Izstrādātie nozares labas vides pārvaldības prakses atsauces dokumenti (Best Environmental management practise (BEMP)) pa sektoriem, kas jāņem vērā izstrādājot vides pārvaldības sistēmu (skatīt sadaļu EMAS procedūra) - katrā sektorā ietverti labas vides pārvaldības prakses piemēri, vides veiktspējas rādītāji un izcilības kritēriji:

  1. Mazumtirdzniecība
  2. Tūrisms - labas vides pārvaldības prakses piemēru veidi, kā tūrisma nozares profesionāļiem veicināt labu vides pārvaldību (video angļu valodā)
  3. Pārtikas un dzērienu ražošana 
  4. Elektrisko un elektronisko iekārtu ražošana
  5. Automašīnu ražošana
  6. Valsts pārvalde
  7. Lauksaimniecība
  8. Atkritumu apsaimniekošana
  9. Metāla izstrādājumu ražošana
  10. Telekomunikācijas

  Akceptētie labas vides pārvaldības prakses nozares dokumenti, kas pašlaik atrodas pilnveides stadijā (dokumenti pieejami angļu valodā):

  1. Būvniecība

  Informācijas kopsavilkums un BEMP apkopojums pieejams arī Eiropas Komisijas tīmekļvietnē https://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/index.html