(Best Environmental management practise (BEMP)

Izstrādātie nozares labas vides pārvaldības prakses atsauces dokumenti pa sektoriem, kas jāņem vērā izstrādājot vides pārvaldības sistēmu (skatīt sadaļu EMAS procedūra).

Katrā sektorā ietverti labas vides pārvaldības prakses piemēri, vides veiktspējas rādītāji un izcilības kritēriji:

Labas vides pārvaldības prakses piemēru veidi, kā tūrisma nozares profesionāļiem veicināt labu vides pārvaldību. Video angļu valodāec.europa.eu.

Akceptētie labas vides pārvaldības prakses nozares dokumenti, kas pašlaik atrodas pilnveides stadijā (dokumenti pieejami angļu valodā):

Pirmās iestrādnes labas vides pārvaldības prakses nozares dokumenti, kas vēl nav akceptēti (dokumenti pieejami angļu valodā):