Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 66/2010 (2009. gada 25. novembris) par ES ekomarķējumu I pielikumā noteikto kārtību  ir uzsākta pārskatīšanas procedūra pašlaik spēkā esošajiem Eiropas Savienības (turpmāk – ES) ekomarķējuma kritērijiem produktu grupā augšanas substrāti, augsnes ielabotāji un mulča, kas noteikti ar 2015. gada 8. novembra EK lēmumu 2015/2099 (spēkā līdz 2022. gada 30. jūnijam).

Kritēriju pārskatīšana ir to sākuma posmā, kad Eiropas Komisijas zinātniskais cents nodevis kritēriju projektu publiskajai apspriešanai, kuras ietvaros jebkurai ieinteresētajai personai, arī nozares asociācijai, pastāv iespēja iesniegt priekšlikumus līdz 2021. gada 19. septembrim.

Komentāru iesniegšanai aicinām izmantot komentāru tabulu (html versija).

Aizpildītā komentāru tabula nosūtāma uz e pasta adresi: JRC-B5-GROWING-MEDIA-AND-SOIL-IMPROVERS@ec.europa.eu.