IVN Statuss
Piemērots
IVN projekta ierosinātājs
ENETE 1 SIA
Lēmums par IVN nepieciešamību
2023

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: Visu veidu nebīstamu plastmasas atkritumu  - PE, PVC, PP, HDPE, LDPE, PET pudeles u.c. (atkritumu klases 020104, 070213, 150102, 191204, 200139) pārstrāde.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Granīta ielā 29,  Aconē, Salaspils novadā.

Īss paredzētās darbības raksturojums: paredzētās darbības mērķis ir organizēt pilotlaboratorijas ražošanu pirolīzes procesa testēšanu, pilnveidojot iekārtas, kas var nodrošināt drošu, videi draudzīgu attiecīgo atkritumu pārstrādi materiālu un energoresursu iegūšanai. Plastmasas atkritumu - PE, PVC, PP, HDPE, LDPE, PET pudeles u.c. (turpmāk – Plastmasas atkritumi) - pārstrādei plānots uzstādīt rūpnieciski izgatavotu vienu pirolīzes līniju ar rotējošu cilindrisku pirolīzes reaktoru ar ietilpību (ražību) līdz 10 t. Plāno pārstrādāt līdz 3 500 t/gadā (ne vairāk kā 350 dnn gadā) Plastmasas atkritumu, dienā pārstrādājot maksimāli līdz 10 tonnas

Piemērotās tiesību normas:

Likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. panta pirmās daļas 1. punkts, 7. pants, 14.panta 1.1 daļa, 15. pants, 1. pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 16. punkts.

Paredzētās darbības ierosinātājs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ENETE 1”, reģistrācijas numurs  40203401786, Valkas iela 1A, Strenči, Valmieras novads, LV-4730.
Paredzētās darbības ierosinātāja iesniegums Dienesta 12.05.2023. vēstule Nr.11.4/AP/5688/2023 ar kuru pārsūtīti ierosinātājas 15.03.2023. un 17.03.2023. iesniegumi un 13.04.2023. un 25.04.2023. papildus informācija.
Lēmums par IVN nepieciešamību

12.07.2023 Lēmums Nr. 5-02-1/11/2023