EU Ecolabel 30 stamp_istas krasas

Vides pārraudzības valsts birojs informē par Eiropas Komisija ir uzsākusi ES ekomarķējuma kritēriju produktu grupā “iekšdarbiem un ārdarbiem paredzētās krāsas un lakas”, kas tika pieņemti ar Eiropas Komisijas 2014. gada 28. maija lēmumu Nr. 2014/312/EU, pārskatīšanas procesu.

Kritēriju pārskatīšanas procesa mērķis ir iesaistīt pēc iespējas vairāk ieinteresēto personu un pirmais posms šajā procesā ir sākotnējā aptauja. Sākotnējās aptaujas auditorija ir nozares profesionāļi, jo ietver augstākā līmeņa stratēģiskos jautājumus par produktu grupu kopumā, tās tvērumu un specifiskos jautājumus par esošo kritēriju piemērotību.

Sākotnējā aptauja pieejama Eiropas Komisijas tīmekļvietnē līdz 2023. gada 25. augustam.