Uzsākta autoceļa A10 Rīga – Ventspils posma Priedaine – Ķemeri rekonstrukcijas ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojuma izvērtēšana.

SIA „Eirokonsultants” ir sagatavojis ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu par VAS "Latvijas valsts ceļi" paredzēto darbību - autoceļa A10 Rīga – Ventspils posma Priedaine – Ķemeri rekonstrukciju.
.

*Atbilstoši likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 24.pantam paredzētās darbības ierosinātājs ir atbildīgs par sniegtās informācijas pilnīgumu un patiesumu un  ziņojumā ietverto informāciju.


Pieejams autoceļa A10 Rīga – Ventspils posma Priedaine – Ķemeri rekonstrukcijas ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojums.

Paziņojums par sabiedrības iespēju iesniegt rakstveida priekšlikumus un komentārus par  autoceļa A10 Rīga – Ventspils posma Priedaine – Ķemeri rekonstrukcijas ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu.