Vides pārraudzības valsts birojs informē, ka saskaņā ar Eiropas Komisijas 2022. gada 11. jūlija lēmumu “ar ko attiecībā uz ES ekomarķējuma kritēriju un ar tiem saistīto novērtēšanas un verifikācijas prasību spēkā esības termiņu groza Lēmumus 2014/312/ES, 2014/391/ES, 2014/763/ES, (ES) 2016/1332 un (ES) 2017/176”, pagarināts ES Ekomarķējuma kritēriju prasību termiņš produktu grupai “iekšdarbiem un ārdarbiem paredzētas krāsas un lakas” (līdz 2025. gada 31. decembrim), produktu grupai “gultas matrači” (līdz 2026. gada 31. decembrim), produktu grupai “absorbējoši higiēnas produkti” (līdz 2023. gada 31. decembrim), produktu grupai “mēbeles” (līdz 2026. gada 31. decembrim) un produktu grupai “koksnes, korķa un bambusa materiālu grīdas segumi” (līdz 2026. gada 31. decembrim).

Uzzini vairāk par ES Ekomarķējumu un pieteikšanos reģistrācijai Vides pārraudzības valsts biroja mājaslapas sadaļā ES Ekomarķējuma piešķiršanas kārtība vai zvanot pa tālruni 67770820 !

 

EU Ecolabel 30 stamp_istas krasas