EU Green Week 2022

Vides pārraudzības valsts birojs aicina reģistrēties gaidāmajai Eiropas Savienības Zaļajai nedēļai 2022, kas norisināsies no 30. maija līdz 5. jūnijam. 

Eiropas Savienības Zaļā nedēļa norisinās ik gadu un pulcē politikas veidotājus, vadošos vides aizsardzības jomas pārstāvjus un citu ieinteresēto sabiedrības daļu ar mērķi apspriest Eiropas vides politiku starpvalstu līmenī. Šajā gadā galvenā uzmanība tiks pievērsta Eiropas Zaļajam kursam (European Green Deal) - Eiropas Savienības ilgtspējības un transformācijas izaugsmes stratēģijai, lai līdz 2050. gadam sasniegtu pamatmērķi - nodrošināt resursu ziņā efektīvu un klimatneitrālu Eiropu. 

Uzzini vairāk par reģistrāciju pasākumam EK mājaslapā 👇 

https://eugreenweek2022.tw.events/