EMAS baneris

Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk – Birojs) informē, ka 2023. gada decembrī sagatavots kopsavilkums par normatīvo aktu analīzi, kas ietver rīcības Eiropas Savienības Vides vadības un audita sistēmas (turpmāk – EMAS) ciešākai integrācijai normatīvajos aktos, lai sekmīgāk īstenotu valsts atbalsta mehānismus brīvprātīgo vides instrumentu ieviešanai.

Kopsavilkums sagatavots pētījuma formā (turpmāk – Pētījums), kurā tiek analizēti tādi jautājumi kā EMAS ieviešanas prakse citās Eiropas Savienības dalībvalstīs (Itālijā, Spānijā un Igaunijā), EMAS konkurence ar citām sertifikācijas sistēmām, esošā problemātika ar EMAS verificētājiem Latvijā, EMAS atpazīstamība dažādās nozarēs Latvijā, kā arī EMAS popularizēšanas un atpazīstamības veicināšanas metodes un paņēmieni, izsverot EMAS stimulāciju caur publiskajiem iepirkumiem (balstoties uz brīvprātības principu) kā vienu no šobrīd perspektīvākajiem risinājumiem EMAS aktivizēšanai (sagatavots normatīvais regulējums EMAS sistēmas aktīvākai iekļaušanai publisko iepirkumu normatīvajā regulējumā).

Pētījums pilnā apmērā tiks publicēts Biroja mājaslapas sadaļā “Projekti.

Pētījums tiek finansēts no Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijas finansētā pasākuma “Izglītojoša kampaņa “Iepazīsti EMAS” – 2023.gads”” (Reģ.Nr.1-08/39/2023) budžeta apakšprogrammas 21.13.00. “NOZARES VIDES PROJEKTI” līdzekļiem.

LVAF VPVB EMAS logo kopa