Lisabonas semināra

Vides pārraudzības valsts birojs no 2023. gada 30. maija līdz 2. jūnijam piedalījās starptautiskajā konferencē Lisbon Energy Summit, 2023, kuras laikā ieguva unikālu iespēju koncentrētā veidā iepazīties ar jaunākajiem sasniegumiem enerģijas nozarē.

Konferences galvenais mērķis bija starptautiskas pieredzes un zināšanu iegūšana alternatīvās enerģijas, jaunāko inovāciju un tehnoloģiju jomā, kas tika pilnībā sasniegts.

Konferences laikā tika padziļināti apskatītas tādas tēmas kā enerģijas ražošana, enerģijas pārvade, enerģijas akumulācija, speciālistu sagatavošana un starpvalstu sadarbība inovāciju jomā.

Daži no būtiskiem secinājumiem, kas izrietēja no apskatīto tēmu loka, un kalpos turpmākam darbam:

  • Uzlādējamo akumulatora enerģijas uzglabāšanas sistēmu ražošanas attīstības tendencēs un jaunu tehnoloģiju, piemēram, nātrija jonu akumulatoru, ienākšanai jābūt sabalansētai ar aprites ekonomikas mērķiem, kā arī svarīgi identificēt nākotnē nepieciešamās izejvielas pārejā uz zaļo enerģiju (aprites cikls no izpētes līdz pārstrādei).
  • Vēja enerģijas jomā, lai gan finansēšanas iniciatīvas var paātrināt pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju attīstību, tajā skaitā peldošo vēja elektrostaciju (turpmāk – VES), kur notiek intensīvs izpētes un tehnisko risinājumu pilnveidošanas darbs, jāņem vērā, ka pastāv atšķirīgā valstu pieeja atļauju un saskaņojumu izsniegšanā šādiem infrastruktūras objektiem (šobrīd attiecībā uz lielajiem VES projektiem Eiropā ir izveidojies šāds saskaņojumu “sastrēgums” 80 GW apmērā), kas var ietekmēt VES attīstību.
  • Kā viens no efektīvas zaļās enerģijas risinājumiem vērtējams arī hibrīdais vēja un saules enerģijas parks kompleksi ar uzkrāšanas risinājumu, kas optimālā variantā spētu ražot enerģiju 24/7 režīmā.
  • Saules enerģijas jomā nākotnes vīzija nodrošināt kosmosā balstītas saules enerģijas komerciālu attīstību, lai nodrošinātu tīru un pieejamu enerģiju. Arī šajā jomā daudz vietas inovācijām, lai nodrošinātu pāreju uz oglekļa neitrālām emisijām, kā arī globālu energoapgādes drošību (droša pasaule, kurā ikvienam būtu pieejama tīra enerģija par pieņemamu cenu).
  • Atkrastes vēja parki, kur tiek izmantota tīra un atjaunojama enerģija, ko iegūst, izmantojot vēja spēku, ražojot atklātā jūrā, sasniedz lielāku un nemainīgāku ātrumu nekā uz sauszemes, jo nav šķēršļu. Atkrastes vēja parku sniegtais potenciāls paver daudz iespēju, kam nepieciešami vairāki priekšnoteikumi, piemēram piegādes ķēžu stabilitāte (materiālu ieguve, loģistika, ražošana, pārstrāde, atkritumu apsaimniekošana), tiesiskais regulējums un stimuli (izglītība un apmācības, darbaspēka attīstība (partnerība), darbaspēka vajadzības, automatizācija).

Vides pārraudzības valsts biroja dalība starptautiskajā konferencē Lisbon Energy Summit, 2023 organizēta no pasākuma “Kompetenču laboratorija VPVB – 2023.gads” (Reģ.Nr.1-08/36/2023), kas finansēts no Latvijas vides aizsardzības fonda Valsts budžeta apakšprogrammas 21.13.00. “NOZARES VIDES PROJEKTI” līdzekļiem, ietvaros.

LVAF logo