Vides pārraudzības valsts birojs informē, ka Eiropas Komisijas Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ģenerāldirektorāts (DG-GROW) kopā ar MVU izpildaģentūru (EISMEA) ir izsludinājis pieteikumu iesniegšanu ES darbības dotācijām tūrisma jomā par tēmu - Ilgtspējīga izaugsme un noturības veidošana tūrismā – atbalsta sniegšana MVU, lai veiktu dubulto pāreju (SMP-COSME-2022-TOURSME).

Uzaicinājuma pamatmērķis ir uzlabot MVU konkurētspēju tūrisma nozarē, veidojot MVU spēju sekmīgi īstenot dubulto zaļo un digitālo pāreju, kā arī veicināt inovācijas, noturību, ilgtspējību un kvalitāti visā tūrisma piegādes ķēdē.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2022. gada 30. novembris (plkst.17:00 pēc Briseles laika) Eiropas komisijas mājaslapā.