Publikācijas datums:
VPVB 2022/1
Līgums noslēgts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta

Informācija par pirkumu „EIS”

Pasūtītājs
Vides pārraudzības valsts birojs
Līguma izpildes vieta
Riga, Rūpniecības iela 23 (LATVIJA), LV-1045
Iepirkuma procedūra
Mazie iepirkumi
Kontakti
indra.kramzaka [at] vpvb.gov.lv