Paplašinātā meklēšana
Atrasti 57 rezultāti
IVN Statuss
Piemērots
IVN projekta ierosinātājs
LAT SPARTAKS SIA
Lēmums par IVN nepieciešamību
02.07.2021
AS “Latvijas valsts meži” ar 2021. gada 11. marta vēstuli Nr.4.1-2_022c_220_21_569 informējusi Vides pārraudzības valsts biroju par izmaiņām plānotajās darbībās un apjomos ugunsdrošības risku mazināšanā dabas liegumā “Stiklu purvi” un lūgusi apturēt dabas lieguma “Stiklu purvi” ugunsdrošības preventīvo pasākumu plāna ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) novērtējuma procesu.
IVN Statuss
Pārtraukts
IVN projekta ierosinātājs
Latvijas valsts meži AS
Lēmums par IVN nepieciešamību
19.05.2020
AS “Latvijas valsts meži” ar 2021. gada 11. marta vēstuli Nr.4.1-2_022e_220_21_570 informējusi Vides pārraudzības valsts biroju par izmaiņām plānotajās darbībās un apjomos ugunsdrošības risku mazināšanā dabas liegumā “Ovīši” un lūgusi apturēt dabas lieguma “Ovīši” ugunsdrošības preventīvo pasākumu plāna ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) novērtējuma procesu.
IVN Statuss
Pārtraukts
IVN projekta ierosinātājs
Latvijas valsts meži AS
Lēmums par IVN nepieciešamību
29.11.2019
Ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000) novērtējuma procedūra, kas piemērota Valsts vides dienesta Madonas reģionālās vides pārvaldes 2018. gada 5. janvāra ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumā Nr. MA18SI0001 rezultātā, pārtraukta ar Vides pārraudzības valsts biroja 2018.gada 23.marta lēmumu Nr.10-4/11.
IVN Statuss
Pārtraukts
IVN projekta ierosinātājs
Fiziska persona
Lēmums par IVN nepieciešamību
05.01.2018
IVN Statuss
Tiek veikts
IVN projekta ierosinātājs
Latvijas valsts meži AS Meža infrastruktūras Kurzemes reģions
Lēmums par IVN nepieciešamību
17.07.2017
IVN Statuss
Piemērots
IVN projekta ierosinātājs
Engures novada Lapmežciema pagasta pārvalde
Lēmums par IVN nepieciešamību
21.07.2016
IVN Statuss
Pabeigts
IVN projekta ierosinātājs
Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi VSIA Zemgales reģiona meliorācijas nodaļa
Lēmums par IVN nepieciešamību
09.12.2015
IVN Statuss
Pabeigts
IVN projekta ierosinātājs
DSG Karjeri SIA
Lēmums par IVN nepieciešamību
21.10.2015
IVN Statuss
Tiek veikts
IVN projekta ierosinātājs
Fiziska persona
Lēmums par IVN nepieciešamību
19.05.2015
IVN Statuss
Piemērots
IVN projekta ierosinātājs
Latvijas valsts meži AS Meža infrastruktūras Kurzemes reģions
Lēmums par IVN nepieciešamību
01.09.2014
IVN Statuss
Piemērots
IVN projekta ierosinātājs
Latvijas valsts meži AS Meža infrastruktūras Kurzemes reģions
Lēmums par IVN nepieciešamību
10.05.2014
IVN Statuss
Piemērots
IVN projekta ierosinātājs
Durbes novada dome
Lēmums par IVN nepieciešamību
19.03.2014
IVN Statuss
Piemērots
IVN projekta ierosinātājs
Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra PA
Lēmums par IVN nepieciešamību
22.01.2014
IVN Statuss
Pabeigts
IVN projekta ierosinātājs
Pabažu kūdra SIA
Lēmums par IVN nepieciešamību
05.11.2013
IVN Statuss
Pabeigts
IVN projekta ierosinātājs
Carnikavas novada dome
Lēmums par IVN nepieciešamību
16.10.2013
IVN Statuss
Piemērots
IVN projekta ierosinātājs
Nīcas novada dome
Lēmums par IVN nepieciešamību
02.10.2013
IVN Statuss
Pārtraukts
IVN projekta ierosinātājs
Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi VSIA
Lēmums par IVN nepieciešamību
23.09.2013
IVN Statuss
Pabeigts
IVN projekta ierosinātājs
ADR Loģistika SIA
Lēmums par IVN nepieciešamību
09.08.2013
IVN Statuss
Piemērots
IVN projekta ierosinātājs
Bioenerģija-08 SIA
Lēmums par IVN nepieciešamību
07.08.2013