Estonian Cell

Igaunijas celulozes ražošanas uzņēmums Estonian Cell ir viens no lielākajiem balinātās, ķīmiski, termiski un mehāniski apstrādātās apses koksnes celulozes (BCTMP) ražotājiem Eiropā un vislielākais elektroenerģijas patērētājs Igaunijā. Ņemot vērā uzņēmuma izmēru un ražošanas apjomus, uzņēmums ir spējis ilgtspējīgi pārvaldīt savu darbību, kas ietver arī ietekmes samazināšanu uz vidi. Lai veiksmīgāk pārvaldītu tā radītās ietekmes uz vidi, uzņēmums 2022. gadā saņēma Vides pārvaldības un audita sertifikātu (angļu val. - “Eco-Management and Audit Scheme”, EMAS). Uzņēmumam vides pārskata sagatavošana nebija jaunums, jo tas jau kopš uzņēmuma dibināšanas ik gadu sagatavo šādu visaptverošu dokumentu par uzņēmuma emisijām un radīto ietekmi uz vidi. 

EMAS sertifikāts nodrošina to, ka uzņēmumā ir ieviesta atbildīga un saimnieciski pamatota atkritumu pārvaldības sistēma, vides apdraudējuma riski ir samazināti līdz minimumam un notiek regulāra uzņēmumu sadarbības partneru, klientu un sabiedrības informēšana par uzņēmuma radīto vides ietekmi.

Intervijā uzņēmuma Estonian Cell vides un kvalitātes kontroles vadītāja Kersti Luzkov stāsta par uzņēmuma ceļu līdz EMAS sertifikāta iegūšanai.

VIDEO: https://drive.google.com/file/d/1JXZhzNgPSTgbn2yjLC6d-CxJ71QDYZne/view?usp=sharing

Latvijas uzņēmumi arī var pretendēt EMAS sertifikāta iegūšanai, ko izsniedz Vides pārraudzības valsts birojs. EMAS ir brīvprātīga sistēma, kurā var reģistrēties jebkuras nozares uzņēmums neatkarīgi no darbinieku skaita, kā arī cita veida organizācijas (t.sk. valsts un pašvaldību institūcijas).

Publikācija tapusi projekta “Izglītojoša kampaņa “Iepazīsti EMAS” – 2023.gads”” (Reģ.Nr.1-08/39/2023) ietvaros, kas finansēts no Latvijas vides aizsardzības fonda Valsts budžeta apakšprogrammas 21.13.00. “NOZARES VIDES PROJEKTI” līdzekļiem.

Publikācijas tapšanu finansē:

LVAF VPVB EMAS logo kopa