IVN Statuss
Piemērots
IVN projekta ierosinātājs
Latvijas valsts meži AS Meža infrastruktūras Kurzemes reģions
Lēmums par IVN nepieciešamību
10.05.2014

Ietekmes uz vidi novērtējuma objektsmeža ceļa „Mietraga ceļš” rekonstrukcija.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Rucavas novads, Rucavas pagasts, nekustamais īpašums „Piejūras mežs” (kadastra numurs 6484 001 0109).

Saskaņā ar sniegto informāciju, darbības vieta ir esoša dabiska brauktuve (AS „Latvijas valsts meži” meža ceļš), kura ziemeļu gals (3,63km garš posms) atrodas ārpus Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas (NATURA 2000) – dabas parku „Pape”  teritorijas, savukārt meža ceļa vidus posms (1,1km garš posms) tieši robežojas ar Dabas parka dabas lieguma zonu un meža ceļa dienvidu gals (1,6km garš posms) atrodas dabas parka zonā. Šobrīd ceļš ir 3,5m – 4m plats. Paredzētās darbības ietvaros ir paredzēts rekonstruēt esošo meža ceļu – paplašināt līdz 4,5m, no kokiem atbrīvot ceļa trasi 8 – 22m platumā, kā arī vietām plānota ceļa sāngrāvju izveide.

Projekta ierosinātājs Latvijas valsts meži AS Meža infrastruktūras Kurzemes reģions, „Boju muzejs”, Bojas, Kazdangas pagasts, Aizputes novads, LV – 345
Sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums 10.03.2014 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Lēmums par IVN nepieciešamību 10.05.2014
Kontaktpersona VPVB Rūta Miezīte, +371 67770825