ES Eko novembris

Izstrādāts ES ekomarķējuma informatīvais buklets!

Vides pārraudzības valsts birojs izstrādājis bukletu, kurā vienuviet apkopota svarīgākā informācija uzņēmējiem par pieteikšanos ES ekomarķējumam, kā arī informācija par katru no produktu grupām, kam izstrādāti ES ekomarķējuma kritēriji. Informatīvais buklets pieejams mājaslapās sadaļā "ES ekomarķējuma piešķiršanas kārtība".

Materiāls izveidots projekta “Izglītojoša kampaņa “Aizsargā vidi kopā ar Eiropas Savienības Ekomarķējumu!”” (Reģ.Nr.1-08/40/2023) ietvaros, kas  finansēts no Latvijas vides aizsardzības fonda Valsts budžeta apakšprogrammas 21.13.00. “NOZARES VIDES PROJEKTI” līdzekļiem.

 

Logo kopa