EU Ecolabel 30 stamp_istas krasas

Vides pārraudzības valsts birojs (Birojs) informē, ka 2023. gada 14. martā notika sadarbības seminārs ar Ekonomikas ministriju un Latvijas Tūrisma konsultatīvās padome locekļu dalību, kurā Birojs informēja par prasībām attiecībā uz ES Ekomarķējuma piešķiršanu produktu grupā “Tūrisma mītnes”, kā arī ES Ekomarķējuma ieguvumiem.

Semināra dalībnieki secināja, ka ES Ekomarķējuma kā brīvprātīgā marķējuma ieviešanai šobrīd nepieciešami priekšnoteikumi, kas uzņēmumiem ļautu piesaistīt papildus līdzekļus, lai ilgtermiņa ieguvumi attaisnotu izmaksas, kas šobrīd nepieciešamas, ieviešot videi draudzīgus uzlabojumus tūrisma mītnēs, īstenojot ES Ekomarķējuma prasības.

Sanāksmes dalībnieki vienlaikus norādīja, ka ES Ekomarķējuma process jāpadara uzņēmumiem saprotams un pēc iespējas vienkāršs un ātrs, kā arī nepieciešamajai dokumentācijai būtu jābūt pieejamai latviešu valodā.

 

Kāpēc iegūt ES Ekomarķējumu?

ES Ekomarķējums:

PALĪDZ izdarīt informētas izvēles; 

APLIECINA, ka jūsu produkts ir viens no videi draudzīgākajiem;

ATŠĶIR jūsu produktu Eiropas/pasaules tirgū;

SNIEDZ IEGULDĪJUMU resursu un naudas IETAUPĪŠANĀ ūdens un enerģijas patēriņā, samazina atkritumu veidošanos, uzlabo CO2 pēdas nospiedumu utt.;

IZMANTO MĀRKETINGA aktivitātēs;

PALĪDZ uzņēmuma būt priekšgalā citu uzņēmumu vidū, jo apliecina vides IZCILĪBU.