Vides pārraudzības valsts biroja Rūpniecisko avāriju novērtēšanas jomas eksperti no 2023. gada 7. novembra līdz 9. novembrim piedalījās Lielbritānijas Ķīmijas inženieru institūta (IChemE) organizētajā konferencē “Hazards33 ”, kur kopumā piedalījās 400 dalībnieku no 35 pasaules valstīm, tostarp Lielbritānijas, Saūda Arābijas, Kuveitas, Nigērijas, Dienvidāfrikas, Omānas, Nīderlandes, Norvēģijas, Kazahstānas, Dānijas, Šveices un citām valstīm.

IChemE apvieno dalībniekus no visas pasaules, kas pārstāv visdažādākās nozares un uzņēmumus, kas darbojas procesu drošības nodrošināšanas jomā.

Galvenās tēmas, par kurām tika diskutēts konferences laikā bija procesu drošība, procesu drošības kultūra, cilvēciskie faktori, kļūdu un negadījumu analīze un no tā gūtās atziņas un pieredze, risku apzināšana, analīze un secinājumu izmantošana, labā prakse procesu drošības organizēšanā un vadīšanā, jaunās enerģijas, vides un klimata pārmaiņu aspekti un ietekme.

Vides pārraudzības valsts biroja vecāko ekspertu dalība šajā starptautiskajā un izglītojošajā pasaules līmeņa konferencē procesu drošības jomā stiprina iestādes kapacitāti ne tikai saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas Nr. 2012/18/ES (SEVESO) jautājumiem, bet arī ļāvusi iegūt informāciju, kā arī papildināt zināšanas par procesu drošības jomu visā pasaulē. Vienlaikus iegūta informācija par dažādām iespējamajām pieejām procesu drošības risinājumos un vienojošiem aspektiem, un “vājajām” vietām procesu drošībā un labo praksi to novēršanā.

Vides pārraudzības valsts biroja dalība konferencē tika nodrošināta pasākuma “Kompetenču laboratorija VPVB – 2023.gads” (Reģ.Nr.1-08/36/2023), kas finansēts no Latvijas vides aizsardzības fonda Valsts budžeta apakšprogrammas 21.13.00. “NOZARES VIDES PROJEKTI” līdzekļiem, ietvaros.

Latvijas vides aizsardzības fonds