Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Atrasti 60 rezultāti
  IVN Statuss
  Piemērots
  IVN projekta ierosinātājs
  Riga Bay Aquaculture AS
  Lēmums par IVN nepieciešamību
  2024
  IVN Statuss
  Piemērots
  IVN projekta ierosinātājs
  Riga Bay Aquaculture AS
  Lēmums par IVN nepieciešamību
  2024
  IVN Statuss
  Pārtraukts
  IVN projekta ierosinātājs
  Baltijas mežu investīcijas SIA
  Lēmums par IVN nepieciešamību
  2021
  IVN Statuss
  Tiek veikts
  IVN projekta ierosinātājs
  LAT SPARTAKS SIA
  Lēmums par IVN nepieciešamību
  02.07.2021
  AS “Latvijas valsts meži” ar 2021. gada 11. marta vēstuli Nr.4.1-2_022c_220_21_569 informējusi Vides pārraudzības valsts biroju par izmaiņām plānotajās darbībās un apjomos ugunsdrošības risku mazināšanā dabas liegumā “Stiklu purvi” un lūgusi apturēt dabas lieguma “Stiklu purvi” ugunsdrošības preventīvo pasākumu plāna ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) novērtējuma procesu.
  IVN Statuss
  Pārtraukts
  IVN projekta ierosinātājs
  Latvijas valsts meži AS
  Lēmums par IVN nepieciešamību
  2020
  AS “Latvijas valsts meži” ar 2021. gada 11. marta vēstuli Nr.4.1-2_022e_220_21_570 informējusi Vides pārraudzības valsts biroju par izmaiņām plānotajās darbībās un apjomos ugunsdrošības risku mazināšanā dabas liegumā “Ovīši” un lūgusi apturēt dabas lieguma “Ovīši” ugunsdrošības preventīvo pasākumu plāna ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) novērtējuma procesu.
  IVN Statuss
  Pārtraukts
  IVN projekta ierosinātājs
  Latvijas valsts meži AS
  Lēmums par IVN nepieciešamību
  2019
  Ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000) novērtējuma procedūra, kas piemērota Valsts vides dienesta Madonas reģionālās vides pārvaldes 2018. gada 5. janvāra ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumā Nr. MA18SI0001 rezultātā, pārtraukta ar Vides pārraudzības valsts biroja 2018.gada 23.marta lēmumu Nr.10-4/11.
  IVN Statuss
  Pārtraukts
  IVN projekta ierosinātājs
  Fiziska persona
  Lēmums par IVN nepieciešamību
  2018
  IVN Statuss
  Pārtraukts
  IVN projekta ierosinātājs
  Latvijas valsts meži AS Meža infrastruktūras Kurzemes reģions
  Lēmums par IVN nepieciešamību
  17.07.2017
  IVN Statuss
  Piemērots
  IVN projekta ierosinātājs
  Engures novada Lapmežciema pagasta pārvalde
  Lēmums par IVN nepieciešamību
  21.07.2016
  IVN Statuss
  Pabeigts
  IVN projekta ierosinātājs
  Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi VSIA Zemgales reģiona meliorācijas nodaļa
  Lēmums par IVN nepieciešamību
  09.12.2015
  IVN Statuss
  Pabeigts
  IVN projekta ierosinātājs
  DSG Karjeri SIA
  Lēmums par IVN nepieciešamību
  21.10.2015
  IVN Statuss
  Tiek veikts
  IVN projekta ierosinātājs
  Fiziska persona
  Lēmums par IVN nepieciešamību
  19.05.2015
  IVN Statuss
  Piemērots
  IVN projekta ierosinātājs
  Latvijas valsts meži AS Meža infrastruktūras Kurzemes reģions
  Lēmums par IVN nepieciešamību
  01.09.2014
  IVN Statuss
  Piemērots
  IVN projekta ierosinātājs
  Latvijas valsts meži AS Meža infrastruktūras Kurzemes reģions
  Lēmums par IVN nepieciešamību
  10.05.2014
  IVN Statuss
  Piemērots
  IVN projekta ierosinātājs
  Durbes novada dome
  Lēmums par IVN nepieciešamību
  19.03.2014
  IVN Statuss
  Piemērots
  IVN projekta ierosinātājs
  Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra PA
  Lēmums par IVN nepieciešamību
  22.01.2014
  IVN Statuss
  Pabeigts
  IVN projekta ierosinātājs
  Pabažu kūdra SIA
  Lēmums par IVN nepieciešamību
  05.11.2013
  IVN Statuss
  Pabeigts
  IVN projekta ierosinātājs
  Carnikavas novada dome
  Lēmums par IVN nepieciešamību
  16.10.2013
  IVN Statuss
  Piemērots
  IVN projekta ierosinātājs
  Nīcas novada dome
  Lēmums par IVN nepieciešamību
  02.10.2013