Vides pārraudzības valsts birojs informē, lai sniegtu atbalstu un vienotu pieeju uzņēmējiem un nodrošinātu saprotamāku ES Ekomarķējuma reģistrācijas procesu, Vides pārraudzības valsts birojs latviešu valodā ir iztulkojis ES Ekomarķējuma Lietotāja rokasgrāmatu Mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļu produktu grupās, kā arī  Pieteikuma formu, A un B deklarācijas formas produktu grupā “trauku mazgāšanas līdzekļi ar rokām” un produktu grupā “cietā seguma tīrīšanas līdzekļi”. Tulkotie dokumenti pieejami mājaslapās sadaļas “Ekomarķējuma piešķiršanas kārtība”, 4. punktā.

EU Ecolabel 30 stamp_istas krasas