IVN Statuss
Piemērots
IVN projekta ierosinātājs
Latvijas valsts meži AS Meža infrastruktūras Kurzemes reģions
Lēmums par IVN nepieciešamību
01.09.2014

Ietekmes uz vidi novērtējuma objektsmeža ceļa „Jāšas – Slujas” rekonstrukcija.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Kuldīgas novads, Rendas pagasts, Dienvidkurzemes mežsaimniecība, Rendas meža iecirkņa 32. – 39., 85. – 86., 89. – 90., 157. – 160., 205. – 206., 208. – 210. un 643.kvartāls, nekustamie īpašumi „Valsts mežs Ezeri” (kadastra numuri: 6280 002 0017, 6280 002 0025), „Jaunkausi” (kadastra numurs 6280 001 0103), „Kausiņi” (kadastra numurs 6280 001 0056) un „Kausi” (kadastra numurs 6280 001 0053).

Paredzētās darbības ietvaros plānota meža ceļa „Jāšas – Slujas” rekonstrukcija kopumā aptuveni 12,306km garumā. Dabas parkā „Abavas senleja” paredzētā darbība plānota 4,56km garumā. Paredzētā darbība plānota gan pa esošu meža ceļu, gan pa jaunām vietām meža teritorijā. Šobrīd ceļš ir 3,5m – 4m plats, un Paredzētās Darbības ietvaros plānots meža ceļu paplašināt līdz 4,5m, kā arī no kokiem atbrīvot ceļa trasi 18 – 22m platumā. Plānota ceļa sāngrāvju izveide un caurteku izbūve.

Projekta ierosinātājs Latvijas valsts meži AS Meža infrastruktūras Kurzemes reģions, „Boju muzejs”, Bojas, Kazdangas pagasts, Aizputes novads, LV – 345
Sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums 18.08.2014 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Lēmums par IVN nepieciešamību 01.09.2014
Kontaktpersona VPVB Rūta Miezīte, +371 67770825