23.12.2016 Lokālplānojums zemes gabalam 36.līnijā 1202, Jūrmalā Jūrmalas pilsētas dome
73 20.12.2016 Lokālplānojums teritorijai starp Ķiburgas ielu un Lzdu ielu, Rīgā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
71 13.12.2016 Balvu novada attīstības programma 2018.-2024.gadam Balvu novada pašvaldība
70 13.12.2016 Preiļu novada attīstības programma 2017.-2023.gadam Preiļu novada pašvaldība
69 12.12.2016 Lokālplānojums Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam grozījumu izstrādei Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai Bauskas novada pašvaldība
68 07.12.2016 Lokālplānojums Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai Limbažu novadā Limbažu novada pašvaldība
67 02.12.2016 Lokālplānojums Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu izstrādei Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai Mārupes novada pašvaldība
66 29.11.2016 Lokālplānojums teritorijai Rīgā, Augusta Deglava ielā b/n (īpašuma kadastra Nr.01000712290) Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
65 29.11.2016 Lokālplānojums Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas RAIL Baltica būvniecībai - Ropažu novada teritorijas plānojuma 2016.-2018.gadam grozījumi Ropažu novada pašvaldība
64 17.11.2016 Lokālplānojums Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai Sējas novadā Sējas novada pašvaldība
62 10.11.2016 Lokālplānojums teritorijai Rīgā, zemes gabalam Balasta dambī 7 Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
60 20.10.2016 Alternatīvo degvielu attīstības plāns 2017.-2020.gadam Satiksmes ministrija
57 12.10.2016 Lokālplānojums teritorijai Rīgā, kvartālā starp Augusta Deglava ielu, Ēvalda Valtera ielu, Dzelzavas ielu un Rembates ielu Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
56 10.10.2016 Lokālplānojums teritorijai Gulbju ielā 17A (kadastra Nr. 01000730175) un Bauskas ielā (159A (kadastra Nr. 01000732211), Rīgā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
55 07.10.2016 Lokālplānojums teritorijai Rīgā, kvartālā starp Ēvalda Valtera ielu, Dzelzavas ielu, Kaivas ielu un Aronas ielu Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
50 16.09.2016 Daugavpils novada igtspējīgas attīstības stratēģija 2015.02030.gadam Daugavpils novada dome
49 14.09.2016 Lokālplānojums nekustamajam īpašumam Gaujas ielā 24/10, Vangažos, Inčukalna novadā Inčukalna novada dome
47 02.09.2016 Iecavas novada teritorijas plānojums 2017.-2029.gadam Iecavas novada pašvaldība
46 31.08.2016 Lokālplānojums Siguldā, Siguldas novadā, ar mērķi uzlabot satiksmes infrastruktūru Strēlnieku ielas, Pulkveža Brieža ielas un Vidzemes šosejas krustojumu zonās Siguldas novada pašvaldība
45 31.08.2016 Lokālplānojums Ata Kronvalda iela 7, Oskara Kalpaka iela 12, Krišjāņa barona iela 27, Oskara Kalpaka iela, Siguldā, Siguldas novadā Siguldas novada pašvaldība
44 18.08.2016 Lokālplānojums Salaspils novada nekustamam īpašumam "Rūķi" Salaspils novada pašvaldība
42 17.08.2016 Lokālplānojums nekustamajam īpašumam "Pūpoli", Ropažu novads, zems vienībai ar kadastra apzīmējumu 8084 010 0033 Ropažu novada pašvaldība
40 16.08.2016 Lokālplānojums nekustamajam īpašumam "Egles", Ropažu novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8084 010 0045 Ropašu novada pašvaldība
39 14.07.2016 Lokālplānojums teritorijai Dreiliņos, starp Kaivas ielu, Augusta Deglava ielu, Ēvalda Valtera ielu un Dzelzavas ielu, Rīgā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
38 01.07.2016 Lokālplānojums zemes vienībai "Ošānu iela 10", "Ošānos", Salas pagastā, Salas novadā Salas novada pašvaldība
36 22.06.2016 Lokālplānojums Ķekavas novada Ķekavas pagasta Ķekavas ciema teritorijai "Loreķu lauks" ūdenssaimniecības projekta realizēšanai Ķekavas novada pašvaldība
33 13.06.2016 Zivju resursu mākslīgās atražošanas pamatnostādnes 2017.-2020.gadam Zemkopības ministrija
32 13.06.2016 Nekustamā īpašuma "Austrumi" un nekustamā īpašuma "Rīgas pilsētas meža fonds" zemes vienības daļai Babītes pagastā, Babītes novadā lokālplānojums Babītes novada pašvaldība
31 03.06.2016 Lokālplānojums Kalpaka ielas kvartāls Kuldīgā, Kuldīgas novadā Kuldīgas novada pašvaldība
30 01.06.2016 Amatas novada teritorijas plānojuma 2014.-2025.gadam grozījumi Amatas novada pašvaldība
28 24.05.2016 Lokālplānojums Ķekavas novada Ķekavas pagastā, Valdlaučos, nekustamajos īpašumos "Ores" (kadastra Nr.80700010117) un "Olektīte" (kadastra Nr.80700010048) Ķekavas novada pašvaldība
27 24.05.2016 Lokālplānojums zemesgabaliem Jelgavas ielā 17, Akaču ielā (kadastra Nr.01000540136), Jelgavas ielā 9 un Jelgavas ielā bez numura (kadastra apzīmējums 01000540176), Rīgā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
26 24.05.2016 Lokālplānojums Ventspils pilsētas dienvidrietumu teritorijas daļai Ventspils pilsētas dome
25 16.05.2016 Lokālplānojums teritorijai Mārupes un Tīraines ciemos, Mārupes novadā Mārupes novada dome
24 16.05.2016 Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam grozījumi Saulkrastu novada dome
22 22.04.2016 Lokālplānojums Ķekavas novada Ķekavas pagasta nekustamajā īpašumā "Valki" (kadastra Nr.8070 001 0091) Ķekavas novada pašvaldība
21 22.04.2016 Lokālplānojums Ķekavas novada Baložu pilsētas nekustamajā īpašumā Titurgas iela 33 (kadastra Nr.8007 001 1014) Ķekavas novada pašvaldība
20 22.04.2016 Lokālplānojums Ķekavas novada Ķekavas pagasta Pulkarnē nekustamajos īpašumos "Skates" (kadastra Nr.8070 012 0049) un Staķi (kadastra Nr.8070 012 0045) Ķekavas novada pašvaldība
19 22.04.2016 Lokālplānojuma grozījumi starp Gustava Zemgala gatvi, Ķīšezera ielu, Kokneses prospektu un vēsturisko Mežaparka apkaimi, Rīgā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
18 13.04.2016 Jaunjelgavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grozījumi Jaunjelgavas novada pašvaldība
17 11.04.2016 Lokālplānojums, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabaliem Zemnieku iela 24, Zemnieku iela 26, Zemnieku iela 28, Zemnieku iela 30, Zemnieku iela 60, Liepājā Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas būvvalde"
16 04.04.2016 Lokālplānojums teritorijai Elejas ciemā Jelgavas novada pašvaldība
15 23.03.2016 Lokālplānojums nekustamajam īpašumam "Gaujaskrasti" Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā Inčukalna novada dome
14 16.03.2016 Lokālplānojums zemes gabalam Buļļu ielā 9 (kadastra Nr.01000660003), Rīgā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
12 09.03.2016 Dagdas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grozījumi Dagdas novada pašvaldība
11 09.03.2016 Baldones novada lokālplānojums teritorijai Klapu krogā Baldones novada pašvaldība
10 01.03.2016 Kuldīgas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumi Kuldīgas novada pašvaldība
8 11.02.2016 Lokālplānojums zemes vienībām Križu mikrorajonā, Viršu ielas rajonā ražošanas objektu apbūves teritorijai Daugavpils pilsētas dome
7 11.02.2016 Lokālplānojums zemesgabaliem Kauņas, Slāvu, Višķu, Ventspils un Plūmju ielu apkārtnē, Daugavpilī Daugavpils pilsētas dome
5 11.02.2016 Lokālplānojums teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Rīgas ielā 107, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā Ķekavas novada pašvaldība
4 08.01.2016 Lokālplānojums teritorijai Patversmes ielā 18 un Duntes ielā bez numura, Rīgā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
3 07.01.2016 Kandavas novada attīstības programma 2016.-2021.gadam Kandavas novada dome
2 07.01.2016 Lokālplānojums zemes vienībai Ligiņišku mikrorajonā, Lignišķu ielas rajonā šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izveidei Daugavpils pilsētas dome
1 06.01.2016 Lokālplānojums nekustamā īpašuma "Salaspils ģipsis-1" teritorijas daļai Salaspils novada dome

2015.gads

Lēmuma Nr. Lēmuma pieņemšanas datums Plānošanas dokuments Izstrādātājs
35 21.12.2015 Detālplānojums "Mežaparks" Ikšķiles novada dome
34 21.12.2015 Lokālplānojums, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu, zemesgabalam Grīzupes ielā 6 un Grīzupes ielā 8A Liepājā Liepājas pilsētas dome
31 26.11.2015 Brocēnu novada teritorijas plānojums Brocēnu novada dome
27 02.09.2015 Preiļu novada teritorijas plānojums Preiļu novada pašvaldība
25 28.08.2015 Lokālplānojums teritorijai Daugavgrīvas ielā 93, Rīgā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
20 15.07.2015 Salaspils novada nekustamā īpašuma "Jauncederi" (kadastra Nr.80310130604) teritorijas daļas lokālplānojums Salaspils novada pašvaldība
14 13.05.2015 Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam Zemkopības ministrija
12 30.04.2015 Cēsu novada teritorijas plānojums 2015.-2025.gadam Cēsu novada pašvaldība
10 17.03.2015 Alsungas novada attīstības programma 2015.-2020.gadam un Alsungas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam Alsungas novada pašvaldība
9 06.03.2015 Lokālplānojums nekustamā īpašuma "Jauncederi" teritorijas daļai Salaspils novada pašvaldība
6 19.02.2015 Ādažu novada attīstības programma 2016.-2022.gadam Ādažu novada pašvaldība
5 19.02.2015 Valkas novada teritorijas plānojums 2015.-2027.gadam un Valkas novada attīstības programma 2015.-2022.gadam Valkas novada pašvaldība
Lēmuma Nr. Lēmuma pieņemšanas datums Plānošanas dokuments Izstrādātājs
37 22.12.2015 Lokālplānojums zemesgabalam Mūkusalas ielā 100 (Mūkusalas iela 80), Rīgā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
36 21.12.2015 Lokālplānojums zemes gabalam "Meža ielas starpgabals", Limbaži Limbažu novada dome
33 10.12.2015 Detālplānojums "Apinīši", Ikšķiles novads Ikšķiles novada dome
32 10.12.2015 Lokālplānojums zemes gabalam "Lielkangari", Kangari, Ropažu novads Ropažu novada dome
30 11.11.2015 Limbažu novada attīstības programma 2017. – 2023.gadam Limbažu novada pašvaldība
29 05.10.2015 Lokālplānojums nekustamā īpašuma “Buras”, Saulkalnē, Salaspils novadā, teritorijai Salaspils novada dome
28 18.09.2015 Lokālplānojums nekustamā īpašuma "Stiebraiņi" teritorijas daļai Salaspils novada pašvaldība
26 02.09.2015 Lokālplānojums zemes gabaliem Augusta Deglava ielā 161 un Augusta Deglava ielā 167, Rīgā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
24 26.08.2015 Nekustamā īpašuma "Jaunoši", Gātciemā, Salas pagastā, Babītes novadā, kadastra apzīmējums 80880030227, lokālplānojums Babītes novada pašvaldība
23 07.08.2015 Lokālplānojums zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 05000012401, Rīgas ielā 39, Daugavpilī Daugavpils pilsētas dome
22 23.07.2015 Talsu novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam aktualizācija Talsu novada pašvaldība
21 21.07.2015 Lokālplānojums nekustamajiem īpašumiem Leona Paegles ielā 21, Leona Paegles iela 19, Jāņa Poruka ielā 14, Jāņa Poruka ielā 12A, Jāņa Poruka ielā 11, Jāņa Poruka ielā 13, Lāčplāša ielā 9A ...Siguldā, Siguldas novadā Siguldas novada pašvaldība
19 27.06.2015 Jelgavas pilsētas teritorijas plānojuma 2009.-2021.gadam aktualizācija Jelgavas pilsētas pašvaldība
18 27.06.2015 Lokālplānojums nekustamajam īpašumam “Pūpoli-3”, Salaspils novadā Salaspils novada dome
17 17.06.2015 Lokālplānojums Nākotnes ielas kvartālam un tam pieguļošajai teritorijai, Saldū Saldus novada pašvaldība
16 26.05.2015 Lokālplānojums zemesgabalam Kojusalas ielā bez numura Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
15 20.05.2015 Kuldīgas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumi Kuldīgas novada pašvaldība
13 13.05.2015 Lokālplānojums zemesgabalam Ūdeļu ielā 30, Rīgā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
11 28.04.2015 Priekuļu novada attīstības programma 2015.-2021.gadam Priekuļu novada pašvaldība
8 05.03.2015 Lokālplānojums teritorijai Sužos, Rīgā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
7 26.02.2015 Cēsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030 Cēsu novada pašvaldība
4 06.02.2015 Lubānas pilsētas D daļas lokālplānojums Lubānas novada pašvaldība
3 28.01.2015 Lokālplānojums zemesgabalam Vecāķu prospektā 205 Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
2 26.01.2015 Zaķusalas ziemeļu daļas teritorijas lokālplānojums Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
1 07.01.2015 Lokālplānojums zemesgabaliem Kantora ielā 10 Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments

2014.gads

Lēmuma Nr. Lēmuma pieņemšanas datums Plānošanas dokuments Izstrādātājs
62 23.12.2014 Rojas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015.-2030.gadam un Rojas novada attīstības programma 2015.-2021.gadam Rojas novada pašvaldība
60 04.12.2014 Krimuldas novada attīstības programma 2015.-2022.gadam Krimuldas novada dome
59 04.12.2014 Krimuldas novada teritorijas plānojums 2015.-2027.gadam Krimuldas novada dome
53 29.10.2014 Tukuma novada teritorijas plānojuma 2011. – 2023.gadam grozījumi Tukuma novada dome
42 13.08.2014 Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumi Jūrmalas pilsētas dome
38 27.06.2014 Jelgavas novada attīstības programma 2015.–2020.gadam Jelgavas novada pašvaldība
34 30.05.2014 Stopiņu novada teritorijas plānojums 2016.–2027.gadam Stopiņu novada dome
33 28.05.2014 Lokālplānojums nekustamajam īpašumam „Ieviņas” Beverīnas novada Kauguru pagastā Beverīnas novada pašvaldība
30 22.05.2014 Ventspils novada teritorijas plānojums 2014.-2025.gadam Ventspils novada pašvaldība
8 24.02.2014 Talsu novada teritorijas plānojums 2015.–2026.gadam Talsu novada pašvaldība
Lēmuma Nr. Lēmuma pieņemšanas datums Plānošanas dokuments Izstrādātājs
63 30.12.2014 Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grozījumi Garkalnes novada dome
61 04.12.2014 Ogres novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam aktualizēšana Ogres novada pašvaldība
58 02.12.2014 Lokālplānojums Ādažu novada Stapriņu ciema nekustamiem īpašumiem "Katlaplauki", "Augusti", "Upmaļi", "Lejas Katlapas" un "Emsiņi" Ādažu novada dome
57 27.11.2014 Viļānu novada attīstības programma 2015.-2022.gadam Viļānu novada pašvaldība
56 27.11.2014 Valmieras pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015.-2030.gadam un Valmieras pilsētas attīstības programma 2015.-2020.gadam Valmieras pilsētas pašvaldība
55 14.11.2014 Lokālplānojums Limbažu novada Skultes pagasta Vārzās nekustamam īpašumam „Diānas Dārzi Limbažu novada pašvaldība
54 06.11.2014 Lokālplānojums Ādažu novada Ādažu ciema nekustamam īpašumam „Sūnas” Ādažu novada dome
52 29.10.2014 Lokālplānojums Rīgas administratīvajā teritorijā esošajiem zemesgabaliem Jūrmalas gatvē 113B un Ceriņu ielā 20 Rīgas dome
51 28.10.2014 Lokālplānojums kvartāliem starp Maskavas ielu, Bārddziņu ielu, Mazo Kasta ielu un Lāčplēša ielu Rīgas dome
50 27.10.2014 Lokālplānojums Jaunmārupes vasarnīcu teritorijai "Mazcenas dārzi" Mārupes novada dome
49 16.10.2014 Lokālplānojums Ādažu novada Ataru ciema nekustamo īpašumu „Kalnatari” un „Dižatari” teritorijā Ādažu novada dome
48 14.10.2014 Vaiņodes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015.–2030.gadam Vaiņodes novada pašvaldība
47 14.10.2014 Lokālplānojums nekustamo īpašumu „Varavīksnes”, „Mežrūķi”, Strautmaļu iela 6, Strautmaļu iela 4 un Strautmaļu iela 2 robežās Babītes novada Babītes pagastā Babītes novada pašvaldība
46 02.10.2014 Brocēnu novada attīstības programma 2013.–2020.gadam Brocēnu novada pašvaldība
45 11.09.2014 Lokālplānojums Salaspils pilsētas nekustamo īpašumu Budeskalnu ielas 17C un Budeskalnu ielas 17B teritorijas daļā Salaspils novada dome
44 11.09.2014 Jaunpiebalgas novada teritorijas plānojums Jaunpiebalgas novada dome
43 01.09.2014 Tērvetes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.–2030.gadam Tērvetes novada dome
41 08.08.2014 Kārsavas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam grozījumi Kārsavas novada pašvaldība
40 22.07.2014 Lokālplānojums teritorijām Cukura ielā 2B, Cukura ielā 2, Cukura ielā 2A, Cukura ielā 4 un Krasta ielā 1, Jelgavā Jelgavas pilsētas pašvaldība
39 10.07.2014 Alojas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014. – 2030.gadam Alojas novada dome
37 26.06.2014 Stopiņu novada Sauriešu ciema daļas lokālplānojums Stopiņu novada dome
36 19.06.2014 Stopiņu novada Dreiliņu, Dzidriņu, Līču, Rumbulas, Ulbrokas, Upesleju un Vālodzes ciemu daļu lokālplānojums. Stopiņu novada pašvaldība
35 10.06.2014 Lokālplānojums zemes gabalam "Silva 23", Silvā, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā. Smiltenes novada pašvaldība
32 27.05.2014 Lokālplānojums nekustamajā īpašumā "Remas", Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā Ķekavas novada pašvaldība
31 22.05.2014 Ventspils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030.gadam Ventspils novada pašvaldība
29 15.05.2014 Lokālplānojums nekustamo īpašumu „Slēperi”, „Skroderu pļavas”, „Dziļavoti” un „Zemdegas” robežās Babītes novada Babītes pagastā Babītes novada pašvaldība
28 29.04.2014 Carnikavas novada attīstības programma 2015.–2021.gadam Carnikavas novada dome
27 24.04.2014 Lokālplānojums Mārupes novada Mārupes ciema teritorijai starp Ābolu ielu, Vienības gatvi un dzelzceļu „Rīga – Jelgava” Mārupes novada dome
26 23.04.2014 Lokālplānojums zemesgabalam „Kalna Mežmaļi” Cēsu novada Vaives pagasta Mežmaļos Cēsu novada pašvaldība
25 16.04.2014 Lokālplānojums nekustamajam īpašumam „Sniedzes”, Dreiliņos, Stopiņu novadā. Stopiņu novada pašvaldība
24 16.04.2014 Lokālplānojums nekustamo īpašumu „Intas” un „Alises” detālplānojuma teritorijā Ādažu novada Stapriņu ciemā. Ādažu novada pašvaldība
23 16.04.2014 Lokālplānojums nekustamajam īpašumam Kaudzīšu ielā 77, Rumbulā, Stopiņu novadā. Stopiņu novada pašvaldība
22 15.04.2014 Lokālplānojums nekustamajam īpašumam Mazā Saules iela 3, Odukalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā. Ķekavas novada pašvaldība
21 04.04.2014 Lokālplānojums nekustamajam īpašumam „Veckūkuri” Strenču novada Jērcēnu pagastā Strenču novada pašvaldība
20 04.04.2014 Olaines novada attīstības programma 2014.-2020.gadam Olaines novada pašvaldība
19 28.03.2014 Lokālplānojums nekustamajiem īpašumiem „Selgas – 1” un „Selgas – 2” Salaspils novada Salaspils pagasta teritorijā Salaspils novada dome
18 26.03.2014 Lokālplānojums nekustamajam īpašumam „Bundze – 1” Skrīveru novadā Skrīveru novada dome
17 25.03.2014 Lokālplānojums „Lībiešu parks” Ikšķiles novada Ikšķiles pilsētas daļai Ikšķiles novada pašvaldība
16 20.03.2014 Rundāles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.–2030.gadam Rundāles novada dome
15 17.03.2014 Lokālplānojums Ķekavas novadā, Ķekavas pagastā, Valdlaučos, nekustamā īpašuma "Erceni" teritorijā Ķekavas novada pašvaldība
14 14.03.2014 Jaunpiebalgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.–2030.gadam Jaunpiebalgas novada pašvaldība
13 05.03.2014 Lokālplānojums Rīgas administratīvās teritorijas daļām – zemesgabaliem Mednieku ielā 7, Mednieku ielā bez adreses, Dainas ielā 8, Skolas ielā 32, Tallinas ielā 6 un Tallinas ielā 10 Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
12 05.03.2014 Zemgales plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.–2030.gadam, Zemgales plānošanas reģiona attīstības programma 2014. – 2020.gadam Zemgales plānošanas reģiona administrācija
11 05.03.2014 Rīgas plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.–2030.gadam, Rīgas plānošanas reģiona attīstības programma 2014.–2020.gadam Rīgas plānošanas reģiona administrācija
10 27.02.2014 Sarkano līniju lokālplānojums Rīgas administratīvajā teritorijā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
9 26.02.2014 Lokālplānojums Rīgas administratīvās teritorijas daļām – zemesgabaliem Slokas ielā 65, Mildas ielā 6, Berģu ielā 4 un Murjāņu ielā 72 Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
7 20.02.2014 Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.–2030.gadam Daugavpils pilsētas dome
6 19.02.2014 Durbes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014. – 2039.gadam Durbes novada pašvaldība
5 03.02.2014 Lokālplānojums teritorijai Rīgas pilsētā, Dreiliņos, Ulbrokas ielā 38 un tai pieguļošajai teritorijai Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
4 27.01.2014 Vidzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030.gadam, Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programma 2014.-2020.gadam Vidzemes plānošanas reģiona administrācija
3 23.01.2014 Talsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija Talsu novada pašvaldība
2 15.01.2014 Kurzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015.–2030.gadam, Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programma 2015. – 2020.gadam Kurzemes plānošanas reģiona administrācija
1 03.01.2014 Vārkavas novada teritorijas plānojums 2013.–2025.gadam Vārkavas novada pašvaldība

2013.gads

Lēmuma Nr. Lēmuma pieņemšanas datums Plānošanas dokuments Izstrādātājs
40 06.08.2013 Smiltenes novada Grundzāles pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam grozījumi Smiltenes novada pašvaldība
37 24.07.2013 Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojums Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
28 08.05.2013 Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija, Salacgrīvas novada attīstības programma Salacgrīvas novada pašvaldība
24 08.04.2013 Jūrmalas pilsētas attīstības programma 2014.-2020.gadam Jūrmalas pilsētas dome
23 25.03.2013 Gulbenes novada teritorijas plānojums Gulbenes novada pašvaldība
20 13.03.2013 Ilūkstes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013. – 2030.gadam Ilūkstes novada pašvaldība
19 11.03.2013 Daugavpils pilsētas attīstības programma 2014.–2020.gadam Daugavpils pilsētas dome
17 27.02.2013 Rugāju novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam Rugāju novada dome
8 04.02.2013 Alūksnes novada teritorijas plānojums 2015.–2027.gadam Alūksnes novada pašvaldība
6 23.01.2013 Aizkraukles novada teritorijas plānojums 2013.–2025.gadam Aizkraukles novada pašvaldība
4 22.01.2013 Ropažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija Ropažu novada pašvaldība
3 18.01.2013 Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijas līdz 2025.gadam aktualizācija un Rīgas attīstības programma 2014.-2020.gadam Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Lēmuma Nr. Lēmuma pieņemšanas datums Plānošanas dokuments Izstrādātājs
58 16.12.2013 Ventspils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam, Ventspils pilsētas attīstības programma 2014.-2020.gadam Ventspils pilsētas dome
57 12.12.2013 Apes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.–2030.gadam Apes novada dome
56 10.12.2013 Rēzeknes pilsētas teritorijas plānojuma 2007.–2019.gadam grozījumi Nr.2 Rēzeknes pilsētas dome
55 10.12.2013 Lokālplānojums teritorijai Jūrmalā starp Ērgļu ielu, Madonas ielu, dzelzceļu un pludmali Jūrmalas pilsētas dome
54 19.11.2013 Zilupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.–2030.gadam Zilupes novada pašvaldība
53 14.11.2013 Carnikavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.–2030.gadam Carnikavas novada dome
52 16.10.2013 Brocēnu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030.gadam Brocēnu novada pašvaldība
51 15.10.2013 Valkas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2037.gadam un Valkas novada aktualizētā attīstības programma 2010.-2016.gadam Valkas novada pašvaldība
50 09.10.2013 Viļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.–2030.gadam Viļānu novada pašvaldība
49 08.10.2013 Mālpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.–2033.gadam Mālpils novada dome
48 08.10.2013 Amatas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.–2037.gadam Amatas novada pašvaldība
47 02.10.2013 Skrundas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija Skrundas novada pašvaldība
46 26.09.2013 Krimuldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2038.gadam Krimuldas novada pašvaldība
45 25.09.2013 Balvu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam Balvu novada pašvaldība
44 24.09.2013 Ķekavas novada Daugmales pagasta teritorijas plānojuma 2007.–2019.gadam (ar 2009.gada grozījumiem) grozījumi Ķekavas novada pašvaldība
43 05.09.2013 Aknīstes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.–2030.gadam Aknīstes novada pašvaldība
42 21.08.2013 Kandavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2033.gadam Kandavas novada pašvaldība
41 08.08.2013 Priekuļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.–2037.gadam Priekuļu novada pašvaldība
39 06.08.2013 Smiltenes novada Launkalnes pagasta teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumi Smiltenes novada pašvaldība
38 25.07.2013 Kocēnu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.–2020.gadam, Kocēnu novada attīstības programma 2014.–2020.gadam Kocēnu novada dome
36 11.07.2013 Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2033.gadam Jelgavas novada pašvaldība
35 04.07.2013 Jēkabpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.–2030.gadam Jēkabpils novada pašvaldība
34 04.07.2013 Varakļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2035.gadam Varakļānu novada pašvaldība
33 04.07.2013 Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.–2037.gadam Aglonas novada dome
32 18.06.2013 Mazsalacas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.–2030.gadam Mazsalacas novada pašvaldība
31 12.06.2013 Engures novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam Engures novada pašvaldība
30 06.06.2013 Vārkavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2012.-2030.gadam Vārkavas novada pašvaldība
29 15.05.2013 Kārsavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam Kārsavas novada pašvaldība
27 08.05.2013 Naukšēnu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2030.gadam Naukšēnu novada pašvaldība
26 07.05.2013 Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2037.gadam Smiltenes novada pašvaldība
25 15.04.2013 Babītes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam Babītes novada pašvaldība
22 18.03.2013 Priekules novada attīstības programma 2013.-2019.gadam Priekules novada pašvaldība
21 13.03.2013 Ilūkstes novada attīstības programma 2013. – 2019.gadam Ilūkstes novada pašvaldība
18 01.03.2013 Dobeles novada attīstības programma 2014.-2020.gadam Dobeles novada pašvaldība
17 27.02.2013 Rugāju novada attīstības programma 2013.–2019.gadam Rugāju novada dome
16 21.02.2013 Jaunpiebalgas novada attīstības programma 2014.-2020.gadam Jaunpiebalgas novada pašvaldība
15 20.02.2013 Gulbenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014. – 2030.gadam Gulbenes novada dome
14 19.02.2013 Saldus novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.–2038.gadam Saldus novada pašvaldība
13 11.02.2013 Lokālplānojums teritorijā starp Gustava Zemgala gatvi, Ķīšezera ielu, Kokneses prospektu un vēsturisko Mežaparka apbūvi SIA "Metrum", Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
12 08.02.2013 Kultūras un atpūtas parka "Mežaparks" lokālplānojums SIA "Rīgas meži", Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
11 06.02.2013 Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.–2037.gadam Ādažu novada dome
10 06.02.2013 Viesītes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.–2028.gadam, Viesītes novada attīstības programma 2014.–2020.gadam Viesītes novada pašvaldība
9 05.02.2013 Pļaviņu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2035.gadam Pļaviņu novada dome
7 23.01.2013 Aizkraukles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.–2025.gadam un Aizkraukles novada integrētās attīstības programma 2013.–2020.gadam Aizkraukles novada pašvaldība
5 22.01.2013 Ropažu novada attīstības programma 2013. – 2020.gadam Ropažu novada pašvaldība
2 17.01.2013 Rucavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2038.gadam Rucavas novada pašvaldība
1 17.01.2013 Dagdas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija Dagdas novada pašvaldība

2012.gads

Lēmuma Nr. Lēmuma pieņemšanas datums Plānošanas dokuments Izstrādātājs
87 11.12.2012 Kuldīgas novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam Kuldīgas novada pašvaldība
81 30.10.2012 Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.–2025.gadam Jēkabpils novada pašvaldība
76 14.09.2012 Apes novada teritorijas plānojums, Apes novada attīstības programma Apes novada pašvaldība
63 19.07.2012 Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2004.-2016.gadam grozījumi Dundagas novada pašvaldība
61 18.07.2012 Vecumnieku novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2028.gadam, Vecumnieku novada attīstības programma 2013.-2019.gadam, Vecumnieku novada teritorijas plānojums 2014.-2026.gadam Vecumnieku novada pašvaldība
59 18.07.2012 Varakļānu novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam Varakļānu novada pašvaldība
58 11.07.2012 Cēsu novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam, Cēsu novada attīstības programma 2013.-2020.gadam Cēsu novada pašvaldība
56 11.07.2012 Jēkabpils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030.gadam Jēkabpils pilsētas pašvaldība
55 04.07.2012 Alojas novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam, Alojas novada attīstības programma 2012.-2018.gadam Alojas novada pašvaldība
51 26.06.2012 Mārupes novada teritorijas plānojums 2014.-2026.gadam Mārupes novada pašvaldība
50 25.06.2012 Kocēnu novada teritorijas plānojums 2014.–2025.gadam Kocēnu novada dome
47 14.06.2012 Vaiņodes novada teritorijas plānojums 2012.–2024.gadam Vaiņodes novada pašvaldība
46 05.06.2012 Ozolnieku novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2012.-2036.gadam Ozolnieku novada pašvaldība
44 31.05.2012 Rēzeknes pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija Rēzeknes pilsētas dome
41 22.05.2012 Madonas novada attīstības programma 2013.-2020.gadam Madaonas novada pašvaldība
40 22.05.2012 Madonas novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam Madonas novada pašvaldība
38 11.05.2012 Garkalnes novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam, Garkalnes novada attīstības programma Garkalnes novada pašvaldība
37 08.05.2012 Nīcas novada attīstības stratēģija 2014.-2030.gadam, Nīcas novada attīstības programma 2014.-2020.gadam, Nīcas novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam Nīcas novada pašvaldība
35 23.04.2012 Saulkrastu novada attīstības programma 2014.-2020.gadam Saulkrastu novada pašvaldība
33 20.04.2012 Ķeguma novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam Ķeguma novada pašvaldība
28 12.04.2012 Pārgaujas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.–2035.gadam un Pārgaujas novada teritorijas plānojums 2013.–2024.gadam Pārgaujas novada pašvaldība
25 15.03.2012 Mazsalacas novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam Mazsalacas novada pašvaldība
22 06.03.2012 Līgatnes novada teritorijas plānojums 2012.-2023.gadam un Līgatnes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam Līgatnes novada pašvaldība
21 06.03.2012 Lielvārdes novada teritorijas attīstības plānojums 2013.-2024.gadam Lielvārdes novada pašvaldība
18 29.02.2012 Inčukalna novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam Inčukalna noavada pašvaldība
10 15.02.2012 Rēzeknes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2033 Rēzeknes novada pašvaldība
5 31.01.2012 Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2037.gadam Kokneses novada pašvaldība
4 30.01.2012 Krāslavas novada teritorijas plānojums 2012.-2023.gadam Krāslavas novada pašvaldība
3 23.01.2012 Skrundas novada teritorijas plānojums 2013.–2025.gadam Skrundas novada pašvaldība
Lēmuma Nr. Lēmuma pieņemšanas datums Plānošanas dokuments Izstrādātājs
89 14.12.2012 Talsu novada Sabiles pilsētas un Abavas pagasta teritorijas plānojuma 2008. – 2020.gadam grozījumi Talsu novada pašvaldība
88 11.12.2012 Kuldīgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija, Kuldīgas novada teritorijas attīstības programma 2014.-2020.gadam Kuldīgas novada pašvaldība
86 11.12.2012 Līvānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2030.gadam Līvānu novada dome
85 11.12.2012 Neretas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013. – 2037.gadam Neretas novada pašvaldība
84 28.11.2012 Rēzeknes pilsētas attīstības programma 2014. – 2020.gadam Rēzeknes pilsētas dome
83 31.10.2012 Skrundas novada attīstības programma 2014. – 2020.gadam Skrundas novada pašvaldība
82 30.10.2012 Riebiņu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2012. – 2030.gadam Riebiņu novada pašvaldība
80 24.10.2012 Limbažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija Limbažu novada pašvaldība
79 23.10.2012 Stopiņu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.–2030.gadam Stopiņu novada pašvaldība
78 08.10.2012 Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2037.gadam Ogres novada pašvaldība
77 08.10.2012 Ķekavas novada Baložu pilsētas teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam grozījumi Ķekavas novada pašvaldība
75 03.09.2012 Vecpiebalgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2012.–2032.gadam Vecpiebalgas novada pašvaldība
74 21.08.2012 Ozolnieku novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam Ozolnieku novada pašvaldība
73 17.08.2012 Valmieras pilsētas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldība
72 10.08.2012 Neretas novada attīstības programma 2013.-2019.gadam Neretas novada pašvaldība
71 07.08.2012 Naukšēnu novada attīstības programma 2012.-2018.gadam Naukšēnu novada pašvaldība
70 06.08.2012 Strenču novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija Strenču novada pašvaldība
69 31.07.2012 Talsu novada Talsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumi. Talsu novada pašvaldība
68 27.07.2012 Babītes novada attīstības programma 2014.-2020.gadam Babītes novada pašvaldība
67 27.07.2012 Aizputes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2012.-2030.gadam Aizputes novada pašvaldība
66 25.07.2012 Baltinavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2030.gadam Baltinavas novada pašvaldība
65 25.07.2012 Jaunpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2037.gadam Jaunpils novada pašvaldība
64 19.07.2012 Dundagas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2030.gadam Dundagas novada pašvaldība
62 19.07.2012 Iecavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2037.gadam Iecavas novada pašvaldība
60 18.07.2012 Varakļānu novada attīstības programma 2013.-2019.gadam Varakļānu novada pašvaldība
57 11.07.2012 Dobeles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2030.gadam Dobeles novada pašvaldība
54 03.07.2012 Amatas novada teritorijas plānojums 2013.–2024.gadam, Amatas novada attīstības programma 2013.–2019.gadam Amatas novada pašvaldība
53 03.07.2012 Olaines novada ilgtspējīga attīstības stratēģija Olaines novada pašvaldība
52 26.06.2012 Mārupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija, Mārupes novada attīstības programma 2013.-2020.gadam Mārupes novada pašvaldība
49 25.06.2012 Reģionālās politikas pamatnostādnes līdz 2020.gadam Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
48 14.06.2012 Vaiņodes novada attīstības programma 2012.–2018.gadam Vaiņodes novada pašvaldība
45 05.06.2012 Ērgļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2037.gadam Ērgļu novada pašvaldība
43 25.05.2012 Rūjienas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam Rūjienas novada pašvaldība
42 24.05.2012 Naukšēnu novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam Naukšēnu novada pašvaldība
39 15.05.2012 Aglonas novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam Aglonas novada pašvaldība
36 27.04.2012 Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojuma 2009.-2021.gadam grozījumi Ķekavas novada pašvaldība
34 20.04.2012 Ķeguma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija, Ķeguma novada attīstības programma 2013.-2019.gadam Ķeguma novada pašvaldība
32 19.04.2012 Iecavas novada attīstības programma 2013.-2019.gadam Iecavas novada pašvaldība
31 17.04.2012 Ciblas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.–2030.gadam Ciblas novada pašvaldība
30 16.04.2012 Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.–2037.gadam Krāslavas novada pašvaldība
29 12.04.2012 Pārgaujas novada attīstības programma 2013.–2019.gadam Pārgaujas novada pašvaldība
27 11.04.2012 Sējas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013. – 2037.gadam Sējas novada dome
26 03.04.2012 Ludzas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija Ludzas novada pašvaldība
24 13.03.2012 Durbes novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam un Durbes novada attīstības programma 2013.-2019.gadam Durbes novada pašvaldība
23 08.03.2012 Dundagas novada attīstības programma Dundagas novada pašvaldība
20 05.03.2012 Tērvetes novada attīstības programmas 2005.-2017.gadam aktualizācija Tērvetes novada pašvaldība
19 29.02.2012 Inčukalna novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija un Inčukalna novada attīstības programma 2013.-2019.gadam Inčukalna noavada pašvaldība
17 27.02.2012 Krustpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija Krustpils novada pašvaldība
16 23.02.2012 Madonas novada Mārcienas pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam grozījumi Nr.1 Madonas novada pašvaldība
15 23.02.2012 Madonas novada Liezēres pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam grozījumi Nr.1 Madonas novada pašvaldība
14 23.02.2012 Madonas novada Madonas pilsētas teritorijas plānojuma 1999.-2012.gadam grozījumi Nr.3 Madonas novada pašvaldība
13 23.02.2012 Madonas novada Kalsnavas pagasta teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumi Nr.1 Madonas novada pašvaldība
12 22.02.2012 Ķekavas novada Baložu pilsētas teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam 2011.gada grozījumi Ķekavas novada pašvaldība
11 17.02.2012 Vārkavas novada attīstības programma 2012.-2018.gadam Vārkavas novada pašvaldība
9 14.02.2012 Ķekavas novada ilgtermiņa attīstības stratēģija 2030 un Ķekavas novada attīstības programma 2013.-2020.gadam Ķekavas novada pašvaldība
8 13.02.2012 Smiltenes novada attīstības programma 2012.–2018.gadam Smiltenes novada pašvaldība
7 09.02.2012 Mazsalacas novada attīstības programma 2012.–2018.gadam Mazsalacas novada pašvaldība
6 08.02.2012 Zilupes novada teritorijas plānojums 2013.–2025.gadam Zilupes novada pašvaldība
2 11.01.2012 Rīgas domes 2005.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.34 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" 15.pielikuma "Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana M 1:10 000" un 16.pielikuma "Apbūves stāvu skaita plāns M 1:10 000" grozījumi. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
1 09.01.2012 Jelgavas pilsētas ilgtermiņa attīstības stratēģijas 2007.–2020.gadam aktualizācija Jelgavas pilsētas dome

2011.gads

Lēmuma Nr. Lēmuma pieņemšanas datums Plānošanas dokuments Izstrādātājs
87 14.12.2011 Krustpils novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam Krustpils novada pašvaldība
85 07.12.2011 Talsu novada Ģibuļu pagasta teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumi Talsu novada pašvaldība
84 06.12.2011 Dobeles novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam Dobeles novada pašvaldība
82 05.12.2011 Kokneses novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam Kokneses novada pašvaldība
81 25.11.2011 Siguldas novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam Siguldas novada pašvaldība
78 09.11.2011 Jēkabpils pilsētas attīstības programma 2014.-2020.gadam Jēkabpils pilsētas pašvaldība
76 03.11.2011 Burtnieku novada attīstības programma 2012.-2018.gadam un Burtnieku novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam Burtnieku novada pašvaldība
75 24.10.2011 Sējas novada teritorijas plānojums Sējas novada pašvaldība
71 04.10.2011 Saldus novada attīstības programma 2013.-2020.gadam, Saldus novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam Saldus novada pašvaldība
67 27.09.2011 Beverīnas novada attīstības stratēģija 2012.–2024.gadam, Beverīnas novada attīstības programma 2012.–2017.gadam, Beverīnas novada teritorijas plānojums 2012.–2024.gadam Beverīnas novada pašvaldība
64 21.09.2011 Pāvilostas novada attīstības programma 2012.-2018.gadam, Pāvilostas novada teritorijas plānojums 2012.-2023.gadam Pāvilostas novada pašvaldība
63 20.09.2011 Vecpiebalgas novada attīstības programma 2012.-2019.gadam un Vecpiebalgas novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam Vecpiebalgas novada pašvaldība
61 19.09.2011 Auces novada attīstības programma 2012.-2018.gadam Auces novada pašvaldība
58 05.09.2011 Talsu novada Strazdes pagasta teritorijas plānojums 2011.–2023.gadam Talsu novada pašvaldība
55 03.08.2011 Rucavas novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam Rucavas novada pašvaldība
53 25.07.2011 Stopiņu novada attīstības programma 2012.–2018.gadam Stopiņu novada pašvaldība
50 15.07.2011 Grobiņas novada teritorijas plānojums 2014.-2025.gadam Grobiņas novada dome
49 14.07.2011 Saulkrastu novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam Saulkrastu novada pašvaldība
48 13.07.2011 Auces novada Vītiņu pagasta teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumi Auces novada pašvaldība
46 11.07.2011 Auces novada teritorijas plānojums Auces novada pašvaldība
43 07.07.2011 Riebiņu novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam Riebiņu novada pašvaldība
42 28.06.2011 Bauskas novada attīstības programma 2012.–2018.gadam Bauskas novada pašvaldība
41 15.06.2011 Jaunjelgavas novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam Jaunjelgavas novada pašvaldība
39 14.06.2011